Tillidsrepræsentantens opgaver

Tillidsrepræsentantens opgaver kan spænde fra alene at sikre, at gældende overenskomster og aftaler bliver overholdt, til selv at have kompetence til at indgå lokale aftaler om lokal løndannelse for personalet på den institution, hvor pågældende er valgt.

I forbindelse med indgåelse af de første tillidsmandsregler blev den tillidsrepræsentant, der valgtes på den enkelte arbejdsplads, opfattet som kollegernes talskvinde over for ledelsen, en repræsentant som kunne viderebringe klager, og som kunne indgå i løsningen af problemer på arbejdspladsen.

Hun blev valgt for at varetage de fælles faglige interesser, både internt i forhold til kommunen eller bestyrelse, og over for fagforeningen.

Sådan fungerer det stadig mange steder, og da det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for kommunen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold, kan opgaven fortsat bestå i at forelægge klager og indgå i løsningen af problemer på arbejdspladsen.

Men den lokale tillidsrepræsentant er også en del af det samlede fagretlige system og har funktioner i forhold til de overordnede kollektive aftaler, f.eks. overenskomsterne.

Med den stigende decentralisering har tillidsrepræsentantens opgaver også ændret karakter, naturligvis afhængig af i hvilken grad den lokale fagforening har udlagt kompetence til tillidsrepræsentanten.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.