BUPL's politik for tillidsrepræsentanter

Pædagogers arbejde bidrager væsentligt til udviklingen af velfærden, og rammerne for arbejdet og den professionelle indsats er af afgørende betydning for samfundet.

Pædagogers vilkår i varetagelsen af den pædagogiske opgave er helt central i BUPL’s samlede indsats på alle niveauer.

BUPL arbejder for, at alle medlemmer er repræsenteret af en tillidsrepræsentant.

Derfor har BUPL udarbejdet en politik for tillidsrepræsentanter. TR-politikken retter sig mod alle organisationens tillidsrepræsentanter på arbejdsplads-, institutions- og kommuneniveau i såvel offentlige som private rammer.

TR-politikken er BUPL’s bud på opgaver, samspil og forventninger mellem det enkelte medlem, arbejdsgiver og organisation.

TR-politikken bygger på, at medlemmerne, tillidsrepræsentanterne og organisationen tilsammen udgør et stærkt fagligt fællesskab og en nærværende organisation.

Læs mere: 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.