Tillidsrepræsentanten som talsmand

Tillidsrepræsentanten skal blandt andet forelægge forslag og klager fra kollegerne over for institutionens ledelse.

Tillidsrepræsentantens funktion som talsmand betyder, at TR fx skal forelægge forslag og klager fra kollegerne over for institutionens ledelse. Det kan være lederen af institutionen, kommunen eller bestyrelsen.

Denne opgave er knyttet sammen med, at tillidsrepræsentanten har en større beskyttelse mod afsked end de øvrige medarbejdere.

Hun har derfor friere hænder til at fremføre de ansattes problemer og krav end kollegerne, og herunder også friere hænder end institutionens leder, der kan være underlagt særlige loyalitetsforpligtelser og særligt ansvar i forhold til kommune eller bestyrelse.

Det er derfor også naturligt, at det er TR, der underskriver eventuelle udtalelser f.eks. vedrørende institutionsomlægninger eller nedskæringer eller andre henvendelser til forvaltningen på personalets vegne.

Tillidsrepræsentanten får megen ny viden om administrative regler og må også holde lederen orienteret herom. I stigende omfang holder kommunerne fælles orienterende møder for ledere og tillidsrepræsentanter, ligesom både kommuner og de lokale fagforeninger gennemfører fælles leder/TR-uddannelse.

I de fleste situationer vil lederen have gavn af sin TR og omvendt. Tendensen er, at TR og leder går i dialog om alle institutionens forhold.

Det vil endvidere være naturligt, at TR deltager som personalerepræsentant i eventuelle møder og forhandlinger med forvaltningen om institutionen og som repræsentant for personalet i et ansættelsesudvalg eller et egentligt ledelsesorgan, f.eks. en bestyrelse.

Ligeledes vil det være naturligt, at det er TR, som besætter en af de to pladser, som personalerepræsentant i forældrebestyrelsen i kommunale daginstitutioner.

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.