Magien ind i dagtilbuddet - teoretiske kapitler

Rapporten opridser projektets æstetikforståelse og giver eksempler på nogle af de måder, det pædagogiske personale har arbejdet med æstetikken i praksis. I rapporten redegør forfatterne for, hvilken betydning kropslige erfaringer har for de 0-6-årige, og det diskuteres, bl.a. hvilken betydning det har, at pædagogen sætter sig kropsligt i spil i det pædagogiske arbejde, og hvordan der kan skabes kropslige og magiske læringsmiljøer. Delrapport 3 i projektet.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.