Kvalitetsdokumenter i daginstitutionen

Hvordan indkredser formelle dokumenter, der netop søger at indfange trivsel i daginstitutionen, det pædagogiske arbejde med børnene og de psykosociale og strukturelle arbejdsvilkår? Det giver rapporten her svar på. Den bidrage også med viden om, hvorledes samværs- og organiseringsformer tales frem og vurderes som betydningsfulde og problematiske for trivsel og kvalitet i daginstitutionen.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.