Afgørende for fastholdelse: Sådan tager I godt imod nye medarbejdere

Mange pædagogfaglige ledere har i dag svært ved at skaffe pædagoger til ledige jobs. Når den rigtige pædagog er ansat, gælder det om at fastholde. Her spiller den gode modtagelse en afgørende rolle.
Byd nye medarbejdere godt velkommen

De første tre måneder på en arbejdsplads afgør, om en medarbejder finder sig til rette eller hurtigt søger videre. Det er en af mange gode grunde til at gøre noget ud af modtagelsen, når I har ansat en ny pædagog.

Det fortæller Mads Kristoffer Lund, som er projektleder i BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA).

”En god introduktion fastholder nye med­arbejdere. Norsk forskning peger på, at der er 70 procent større sandsynlighed for, at en medarbejder stadig er på arbejds­pladsen efter tre år, hvis hun har fået en god og struktureret velkomst,” fortæller han.

Velkomsten skal give den bedst mulige introduktion til både det faglige, det sociale, det praktiske og det organisatoriske på arbejdspladsen. Det kræver fokus, men til gengæld er der endnu en stor gevinst.

”Har en medarbejder en positiv oplevelse af introduktionen, øger det produktiviteten, fordi hun har et klarere billede af, hvad der skal til for at bidrage hos jer,” siger Mads Kristoffer Lund, der har boret sig ned i forskningen på området. 

1. Hav en plan klar

Har arbejdspladsen en systematisk tilgang til, hvordan I modtager nye medarbejdere, er I godt på vej. Planen bør rumme både den fag-lige og sociale integration på arbejdspladsen, ligesom det praktiske også skal være på plads. Der skal sættes navne på, hvem der gør hvad.

2. Giv en faglig introduktion

For at kunne lykkes i arbejdet er det centralt, at jeres nye medarbejder bliver introduceret til og oplært i opgaverne. Det er også vigtigt, at hun kender til jeres forventninger, og at hun har et trygt sted at stille spørgsmål, når hun er i tvivl. Overvej at give hende en kontaktperson.

3. Vær opmærksom på det sociale

Din nye medarbejder skal opleve at passe ind på arbejdspladsen. Den sociale integration skal sikre, at den nyansatte føler sig accep­teret og anerkendt som en del af arbejdspladsens fællesskab. Sørg for at invitere hende med til pauser og de sociale arrangementer, som er vigtige nøgler til at kende til kulturen og omgangsformen hos jer.

4. Husk det praktiske

Når den nye medarbejder møder mandag morgen, skal det praktiske være på plads. Der skal være nøgle og kode til alarmen og eventuelt login til computer og mail.

5. Introducer til organisationen

Efter et stykke tid er den nye medarbej­der klar til de lidt større linjer. Sæt hende ind i institutionens årshjul; introducer hende til ledere, arbejdsmiljørepræsentant og tillids­repræsentant.

6. Husk, at man er ny i lang tid

Introduktionsfasen kan opdeles i fire dele: forberedelsesfasen, den første uge, de første tre måneder og det første år. Efter det første år kan forløbet evalueres, og du kan sammen med medarbejderen se frem mod videre kompetenceudvikling.

7. Giv informationer i mindre doser

Når man begynder på en ny arbejdsplads, er man ofte overvældet af indtryk. Derfor skal lederen ikke være afsenderorienteret og bare læsse informationer af. Dosér informationerne, og lad den nyansatte række ud, når hun er klar til at få flere informationer. 

8. Hav styr på arbejdsmiljøet 

Det er lovpligtigt at give instruktion og oplæring i arbejdet, så det kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt for­svarligt. Det er også lovpligtigt at føre tilsyn med, at arbejdet udføres på en sikker og sund måde. For­ankr opgaven i jeres AMO eller MED, og følg op på, om jeres modtagelse af nyansatte lykkes, som I har håbet på, eller om noget skal justeres. 

Kilde: ’Den gode modtagelse’ fra BFA Velfærd og Offentlig administration, som kan findes på arbejdsmiljøweb.dk.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.