Pædagoger er gode til omsorg

En undersøgelse fra Greve skulle ifølge Berlingske Tidende vise, at pædagoger er meget dårlige til at give børn omsorg. Men den påstand har ikke hold i virkeligheden, mener blandt andre cand.psyk. John Andersen, der har lavet undersøgelsen.

Pædagoger er gode til at give børn omsorg, men de skal blive bedre til at dokumentere, at de rent faktisk er det. Det mener både leder af daginstitutionsforvaltningen i Greve Kommune, Vibeke Lindahl, og cand. psyk. John Andersen, som for Greve Kommune har lavet en undersøgelse om forældrenes tilfredshed med blandt andet omsorgen i kommunens småbørnsinsitutioner.

Vibeke Lindahl og John Andersen tager dermed afstand fra en artikel, der blev bragt i Berlingske Tidende før nytår, hvor pædagogerne blev stemplet som dårlige til at yde omsorg for børn. Ifølge artiklen, der bygger på John Andersens undersøgelse, er næsten 20 procent af forældrene utilfredse med omsorgen især i de integrerede institutioner. Men når man nærlæser undersøgelsen, viser den, at kun meget få - otte procent - mener, at børnene ikke får tilstrækkelig omsorg, tryghed og mulighed for trøst. 52 procent har udtrykt stor tilfredshed med omsorgen, mens en stor mellemgruppe på 40 procent af de adspurgte 900 familier har svaret, at de i nogen grad er tilfredse.Forældre kræver kvalitet. John Andersen bekræfter overfor Børn & Unge, at der generelt er stor tilfredshed med daginstitutionerne. Han tilføjer, at der selvfølgelig er noget og nogen, som kan blive bedre.

»Men hvor kan der ikke det? Pædagogerne gør generelt - også ifølge denne undersøgelse - deres arbejde godt. Det, der er det mest interessante at læse ud af undersøgelsen, er, at forældrene faktisk vægter omsorgsdelen lige så højt som pædagogerne. Men også at de lægger stor vægt på det indholdsmæssige i deres børns hverdag. De vil have kvalitet i de aktiviteter, som børnene tilbydes,« siger han.

Afdelingsleder i daginstitutionsafdelingen i Greve Kommune, Vibeke Lindahl, mener, at undersøgelsen er et godt udgangspunkt for at hver enkelt institution får diskuteret, om der er dele af deres praksis, som de kan forbedre. I Greve Kommune er man allerede godt i gang med at diskutere kvalitet i dagtilbuddene, og undersøgelsen vil ifølge Vibeke Lindahl ikke komme til at samle støv, men vil bliver brugt til at gøre tilbuddene bedre.

»Pædagogerne kan blive bedre til at fortælle forældrene, at de måske har valgt, at der skal være færre pædagoger til stede i ydretimerne - når forældrene kommer med og afhenter deres børn - til fordel for flere hænder midt på dagen, når der er flest børn til stede, og når alle aktiviteterne med børnene foregår,« siger hun.Dagplejen er god til omsorg. Undersøgelsen, som er lavet af Psykologisk Forum ved John Andersen og Bureau 2000, bygger altså på 900 familiers oplevelse af deres børns dagpasningstilbud. Derfor er også dagplejen med, og den får en meget fin score med hensyn til omsorg. Også bedre end daginsitutionerne, især børnehaverne og de integrerede institutioner, som altså ikke får entydige topkarakterer. Vibeke Lindahl mener, at det ikke skal bruges til at skyde på daginstitutionerne, men til at rose en meget dygtig dagpleje.

»Man kan vel også sige, at de to tilbud ikke ligner hinanden ret meget. Dagplejen har fordelen af, at forældrene rent faktisk kommer i et privat hjem, som er meget nemmere at gøre hyggeligt - en meget vigtig ting for danskerne - end en institution. Og så er der meget færre børn, hvilket jo giver et roligere indtryk,« siger hun.Dårligt indeklima. Forældrene er generelt utilfredse med de pladsforhold og det indeklima, som deres børn bliver tilbudt. Og de er meget utilfredse med rengøringen. Til gengæld er de overvejende tilfredse med den kost, som bliver tilberedt på institutionerne. Forældrene i Greve er ikke meget interesserede i tilkøbsydelser, men en del vil gerne have mulighed for at kunne købe en madpakke til deres børn.

Undersøgelsen viser, at børn i Greve tilbringer i gennemsnit cirka én time mere om dagen i dagtilbud end børn i det øvrige land, nemlig godt otte timer på en almindelig hverdag. De lange opholdstider for børnene synes klart at hænge sammen med forældrenes arbejdssituation. 25 procent af børnene har forældre, der oplever, at det kan knibe med at nå frem og tilbage fra arbejde, når de skal hente børn. Det er helt klart lukketiden om fredagen, som for de flestes vedkommende er kl. 16.30, der giver problemer. Forældrene mener, at en udvidelse af åbningstiden med et kvarter til en halv time i hver ende, vil klare deres problemer.

Ifølge Vibeke Lindahl står det ikke lige øverst på den politiske dagsorden at tilbyde forældrene længere åbningstid. Men som alt andet i undersøgelsen vil også dette aspekt blive genstand for politikernes interesse og videre diskussioner om kvaliteten i Greve Kommunes dagtilbud.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.