Så er det ud: Naturprojekt motiverer SFO-piger til flere udendørs aktiviteter  

Piger i SFO-alderen bruger generelt mindre og mindre tid i naturen. Et projekt viser potentiale til at få aktiveret pigerne til at komme udenfor.
Piger i naturen

SFO-piger fra tre forskellige danske byer har i løbet af det seneste halvandet år været en del af projektet ’Spejd med pigerne’, der skulle undersøge, hvordan man kan motivere piger i den aldersgruppe til at komme mere ud i naturen.

De i alt 74 SFO-piger fra 0.-2. klasse har tændt bål, bygget insekthoteller, spist snobrød, lavet bladkranse ud af efterårsblade og bygget huler i skoven.

Meget tyder på, at det har gjort en forskel.

Evalueringen af projektet, der netop er landet, peger på, at projektet har motiveret og engageret SFO-pigerne og dermed har potentiale til at øge deres interesse for naturen.

’Overordnet kan det konkluderes, at projektet har været vellykket, idet det har givet gode erfaringer med og værdifuld viden om, hvordan man kan motivere SFO-piger til at komme mere ud og være aktive i naturen,’ står der i evalueringen.

Læs mere om projektet i Børn&Unge.

Kønsopdeling har virket

Projektet ’Spejd med pigerne’ er udviklet af de grønne pigespejdere sammen med pædagoger, SFO’er og Center for Børn og Natur. Det blev iværksat, da forskning viser, at børn – og særligt piger – bruger mindre og mindre tid ude i naturen. En landsdækkende undersøgelse fra Center for Børn og Natur viser, at halvdelen af børnene brugte mindre end en halv time udendørs på deres seneste dag i SFO’en.

De grønne pigespejdere har samtidig vurderet, at der særligt på SFO-området manglede en veldokumenteret effekt af friluftsliv. Det er den dokumentation, som dette projekt skal være med til at opbygge.

Projektet konkluderer, at SFO-pigerne har deltaget aktivt, og at flere af aktiviteterne har vækket pigernes nysgerrighed. Pigerne har givet udtryk for, at de godt kunne lide at være i naturen – selvom det langt fra var alle, der var vant til naturen på forhånd.

En af årsagerne til succesen skyldes, at der kun har været piger til stede, vurderer både de tilknyttede pædagoger – og pigerne selv.

”Det er godt, at der ikke er drenge med. De kan godt være lidt for meget, så det er dejligt med en pause fra dem,” siger en SFO-pige fra Haderslev, og en af hendes tilknyttede pædagoger er enig:

”Det giver noget helt andet, når du har pigerne for sig og drengene for sig. Det kan godt være, det er samme aktivitet, vi laver, men det kan være to vidt forskellige udgangspunkter.”

Pigerne fik ro og plads

Pædagogerne, der har været en del af projektet, vurderer, at der har været mere ro og plads til at udføre aktiviteterne, når det kun er piger, der er samlet, og det gør, at pigerne har udfoldet sig mere og har turdet flere ting.

Det er dog svært at konkludere, hvorvidt projektet vil få indflydelse på pigernes interesse for naturen på længere sigt. Det vil kræve længerevarende projekter at fastslå, understreges det i evalueringen.

’Indsatserne og forløbene har generelt været relativt korte. Det betyder, at det ikke er muligt at identificere sikre og varige ændringer i pigernes motivation og interesse for at komme ud i naturen og være aktive,’ hedder det i evalueringen:

’Hvis man vil skabe varige ændringer, er det nødvendigt med længere og mere kontinuerlige forløb.’

Om projektet

De grønne pigespejdere er gået sammen med en række pædagoger, SFO’er og Center for Børn og Natur for at udvikle og teste aktiviteter og metoder, som kan motivere SFO-piger til at komme mere ud i naturen.

Projektet af støttet af midler til friluftsliv fra Friluftsrådet.

Det drejer sig om tre projektgrupper i henholdsvis Kalundborg, Haderslev og Ribe, som består af SFO-pædagoger, SFO-piger og frivillige spejderledere.

Forløbene varede tre måneder, hvorefter de blev evalueret af en faglig følgegruppe, som består af tre professionshøjskoler.

Projektet havde disse formål:

  • Flere piger skal have pirret deres naturnysgerrighed og motiveres til at være aktive ude i naturen.
  • Der skal skabes viden om, hvad der skal til for at få flere SFO-piger til at være aktive i naturen, og hvilke gevinster pigerne oplever ved øget friluftsliv.
  • Videndeling og udbredelse af resultater og metoder, som kan skabe flere samarbejder mellem spejdere og SFO’er. Målgruppen er også kommuner og faglige netværk om børn og natur.

Læs mere om projektet hos De grønne pigespejdere

De grønne pigespejdere er gået sammen med en række pædagoger, SFO’er og Center for Børn og Natur for at udvikle og teste aktiviteter og metoder, som kan motivere SFO-piger til at komme mere ud i naturen.

Projektet af støttet af midler til friluftsliv fra Friluftsrådet.

Det drejer sig om tre projektgrupper i henholdsvis Kalundborg, Haderslev og Ribe, som består af SFO-pædagoger, SFO-piger og frivillige spejderledere.

Forløbene varede tre måneder, hvorefter de blev evalueret af en faglig følgegruppe, som består af tre professionshøjskoler.

Projektet havde disse formål:

  • Flere piger skal have pirret deres naturnysgerrighed og motiveres til at være aktive ude i naturen.
  • Der skal skabes viden om, hvad der skal til for at få flere SFO-piger til at være aktive i naturen, og hvilke gevinster pigerne oplever ved øget friluftsliv.
  • Videndeling og udbredelse af resultater og metoder, som kan skabe flere samarbejder mellem spejdere og SFO’er. Målgruppen er også kommuner og faglige netværk om børn og natur.

Læs mere om projektet hos De grønne pigespejdere

Center for Børn og Natur

Center for Børn og Natur er et forskningscenter med fokus på børns brug af naturen. Centret hører under Københavns Universitet med en række partnere, nemlig Syddansk UniversitetVIA University College, DPU/ Aarhus UniversitetFriluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening

Centeret er støttet af Nordea-fonden.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.