Børnelidelse kan føre til angst og depression: Disse ting skal du være opmærksom på

Nogle børn taler lystigt i familien, men tier stille andre steder. De lider af selektiv mutisme. Det er vigtigt at hjælpe børnene, for det er svært at følge med socialt og fagligt, når man ikke taler. Det kan koste på selvopfattelsen.
Billede af pige med et skilt foran munden
”Mange tænker, at det går over af sig selv, eller også gør de ikke noget, fordi børnene er svære at gå til. Men tavsheden koster. Selektiv mutisme kan have både faglige og sociale konsekvenser," siger børneneuropsykolog Louise Torp Sørensen.

Op til tre procent af alle børn lider af ufrivillig tavshed. Det kendetegner børnene, at de kun taler i bestemte sammenhænge, for eksempel med forældre og søskende. I andre situationer er de tavse. 

Der er tale om lidelsen selektiv mutisme, som typisk bryder ud i tre- til seksårsalderen. Mange tror, at børnene er generte eller bare skal tage sig sammen, men de føler sig pressede til at tale og beskytter derfor sig selv ved at tie stille. Lidelsen er med andre ord styret af angst.

”Mange tænker, at det går over af sig selv, eller også gør de ikke noget, fordi børnene er svære at gå til. Men tavsheden koster. Selektiv mutisme kan have både faglige og sociale konsekvenser, og børnene har også større risiko for at udvikle anden angst og depression senere i livet, så det har stor betydning, at de får hjælp,” siger børneneuropsykolog og VISO-specialist Louise Torp Sørensen fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Hun har været med til at udarbejde publikationer om selektiv mutisme i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen.

”Der har ikke været meget materiale på dansk, og vi vil skabe håb om, at det kan lykkes at hjælpe børnene,” siger Louise Torp Sørensen.

Nogle børn er særligt udsatte

Eksperterne kan ikke sige med sikkerhed, hvorfor nogle børn lider af ufrivillig tavshed. Det rammer dog flere piger end drenge.

”Nogle gange kan man finde en udløsende faktor, men ofte er der flere ting i spil. Nogle børn er af natur meget observerende, måske har en af forældrene selv haft angst, og i andre tilfælde kan det handle om aspekter ved miljøet som flytning, skilsmisse eller mobning. Fælles for børnene er, at de oplever ubehag ved at være på og skulle være verbale, og den manglende tale er udtryk for, at de ubevidst mindsker ubehaget,” forklarer Louise Torp Sørensen. 

Børn med udtalevanskeligheder, læspen eller DLD, hvor barnet har svært ved at sætte ord sammen til sætninger, kan også blive ramt. Det samme gælder flersprogede børn, børn med autisme og børn med sansemotoriske udfordringer.

”Jo yngre børnene er, desto nemmere er de at arbejde med, for eksempel gennem lege, hvor de gradvis vænner sig til at tale og kommunikere, uden at de nødvendigvis opdager det,” siger børneneurologen.

Forældre kan blive meget overraskede

Selv om selektiv mutisme typisk opstår i børnehavealderen, bliver man især opmærksom på tavshedens omfang ved skolestart, fordi de sproglige krav stiger både fagligt og socialt. 

”I de fleste tilfælde har man haft en mistanke i børnehaven, fordi der er så stor forskel på barnet, når hun er i børnehave, og når hun er sammen med forældrene. Nogle forældre bliver overraskede over, at deres barn ikke taler i børnehaven, mens andre har lugtet lunten,” siger Louise Torp Sørensen.

Det er vigtigt, at pædagoger møder forældrene med forståelse for, at det bekymrer dem, at deres barn er hæmmet udenfor hjemmet.

”Det er hårdt at vide, at ens barn skal lide, fordi det ikke kan sige, at det for eksempel har ondt i maven, så forældre kan stille mange spørgsmål til barnets dag i børnehaven eller skolen.” 

Samtidig har pædagoger og andre fagpersoner brug for forældrenes hjælp til forstå barnet og til at give en retning for, hvordan de kan gribe samværet og indsatsen an. 

”Forældrene kan fortælle, hvad der motiverer barnet. Det kan være, at hun er vild med at lege med Lego. Det kan pædagogerne bruge til at skabe tryghed ved at bygge sammen med hende,” siger Louise Torp Sørensen.

Når du får mistanke om selektiv mutisme

•    Lav en tjekliste: Er barnet tavst ud over det forventelige i forhold til alder og livssituation? Udviser hun andre tegn på ængstelse? Stivner hun, når en voksen træder ind i lokalet? Kommunikerer hun i leg med andre børn, men ikke til samling? Taler hun med sine forældre? Svarene er med til at afdække, om der er hold i din mistanke.

•    Skab tryghed og styrk relationen: Fokuser på at gøre barnet tryg ved dig, så snart din mistanke er opstået. Brug fx hendes interesser til at understøtte jeres relation. Det kan være, at I kan bygge med Lego eller spille bold sammen.

•    Søg viden: Indhent viden om selektiv mutisme generelt og om barnet fra forældre, journalakter, hjemmeoptagelser m.m. Spar med dine kolleger og få eventuelt PPR til at afdække yderligere. PPR kan også være med til at lægge en retning for indsatsen.

•    Andre udfordringer: Ofte har børn med ufrivillig tavshed svært ved andre ting, fx at gå på toilettet eller spise foran andre. At give barnet mod på et område kan forplante sig til mod i andre sammenhænge, så måske skal barnets anden udfordring adresseres enten først eller sideløbende med selektiv mutisme.

•    Lav en fælles handleplan: En handleplan kan sikre, at alle ved, hvad der arbejdes med, så barnet ikke bliver overbebyrdet. Det giver ofte mening at indlede med at minimere stressfaktorer. For nogle børn skaber mere forudsigelighed, færre skift og færre voksne i hverdagen mere ro.

Når du er sammen med barnet

•    Øjenkontakt: Du skal ikke være bange for at se barnet i øjnene, men kræv ikke øjenkontakt. Undlad også at stå over for hende som en ’farlig’ voksen. Sæt dig ved siden af og fokuser på materialer som et fælles tredje. Det kan være legetøj, eller du kan bede forældrene tage billeder fra familiens ferie med. Så kan du sige: ”Jeg har hørt, du har været på Cypern. Skal vi ikke se billederne?”

•    Tal højt: Tal højt ud i rummet med sætninger, som informerer og inkluderer fremfor at kræve svar. Spiller du vendespil med barnet, så sig ”Åh, hvor er billedet af ræven mon henne?” Eller sig forkert med vilje: ’Jeg tror, billedet med ræven ligger dér’. Så giver du barnet mulighed for at svare uden at presse hende.

•    Væn barnet til at tale: At vænne barnet til at tale kan både ske indirekte gennem lege eller mere direkte, hvor barnet er involveret i aftaler om tilvænningen. Pointen er, at man lige så stille udvider, hvad barnet gør, hvordan og med hvem. Det kan være, at du og barnet spiller klodsmajor uden lyd. Senere udvider I det til at hviske farverne og derefter til at sige dem lidt højere. På samme måde kan du få flere børn med i spillet.

•    Giv mulighed for at svare: Selv om I arbejder med tilvænning, kan I afdække, om der er metoder, som barnet kan bruge her og nu til at kommunikere. For mange børn med selektiv mutisme er det lettere at få ja-nej-spørgsmål end åbne spørgsmål. Du kan også afprøve, om barnet kan skrive sine svar på post-it sedler eller svare ved hjælp af ordkort med ja, nej, ved ikke.

•    Se barnet: Det er vigtigt, at du ser barnet, selv om hun ikke taler til dig. Sig, at det er dejligt at se hende, eller spørg, om hun har haft en god dag, og giv hende tid til at svare. Hvis der ikke kommer noget, fortsætter du kommunikationen.

Samarbejdet med forældrene

•    Inddrag forældrene: Spørg forældrene, hvordan de oplever barnet derhjemme og i andre sociale sammenhænge, og vær forberedt på, at de måske bliver overraskede over, at deres barn ikke siger noget i børnehaven eller skolen. Skab en dialog, hvor I stoler på hinandens forskellige udlægninger af det samme barn.

•    Mød forældre med forståelse: Forældre kan stille mange spørgsmål til, hvad der sker i børnehaven eller skolen, for det er hårdt at have et barn, som skal lide, fordi det ikke kan sige, at det har slået sig eller har ondt i maven. Anerkend, at det er svært at være i for forældrene.

•    Brug forældrene: Forældre er en vigtig kilde til at finde ud af, hvad barnet interesserer sig for, så du ved, hvad du skal gribe fat i for at skabe tryghed og styrke din relation til hende.

Vær opmærksom på dig selv

•    Dit fokus: Du kan komme til at fokusere så meget på, at barnet ikke taler, at du glemmer, at første step er at skabe muligheder for, at barnet kan deltage og føle sig som en værdifuld medspiller. Derfor kan du komme til at overse al den kommunikation, barnet måske giver med sin gestik og mimik.

•    Dine frustrationer: Det kan tage lang tid, før barnet begynder at tale. Vær bevidst om dine frustrationer over, at hun stadig ikke siger noget, så du ikke kommer til at presse hende. Tavsheden er ikke et bevidst handlemønster, så hun tier ikke stille i trods. Hun passer på sig selv, så ufrivillig tavshed handler ikke om dig, men om barnet.

Hvornår er barnet kureret?

•    Trives barnet: Kureret er et stærkt ord, for børn, som har brudt tavsheden, kan stadig synes, det er svært at tale, eller de kan have sideløbende udfordringer, som der fortsat skal tages hånd om. De siger, at det at skulle tale føles som at få en klump i halsen, ikke mindst når de skal præstere. Kig i stedet på barnet: Er hun tilpas, deltager hun, og kommunikerer hun?

Kilder: Louise Torp Sørensen, børneneuropsykolog og VISO-specialist hos Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, og Social- og Boligstyrelsen
 

Bliv klogere på selektiv mutisme

Hidtil har der ikke været meget materiale om selektiv mutisme på dansk, men nu har Social- og Boligstyrelsen udgivet en række kataloger og pjecer:

Videnspublikation 1: Selektiv mutisme – når stemmen forsvinder og hvordan den genfindes

Videnspublikation 2: Selektiv mutisme – interventioner til, hvordan stemmen genfindes 

Inspirationskatalog: Selektiv mutisme – hvordan møder vi den?

Tavshed udenpå og tale indeni – beskrivelser af, hvordan det opleves at leve med selektiv mutisme

Der er også udarbejdet en podcast til henholdsvis fagfolk og forældre

Podcast for fagfolk

Podcast for forældre

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.