Her er de egenskaber, som forældre og kolleger især sætter pris på

Tre års indstillinger til Politikens Pædagogpris giver et unikt indblik i, hvilke egenskaber hos pædagoger, som forældre og kollegaer fremhæver som særligt prisværdige. Forsker Christian Aabro har analyseret indstillingerne og fundet et fremtrædende mønster.
Forældre og kolleger hylder pædagoger med Politikens pædagogpris

’Hun er en levende karaokemaskine, der kan alle børnehits, også dem fra Frozen og Pokémon, og kram, nærvær og kærlighed til børnene flyder i en lind strøm fra hende.’

’Hans ro skal man lede længe efter. Han er supergod til at mægle mellem børnene, hvis der er lidt uoverensstemmelser.’

’Hun er altid i øjenhøjde med børnene, og hun både ser og lytter til deres behov. Hun er bare så utroligt nærværende og kærlig, og hun støtter børnene i hele deres udvikling gennem leg, snak og sjov og ballade.’

Citaterne kommer fra indstillinger til Politikens Pædagogpris, hvor forældre og kollegaer til pædagoger sætter ord på, hvad der gør netop den pædagog helt særlig.

De 2.158 indstillinger, som Politiken har modtaget fra 2020, 2021 og 2022, giver et unikt indblik i de egenskaber hos pædagoger, som forældre og kollegaer fremhæver som vigtige for dem.

Hvad er ifølge forældre og kollegaer en dygtig pædagog?

Det omfattende materiale vakte Christian Aabros nysgerrighed. Han forsker i pædagogers faglighed og blev interesseret i, hvad indstillingerne kan fortælle os om, hvad en dygtig pædagog er for de mennesker, der er tættest på, nemlig børn, forældre og kollegaer.

”Den offentlige debat er fyldt med politiske aktører, som har stærke meninger om, hvad pædagoger skal. De skal styrke læring, spotte mistrivsel, og de skal gennemføre tiltag og indsatser. Jeg blev interesseret i, hvad pædagoger og forældre selv siger. De stemmer er interessante at få frem,” siger Christian Aabro.

Resultaterne af analysen ligger nu klar med rapporten ’Danmarks dygtigste pædagog – analyser af tre års indstillinger til Politikens Pædagogpris’. Rapporten tegner et billede af de egenskaber og karaktertræk, der ifølge indstillerne kendetegner en dygtig pædagog.

Det er slående, når man læser så mange indstillinger, hvor stor en forskel, pædagoger gør.

Christian Aabro, forsker

Gribende fortællinger fyldt med kærlighed, respekt og alvor

Da forskeren gik i gang med at læse materialet, slog det ham først og fremmest, at de indeholdt vældig gribende små fortællinger. 

”Samlet set er det meget rørende fortællinger om, hvilken enorm forskel pædagoger gør hver eneste dag. Både for børn, forældre og kollegaer. Det er fortællinger, som selvfølgelig er fyldt med en masse ros, men også med kærlighed, respekt og alvor,” siger han.

Det er tiltrængt at få stemmer frem, vi ikke hører så meget, understreger forskeren. For de tegner et andet billede af den pædagogiske profession, end der ligger i politiske bud på, hvad pædagoger skal kunne, som i disse år knytter sig meget til styring og til læring. 

”Det overraskende er, at de perspektiver intet fylder i indstillingerne. Der er ingen forældre, der roser pædagogerne for deres evne til at lave en sprogvurdering. Der er heller ingen forældre, der indstiller en pædagog for hendes evne til at etablere et læringsmiljø eller for at arbejde med matematisk opmærksomhed. Det er slet ikke til stede, heller ikke i kollegaernes indstillinger,” siger Christian Aabro.

5 pointer fra artiklen

 • Indstillinger til Politikens Pædagogpris indeholder vældig gribende fortællinger om den forskel, pædagoger gør.
 • Omsorg er den helt store fællesnævner på tværs af indstillingerne.
 • Hos forældre er tryghed og en nærværende, legende tilgang vigtigst.
 • Blandt kollegaer værdsættes faglig sparring og kollegial omsorg mest.
 • Pædagogprisen giver pædagoger en anledning til at fejre sig selv og hinanden, men får svært ved at løfte professionens anseelse uden for feltet, vurderer forsker Christian Aabro.

Slående hvor stor en forskel pædagoger gør

Fortællingerne handler derimod ofte om mennesker, der på alle mulige måder har haft det svært, og som i mødet med en pædagog har fået det bedre. Børn og familier, som har været i svære situationer, hvor den pædagog, der bliver fremhævet, lige var, da der var brug for det, og på den måde har gjort en enorm forskel, fortæller Christian Aabro.

”Det er slående, når man læser så mange indstillinger, hvor stor en forskel, pædagoger gør,” siger han.

Ofte handler indstillingerne om arbejdet med et bestemt barn med trivselsmæssige udfordringer. Forældre fortæller om enorme vanskeligheder hos deres børn, der ikke trives, ikke har venner, som har det svært i forsamlinger, svært med andre voksne, andre børn, eller på alle mulige måder har det virkelig hårdt. 

”Mødet med en bestemt pædagog, der har set deres barn, har været nærværende og skabt tryghed for både barnet og forældrene, har gjort en enorm forskel. En forskel, som har haft nærmest altafgørende betydning i barnets og familiens videre liv,” siger Christian Aabro.

Omsorg er den store fællesnævner

Så hvad fortæller de mange indstillinger samlet set om de egenskaber, der kendetegner en dygtig pædagog? 

Omsorg er den helt store fællesnævner, viser Christian Aabros undersøgelse. Han har analyseret på kryds og tværs, hvilke ord der bliver brugt i indstillingerne, og omsorg går igen og igen.

”Det at kunne skabe og give forskellige former for omsorg, både i forhold til børnene og deres forældre, er et gennemgående træk,” siger forskeren.
Han har også har undersøgt, hvilke forskelle der er på henholdsvis daginstitutions- skole- og specialområdet.

For pædagoger i dagtilbud handler det udover at give omsorg også meget om at have en legende tilgang, forklarer han. Når man kan gøre aktiviteter og rutiner til en leg, kan det redde dagen for pressede kollegaer, men også for forældre, for eksempel i en afleveringssituation, når en pædagog kan 'trylle' og gøre tingene nemmere og sjovere for børnene.

”Og så handler det meget om at skabe tryghed for både børn og forældre. At være nærværende anerkendende og kærlig. Men også at være åben og tilgængelig,” siger forskeren.

Faglighed, samarbejdsevner og udvikling fylder

For pædagoger på fritidsområdet går omsorg og tryghed også igen, men her bliver faglighed nævnt meget mere. Det knytter sig sandsynligvis til, at faglighed og elevers konkrete faglige udvikling i højere grad er i fokus i skolen. Samarbejdsevner fylder også mere her. Det handler både om, at få børnene til at samarbejde i fx klasserummet, men også om at kunne rumme alle børn og se børn, der ikke er som alle andre, forklarer Christian Aabro.

I indstillingerne af pædagoger fra for special- og socialområdet er der igen en vægtning af omsorg. Og her træder et ord som ’udvikling’ lidt mere frem. Det handler om at skabe udvikling for børn og voksne, som af forskellige grunde har udfordringer.

For forældrene er tryghed det vigtigste

Christian Aabro har også analyseret, hvad der kendetegner indstillingerne fra henholdsvis forældre og pædagogernes kollegaer. 

For forældrene er det allermest dominerende ord ’tryghed’. At pædagogen gør dem og deres børn trygge i forhold til at lade barnet tilbringe det meste af sit hverdagsliv i institutionerne. 

”Det handler også om at være omsorgsfuld, nærværende, legende og kærlig. Forældre roser samtidig pædagogernes evne til at skabe forskellige former for udvikling, men det sættes altid i forbindelse med det fantasifulde, legende og omsorgsfulde,” siger Christian Aabro.

Kollegaerne værdsætter allermest kollegial sparring 

Ser vi på kollegaernes indstillinger, tegner der sig et nyt billede. Her kommer faglighed i spil på en helt anden måde end hos forældrene.

”Kollegial sparring er noget af det, der bliver værdsat allermest hos kollegaerne. At være en pædagog, man kan spille op ad, hvis man er i tvivl om, hvad man skal gøre. Højt værdsat er også kollegial omsorg: Lige at spørge, hvordan det går, hvis en kollega har en dårlig dag,” siger Christian Aabro.

En anden ting, der bliver fremhævet af kollegerne, er pædagogens evne til at få hverdagen til at forløbe hensigtsmæssigt for alle. 

”At vise overskud selv i pressede situationer, at tage alle børnene og lege sørøvere eller lige finde på et eller andet. At få hverdagen, som jo er presset og hektisk, til at glide, selvom der er udfordringer. Det er kollegaernes ideal på, hvad er en god pædagog er,” siger forskeren.

Prisen kan ikke løfte anseelse generelt

Pædagogprisen kan i høj grad give pædagogerne, især dem, der modtager den, en anledning til at fejre sig selv og hinanden. 

”Det er der meget brug for, og der er også meget glæde forbundet med det,” siger Christian Aabro. 

Men prisen får nok svært ved at løfte pædagogers anseelse generelt, vurderer han. 

”Alle pædagoger ved, at det at være omsorgsfuld og god til at trøste er noget af det vigtigste. Men det tæller ikke i de politiske skåltaler. Det tæller for børnene, forældrene og for kollegaerne. Men det tæller ikke for børn- og ungechefen i kommunen. Der skal jo måles på indsatser, og de taler et helt andet sprog. Et sprog, der slet ikke er til stede i indstillingerne. De er en påmindelse om, hvad pædagogisk arbejde faktisk handler om, og hvad der i virkeligheden betyder noget,” siger han.

5 spørgsmål til refleksion

Vil i diskutere, hvilke kompetencer og egenskaber, I oplever kendetegner en dygtig pædagog i jeres institution, kan I tage udgangspunkt i disse spørgsmål til refleksion.

 1. Hvilke egenskaber og kompetencer er de vigtigste hos en ’dygtig pædagog’ for jer
 2. Hvad kendetegner en god kollega for jer?
 3. Hvad oplever I, at forældre værdsætter mest hos personalet i jeres institution?
 4. Hvad betyder omsorg i jeres praksis, og hvordan giver I børn og forældre omsorg? 
 5. Hvornår oplever I overskud, glæde og positivitet, som kan smitte børn, forældre og kollegaer?

Disse 4 egenskaber er forældre og kolleger vilde med

Forsker Christian Aabros analyse af de 2.158 indstillinger til Politikens Pædagogpris tegner samlet set et billede af en dygtig pædagog, som værende: "En person, der formår at yde omsorg, der involverer kram, kærlighed og basal støtte, som udviser overskud og er i godt humør, som imødekommer andre menneskers behov, og som udvikler og inspirerer andre mennesker,” siger forskeren.

Han finder særligt fire kendetegn, som forældre og kolleger priser ved pædagogerne:

Yder basal omsorg

Et kendetegn ved de dygtige pædagoger, der bliver indstillet til Politikkens Pædagogpris, er, at de er der for børnene og udviser varme, omsorgsfuldhed og professionel kærlighed. Alt det, der handler om tryghed. De kan trøste både børn og forældre, når de har brug for det. Give et kram, en arm om en skulder.

Citat fra indstilling: ”Hun udviste et stort overskud og en stor varme i hverdagen. Da vores søn kun kunne sove i armhulen på sin mor, lagde hun sig på en madras på gulvet med ham hver dag, så han kunne falde i søvn i hendes armhule.”

Har overskud og ro 

Pædagoger, der udviser en positiv tilgang til deres arbejde, til børnene og forældrene, bliver højt værdsat i indstillingerne. Højt humør, smil, grin og glæde og overskud smitter andre mennesker, og det gør, at pædagoger opleves som åbne og tilgængelige og dermed bedre til deres arbejde.

Citat fra indstilling: ”Hun er smilende, glad og skør. Hun er ikke bange for at sætte sig selv på spil i relationen til børnene og er på den måde meget ægte - noget alle børn og forældre mærker”.

Sætter sig ind i andres situation

Pædagoger bliver fremhævet i indstillingerne for deres evne til at være nærværende, i øjenhøjde og gode til at imødekomme, forstå og lytte til andre menneskers ønsker og behov. Det er ingen overraskelse, at pædagoger kan det, men det fremgår også meget tydeligt i indstillingerne.

Citat fra indstilling: ”Hun møder alle børn med varme, og hun er god til at skabe nærvær og ro omkring børnene. Hun har en god kontakt til børnene, som ofte inddrager hende i leg. Hun ser børnenes relationer til hinanden, og hun spotter nemt, hvis nogle børn fx skal hjælpes ind i en leg igen.”

Imødekommer samfundets interesser 

Pædagogers evner til at udvikle børn og øve nogle af de færdigheder, vi som voksne synes er vigtige, og som vi vurderer, børnene skal kunne for at klare sig i samfundet, bliver fremhævet. Gerne formidlet på nyskabende, innovative eller kreative måder.

Citat fra indstilling: ”Hun er fleksibel og er åben for nye ting og tiltag, hvis det giver mening i forhold til praksis og for børnenes dagligdag med læring og udvikling. Hun har et naturligt blik for børnenes nærmeste udviklingszone som skaber tryghed og succesoplevelser.”

OBS!
Forsker Christian Aabro understreger, at de fire temaer er analytiske konstruktioner, som ikke må overfortolkes. Forskellige institutioner i forskellige størrelser, med forskellige personalesammensætninger og forskellige faglige traditioner vil altid have forskellige behov og forskellige erfaringer med, hvad der skaber en dygtig pædagog.

Kilde: Rapporten ’Danmarks dygtigste pædagog – analyser af tre års indstillinger til Politikens Pædagogpris’.

Om forskeren og hans forskning

 • Christian Aabro er lektor, Ph.d. ved pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole. 
 • Han har tidligere forsket i pædagogers faglighed og har i de seneste år især interesseret sig for en række af de udfordringer, dilemmaer og problemstillinger, der knytter sig til udviklingen af den pædagogiske profession, herunder også udviklingen af pædagoguddannelsen. 
 • Igennem analyser af samtlige indstillinger til Politikens Pædagogpris fra 2020, 2021 og 2022 har Christian Aabro undersøgt, hvad der træder frem som kendetegn for en dygtig pædagog: Hvilke særlige færdigheder eller karaktertræk bliver fremhævet som vigtige? Er der forskel på, hvad forældre og kollegaer lægger vægt på hos en dygtig pædagog? Og er der forskelle på de forskellige områder, dagtilbud, skole og det specialpædagogiske område?

Find og læs rapporten 'Danmarks dygtigste pædagog' her

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.