Du skal turde gå med dine ideer og drømme 

Forsker Mikkel Snorre Wilms Boysen vil styrke pædagogers kreativitet, innovation og handlekraft med sit begreb 'pædagogisk entreprenørskab’. Han giver 3 byggesten til at blive mere pædagogisk entreprenant.
Foto af Søren Gravgård, klubleder
Klubleder Søren Gravgaard har sammen med kolleger over en årrække skabt et musikalsk miljø og fællesskab for unge i Roskilde. Det er et godt eksempel på pædagogisk entreprenørskab ifølge forsker Mikkel Snorre Wilms Boysen.

Gå efter din drøm, og sæt handling bag dine gode ideer. Når du som pædagog sætter din indre entreprenør i sving, skaber du bedre muligheder for dig selv og de børn og unge, du arbejder med. 

Uanset om du bruger din passion for biavl, opbygger stærke fællesskaber gennem musikken eller opbygger din egen krea-virksomhed, er du en af de pædagogiske entreprenører, som samfundet har så hårdt brug for. 

Sådan lyder budskabet fra forsker og forfatter Mikkel Snorre Wilms Boysen, der har opfundet begrebet ’pædagogisk entreprenørskab’. 

Vi skal lære af deres handlekraft

Han har udgivet en bog med samme titel, og den er baseret på årelang research og møder med op mod 100 forskellige pædagoger, der har det til fælles, at de får ting til at ske. 

”De kan alle samles om det grundlæggende: At de vil ud at gøre noget. Den skaberkraft ligger stærkt i begrebet pædagogisk entreprenørskab,” siger Mikkel Snorre Wilms Boysen.

Pædagoger finder hele tiden nye løsninger på trods af rammer og vilkår og skaber på alle mulige måder stærke, værdifulde pædagogiske rum for børn og unge. 

Deres handlekraft skal vi lære af, mener han.

Ansvaret tilbage til pædagogerne

”Pædagogisk entreprenørskab er at give ansvaret tilbage til pædagogerne,” siger Mikkel Snorre Wilms Boysen. 

Pædagogers skaberkraft bliver nemt overset i efterspørgslen efter flere ressourcer og kritik af de rammer, pædagoger har, mener han. Selv om kritikken er både vigtig og nødvendig.

”Men vi skal finde løsninger, og hvis vi kan inspirere hinanden til at tænke på den måde, er der meget at hente, ikke blot for pædagogerne selv og den pædagogiske faglighed, stolthed og styrke, men selvfølgelig også for de børn og unge, som pædagogerne er sat i verden for at arbejde med.

Klubpædagoger bag musikmiljø

En af de pædagogiske entreprenører er Søren Gravgaard, klubleder i Klub Roskilde Øst. Han har sammen med kolleger over en årrække skabt et musikalsk miljø og fællesskab for unge: RIA Kollektivet. 

I dag bliver studerende fra både Rytmisk Musikkonservatorium og pædagoguddannelsen undervist i den pædagogik, som Søren og hans medarbejdere har udviklet.

For Søren Gravgaard bygger succesen på et samarbejde med dygtige professionelle musikere og på at blive ved med at prioritere projektet, så det kan vokse og blomstre.

”Det handler om at være visionær. Du skal turde sætte dig et mål, der ligger længere end en uge frem,” siger han. 

De er en stabil kraft

Vedholdenhed er en vigtig ingrediens i pædagogisk entreprenørskab, understreger Mikkel Snorre Wilms Boysen. Hvor entreprenørskab og iværksætteri ofte bliver portrætteret som noget, der skal være nyt, nyt, nyt, er en kernekompetence i pædagogisk arbejde at oparbejde stærke relationer til børn og unge og at være en stabil voksenkraft i deres liv. 

”I Løvens hule er det lidt sådan: ’Jeg fik en vild idé, og nu skal jeg skynde mig at få en ny vild idé’. Sådan skal pædagogiske entreprenører ikke være. De pædagogiske entreprenører, som jeg er inspireret af, og som får ting til at blomstre, er en stabil kraft og bliver ved med at arbejde med noget over en længere periode,” siger han.

Entreprenør i din egen institution

Pædagogisk entreprenørskab handler om pædagogiske visioner, handlekraft og vovemod. Begrebet har en stærk forbindelse til aktivitetspædagogikken og sagspædagogikken og kan minde om at have et ’pædagogisk kald’, om at være en ildsjæl.

”Pædagogiske entreprenører har en enormt stærk drivkraft, men du behøver netop ikke at blive selvstændig for at være pædagogisk entreprenør. Man taler også om ’intraprenørskab’, som handler om at være pædagogisk entreprenør i din egen institution,” siger han.

Pædagog i biavler-dragt

Sådan en er pædagog Susanne Bay, der sætter et væld af nye initiativer i gang i Raklev Børnehave i Kalundborg, hvor hun arbejder. Hun ser muligheder i de ressourcer, hun har til rådighed, og kombinerer for eksempel sin interesse og viden om biavl med sit arbejde. 

En dag tropper hun op i fuld biavlermundering med visir og fortæller historier fra biernes verden. Sammen med sine kolleger har hun også udviklet bilege og en bidanseforestilling til klassisk musik.

Får idéer sammen med børnene

For Susanne Bay skal der være kort fra idé til handling, når hun slipper sit indre legebarn løs.

”Jeg skriver ikke en stor planlægning, der tager flere timer, for sådan er mit hoved ikke skruet sammen. Jeg får en idé med de børn, jeg er sammen med. Ideen opstår i samspillet, og så er jeg ikke bange for at fjolle og skabe mig lidt,” siger hun.

Har åbnet eget værksted

Pædagog Karen Sieling har brugt sin pædagogik til at drive forretning som iværksætter med egen virksomhed. Hun har åbnet sit eget kreative værksted, Frirum Lab. Da hun sagde sit faste job op for at blive selvstændig, mødte hun undren og skepsis. 

”Mange sagde: ’Tør du det? Du går fra en 37-timers offentlig ansættelse og pension, nærmest sikret for evigt. Kan du leve af det?’ Det kunne jeg ikke i starten, men det kan jeg nu. På den måde har det oversteget alle drømme. Det handler om at turde, selv om man ikke ved, hvad der sker,” siger hun.

Blik for økonomien

Mikkel Snorre Wilms Boysen er ikke fortaler for, at alle pædagoger skal sige op og etablere deres egne virksomheder. Pædagogisk entreprenørskab handler om at kunne tænke i løsninger, også i forhold til økonomi, uanset om man er selvstændig eller offentligt ansat, understreger han. 

”Pædagogiske entreprenører har et blik for økonomien. At man faktisk skal bruge og skaffe ressourcer til det, man arbejder med,” siger han. 

Arbejder man i en institution, kan det ske ved at søge funding til projekter udefra eller bruge de ressourcer, man har til rådighed, på nye måder.

Åbn mulighedsrummet

Men skal pædagogisk kvalitet og løsningerne på samfundsudfordringer, for eksempel ’trivselskrisen’, bero på pædagogiske entreprenører og den enkeltes initiativ? 

”Jeg har ikke et ideal om at privatisere pædagogikken. Der handler om at åbne mulighedsrummet for, hvordan pædagoger kan arbejde både indenfor og udenfor institutionerne. Pædagogisk entreprenørskab kan ikke løse alle problemer. Det handler om at finde nye veje til at gøre pædagogikken endnu bedre og til at bruge den på nye måder,” siger Mikkel Snorre Wilms Boysen.

3 byggesten i pædagogisk entreprenørskab

Pædagogisk entreprenørskab består grundlæggende af disse tre elementer: 

 1. Kreativitet, innovation og blik for muligheder

  Blik for at finde nye veje, f.eks. ved at samarbejde på tværs af forskellige fagligheder med en anderledes viden og praksis.

 2. Handlekraft og vovemod

  I pædagogisk entreprenørskab er der brug for vedholdenhed og mod til at gennemføre initiativer og holde fast i ideer.

 3. Økonomisk bæredygtighed

  Pædagogisk entreprenørskab kan være økonomisk bæredygtigt på mange måder, alt efter om det foregår indenfor eller på tværs af den offentlige, private eller frivillige sektor. 

  Entrepre­nørskabet kan være baseret på fondsmidler, frivilligt arbejde, offentlige midler, det private marked. Eller simpelthen foregå som del af det daglige arbejde i daginstitutioner, fritidsklubber m.m. ved at tænke kreativt med de ressourcer, man har.

Kilde: ’Pædagogisk entreprenørskab’ af forsker Mikkel Snorre Wilms Boysen

Om forskeren

Mikkel Snorre Wilms Boysen er ph.d. og forsker på Professionshøjskolen Absalon. 

Han står bag begrebet ’pædagogisk entreprenørskab’ og har udgivet en bog med samme titel. 

Han har tidligere deltaget i pædagogiske forskning om bl.a. æstetik, kreativitet og skabertrang. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.