Vold og trusler

Vold og trusler må aldrig blive et vilkår. Lige meget om vold og trusler forekommer dagligt eller ikke eksistere på din arbejdsplads, kan den næste episode have alvorlige konsekvenser for den, der bliver udsat. Derfor skal man have fokus på både forebyggelse og håndtering.

Vidste du..

Hvis du er i tvivl om regler eller dine handlemulighed, kan du snakke med din arbejdsmiljørepræsentant eller leder. Du kan også kontakte BUPL for råd og vejledning.

Om vold og trusler

Hvornår man oplever vold og trusler er forskelligt. Hvad en finder uskadeligt, finder en anden meget truende. Den, der føler sig udsat for vold og trusler eller oplever faresignaler, skal altid tages alvorligt.

Vold og trusler er både en arbejdsmiljømæssig og en pædagogisk udfordring. Klarhed på arbejdspladsen om roller og arbejdsopgaver samt kompetencer til at risikovurdere og konfliktforebygge kan være med til at forhindre, at vold og trusler opstår.

Vold og trusler kan også forekomme uden for arbejdstiden. Det er også et krav, at arbejdsgiver og arbejdspladsen igangsætter forebyggende initiativer, hvis der er risici for vold og trusler.

Registrering af vold og trusler

Hvis der er et konkret tilfælde af vold og trusler kan institutionen bruge BUPL’s registreringsskema som dokumentation.

Spørgeskema til institutionens retningslinjer
Brug også spørgeskemaet fra BFA Velfærd og Offentlig administration til at tjekke styrker og svagheder ved institutionens retningslinjer.

Hent tjekliste i pdf-version

Skal vold politianmeldes?

Hvis du bliver udsat for vold fra et barn, en ung, en forælder eller andre i arbejdstiden, kan du, udover arbejdsskadeerstatning, få supplerende erstatninger efter offererstatningsloven. For at få erstatning stiller loven en række krav. Et af kravene er, at voldsepisoden som udgangspunkt skal være anmeldt til politiet inden 72 timer.

Dispensation for krav om politianmeldelse

Hvis volden er udøvet af et barn eller en ung kan du som pædagog få dispensation for kravet om politianmeldelse. En praksisændring i Erstatningsnævnet i efteråret 2018 gør, at der igen gives dispensation for politianmeldelse, hvis der er generelle pædagogiske hensyn der taler mod politianmeldelse. Det vil der stort set altid være, da politianmeldelse af et barn må anses for skadeligt for relationen mellem pædagog og barn og det videre pædagogiske arbejde.

Der er derimod ingen pædagogiske hensyn, der taler mod politianmeldelse, hvis det f.eks. er en forælder der udøver volden, så i det tilfælde skal episoden fortsat anmeldes til politiet inden 72 timer for at opnå erstatning.

Husk du altid kan få vejledning fra din lokale fagforening, hvis du skal have hjælp til at anmelde en arbejdsskade eller hvis du er i tvivl om der skal ske en politianmeldelse. Vær dog opmærksom på den korte frist (72 timer).

Forebyggelse og beredskab af vold og trusler

BUPL har udarbejdet en guide til forebyggelse og beredskab om vold og trusler. Guiden fokuserer på arbejdet i 4 skridt.

Hvis jeres institution ikke har arbejdet med vold og trusler før, kan alle 4 skridt med fordel gennemføres. Hvis I før har arbejdet med vold og trusler, kan relevante skridt udvælges og gennemgås.

Særligt for private arbejdspladser

Er du ansat på en privat arbejdsplads, så find BUPL’s guide til forebyggelse og beredskab om vold og trusler herunder. 

Guiden fokuserer på arbejdet i 4 skridt og er målrettet drøftelserne på en privat arbejdsplads.

Rammerne for arbejdet med vold og trusler

1. skridt: Hvad er vold og trusler hos os?

2. skridt: Forebyggelse af vold og trusler

3. skridt: Beredskabsplan for håndtering af vold og trusler

4. skridt: Opfølgning på episoder med vold og trusler

Styr uden om vold og trusler

Branchearbejdsmiljørådet har i samarbejde med blandt andre BUPL lavet folderen ‘Styr uden om vold og trusler’, der er målrettet daginstitutioner.
Hent folderen på arbejdsmiljøweb.dk

Materialer om vold og trusler

På Branchefællesskab for arbejdsmiljøets hjemmeside kan du finde værktøjer og regler om vold og trusler.

Du kan blandt andet finde:

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.