Huskeliste

Huskeliste ved ansættelse

Det er en naturlig opgave for institutionens tillidsrepræsentanter at sikre sig, at reglerne er fulgt ved ansættelser. Her er i forkortet form nogle af de forhold, man skal være opmærksom på ved en ansættelse.

Opslag af stillinger

For at sikre så bredt et ansøgerfelt som muligt skal der forud for ansættelse i faste stillinger ske offentligt opslag.

Opslag vil normalt ske i fagbladene. Opslaget skal være korrekt.

Ansættelsesbrev

Tillidsrepræsentanten skal være særligt opmærksom på, hvilket ansættelsesbrev den nye kollega får.

Selv om ansættelsesbrevet efter Aftalen om ansættelsesbreve først skal være den ansatte i hænde ved tiltrædelsen, er det som udgangspunkt mest hensigtsmæssigt at have dette på plads inden tiltrædelsen.

Hvis man først får ansættelsesbrev efter ansættelsen, kan man kræve betingelser fjernet, som man er utilfreds med, og som man ikke udtrykkeligt er blevet gjort opmærksom på forud. Hvis man får et ansættelsesbrev og ikke gør indvendinger inden et par uger, “fanger bordet”. Man har stiltiende affundet sig med betingelserne i ansættelsesbrevet.

Man kan modsætte sig, at ansættelsesbrevet bestemmer, at man skal ansættes på prøve, hvis prøveansættelse ikke har været gjort til en betingelse for ansættelse, før man tiltrådte. Ansættelse på prøve betyder for overenskomstansatte, at man de første 3 måneder kan opsiges med 14 dages varsel. Til gengæld kan man selv fratræde uden varsel, med mindre der er aftalt gensidigt varsel på 14 dage.

Se også “Aftale om ansættelsesbreve” hos Forhandlingsfællesskabet (pdf)

Tidsbegrænset ansættelse

Tidsbegrænset ansættelse kan på BUPL’s område kun finde sted, hvor konkrete arbejdsbetingede grunde taler for det, f.eks. ved ansættelse af en barselsvikar.

Tidsbegrænset ansættelse må under ingen omstændigheder bruges som maskeret prøvetid eller som omgåelse af funktionærlovens opsigelsesbestemmelser.

Tidsbegrænset ansættelse skal være klart fastlagt på forhånd, dvs. man skal præcist vide, hvilken dag man skal fratræde, eller hvilke klare omstændigheder der skal være opfyldt (f.eks. ophør af barselsorlov).
En undtagelse er støttepædagoger, hvor tidsbegrænset ansættelse i én periode kan ske, uden at der er tale om vikariat eller lignende.

Ansættelse på prøve

Prøvetidsansættelse skal aftales ved ansættelsen. Hvis arbejdsgiveren efter ansættelsen forsøger at indføre prøvetid, skal den lokale fagforening kontaktes.

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.