Guide: Styrk din skriftlige kommunikation med forældrene

Der kan nemt opstå misforståelser i skriftlig kommunikation, ikke mindst i forhold til forældrene. Her får du ekspertens gode råd til at styrke din kommunikation til forældrene på skrift.
Kommunikation med forældre

Når I skal kommunikere på skrift med forældre, er det en god idé med klare retningslinjer og viden om, hvad der virker på skrift. Pernille Steensbech Lemée, der er ekspert i kommunikation, kommer her med en håndfuld grundlæggende principper for skriftlig kommunikation og særligt gode råd til kommunikation med forældrene. Det gør hun på baggrund af interview med ledere, pædagoger og forældre.

De vigtigste principper

 

Skriv mindre og skriv kort

Kommunikationen er accelereret. En undersøgelse har vist, at den skriftlige kommunikation mellem skole og forældre, der tidligere kunne rummes i en kontaktbog, i dag ville fylde flere ringbind, hvis man printede den ud. Derfor skal du skrive mindre, hvis du vil igennem med dit budskab.

Hvad vil du med din besked?

Inden du begynder at skrive, skal du vide, hvad du vil med beskeden. Den skal være let at afkode, og forældre skal vide, om de skal gøre noget, og i givet fald hvad de skal gøre.

Pernille Steensbech Lemée har set beskeder, der begyndte med at fortælle, at institutionen som en del af et projekt arbejdede med at gøre børnene selvhjulpne i frokostsituationen, og derfor skulle madpakken være lettilgængelig.

”Men hvad betyder det helt præcist, og hvordan skal forældrene handle på det? Hvis man i stedet skrev: ’Giv barnet mad med, som barnet selv kan åbne og spise,’ kommer budskabet igennem, og så falder risikoen for, at børn alligevel får mad med i emballage, som de ikke kan åbne,” siger hun.

Gør kommunikationen forudsigelig

Send budskaberne ud på bestemte tidspunkter hen over ugen, og sørg for, at den samme type kommunikation altid ligger det samme sted. Det kalder på, at man tager en diskussion i institutionen om, hvordan, hvor, hvornår og hvordan man kommunikerer i institutionen. Kommunikationen skal passe til den enkelte institution.

Giv hinanden feedback

Det er en god idé at bruge hinanden som feedback-makkere, når I arbejder med skriftlighed. Man lærer meget om at skrive, både når man får og giver giver feedback. Peg på styrkerne i teksten, og kom med konstruktive forslag, hvis en formulering kan blive bedre.

Hjælp også hinanden med at få øje på de slåfejl, man altid selv er blind over for. 

Husk masser af anerkendelse: Tag hinanden på fersk gerning i at skrive en rigtig god tekst. Gør det med kærlighed.

Hurtige pointer

Gør det ens

 • Beslut, hvad I skriver om, og hvad I hellere skal tale med forældrene om. Beslut en fælles måde, pædagoger og ledere skal kommunikere på, og brug gerne en fælles skabelon.

Zoom ind på budskabet

 • Det er især vigtigt at fokusere på, om forældrene skal gøre noget.

Skriv det vigtigste først

 • Skriv budskabet i de allerførste linjer.

Brug sigende overskrifter

 • I stedet for ’Skovtur på onsdag’, så skriv ’Husk regntøj’, hvis det er dit budskab.

Klare forventninger

 • Skriv om din besked er til inspiration, eller om du har en forventning om, at forældrene handler på den.

Skriv, så teksten kan skimmes

 • Skriv det vigtigste først.
 • Brug mange mellem-overskrifter.
 • Hav kun ét budskab i hvert afsnit.

Sæt punktummer

 • Korte sætninger er lettere at afkode end lange sætninger.

Giv lidt ekstra

 • Supplér med foto og video, hvis det passer til budskabet.

Læs korrektur

 • Det viser jeres professionalisme, at sproget er nogenlunde korrekt.

Kilde: Pernille Steensbech Lemée, Fokus Kommunikation
Læs mere på fokuskommunikation.dk.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.