Skolepædagoger kæmper med dårligt psykisk arbejdsmiljø: Her er det værst

I mange kommuner lider pædagoger på skole- og fritidsområdet under et dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser nye tal. Særligt tre faktorer afgør arbejdsmiljøet, og forsker har oplagt bud på en løsning
Stressramt kvinde sidder udenfor
I en lang række kommuner er et presset psykisk arbejdsmiljø blevet normen for skole- og fritidspædagogerne. Derfor er det afgørende at bringe problemerne frem i lyset, lyder det fra både forsker og BUPL.

Skole- og fritidspædagoger er afgørende for at modvirke den stigende mistrivsel blandt skolebørn. Men i mange kommuner kæmper pædagogerne selv med trivslen på grund af et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Det viser BUPL’s seneste vilkårsundersøgelse fra november 2023. Samlet svarer 52 procent af skole- og fritidspædagogerne, at de har et godt psykisk arbejdsmiljø. 20 procent svarer, at deres psykiske arbejdsmiljø er dårligt (se grafik nederst).

Men der er store kommunale udsving, og i de kommuner, hvor det ser værst ud, er der flere skole- og fritidspædagoger med et dårligt psykisk arbejdsmiljø end med et godt.

”Arbejdsmiljølovgivningen efterlader ingen tvivl om, at arbejdsgiver har pligt til at tilrettelægge arbejdet på en forsvarlig måde. Og når et så stort antal skole- og fritidspædagoger kæmper med det psykiske arbejdsmiljø, så indikerer det altså, at nogle kommuner ikke tager opgaven alvorligt nok,” siger Lars Søgaard Jensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg med politisk ansvar for fritidsområdet.

Her er det værst: Mere end hver tredje er presset i bund

De kommuner, hvor den største andel af skole- og fritidspædagogerne har problemer med det psykiske arbejdsmiljø, er Brøndby, Albertslund, Gladsaxe, Greve, Gribskov og Frederikssund. Her vurderer 34-40 procent af pædagogerne deres psykiske arbejdsmiljø som dårligt.

De kommuner, hvor problemerne med det psykiske arbejdsmiljø ser ud til at være mindst, er Kerteminde, Struer og Vesthimmerlands Kommune. Her er der ikke en eneste skole- og fritidspædagog, der vurderer deres psykiske arbejdsmiljø som dårligt (se Danmarkskort nederst).

Ny undersøgelse: Disse tre ting afgør pædagogernes psykiske arbejdsmiljø

I BUPL’s vilkårsundersøgelse er der særligt tre punkter, hvor skole- og fritidspædagoger med et godt psykisk arbejdsmiljø har bedre arbejdsvilkår end pædagoger med dårligt psykisk arbejdsmiljø:

1. Tiden til at bruge pædagogfagligheden optimalt i hverdagen

89 procent af skole- og fritidspædagoger med et godt psykisk arbejdsmiljø har i høj/nogen grad tilstrækkelig tid til at bruge deres faglighed optimalt i hverdagen.

Det gælder kun 52 procent af skole- og fritidspædagoger med et dårligt psykisk arbejdsmiljø

2. Tiden til arbejde med børn i udsatte positioner

67 procent af skole- og fritidspædagoger med et godt psykisk arbejdsmiljø har i høj/nogen grad tilstrækkelig tid til arbejdet med børn og unge i udsatte positioner.

Det gælder kun 35 procent af skole- og fritidspædagoger med et dårligt psykisk arbejdsmiljø

3. Adgangen til sparring med nærmeste leder

90 procent af skole- og fritidspædagoger med et godt psykisk arbejdsmiljø har i høj/nogen grad tilstrækkelig adgang til nærmeste leder, herunder adgang til at få faglig sparring.

Det gælder kun 53 procent af skole- og fritidspædagoger med et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Tal overrasker ikke: Kan forklare store kommunale udsving

Resultaterne overrasker ikke seniorforsker i arbejdsmedicin ved Regionshospitalet Gødstrup, Lars Peter Sønderbo Andersen, Cand. Psych; PhD.

”Det er de helt typiske tilbagemeldinger, fagfolk på området giver, når de skal pege på årsager til presset arbejdsmiljø. Lærere og sygeplejersker oplever de samme problemer: Ressourcerne er knappe, og de er presset på tiden,” siger han.

Lars Søgaard Jensen fra BUPL’s forretningsudvalg er heller ikke overrasket. Han peger på, at socioøkononiske forskelle kommunerne imellem gør, at arbejdet med børn i udsatte positioner tager flere ressourcer i nogle kommuner end andre.
”Samtidig er der store forskelle på, hvor god adgang til faglig sparring med en leder, skole- og fritidspædagogerne har. Nogle har en pædagogfaglig leder direkte i institutionen, andre har en skoleleder, som er læreruddannet, mens andre igen har en leder, som sidder på en helt anden matrikel. Det er vidt forskellige vilkår, der er med til at forklare de store kommunale udsving i det psykiske arbejdsmiljø,” siger han. 

Skader både børn og pædagoger: Risiko for pædagogflugt og sygefravær

Dårligt psykisk arbejdsmiljø i længerevarende perioder øger risikoen for, at man søger væk fra arbejdspladsen eller bliver langtidssygemeldt. Og det kan være et alvorligt problem på det pædagogiske område, fordi børn har brug for stærke relationer til stabile voksne for, at de kan udvikle sig, lyder det fra seniorforsker i arbejdsmedicin ved Regionshospitalet Gødstrup, Lars Peter Sønderbo Andersen, Cand. Psych; PhD.

”Og når potentialet for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø er så stort i visse kommuner, som BUPL’s undersøgelse indikerer, så tyder det på, at nogle kommuner med stor fordel kan gå i gang med at styrke fastholdelsen,” siger han.

Forsker har oplagt bud på løsning

Skole- og fritidspædagogerne skal ikke forvente ekstra penge til at løse de problemer, der presser det psykiske arbejdsmiljø, vurderer Lars Peter Sønderbo Andersen.

Men der er stadig flere ting, kommunerne kan gøre, understreger han.

”Det er oplagt for kommunerne at zoome helt ind på hver enkelt matrikel og i samarbejde med medarbejdere og ledere at få afdækket, hvilke konkrete problemer som er medvirkende til et dårligt arbejdsmiljø, og hvilke konkrete løsninger kan der være inden for de rammer, der er. Typisk er fagpersoner som pædagoger gode til at finde løsningsforslag, som det rent faktisk kan lade sig gøre at implementere,” siger forskeren.

Kommuner bør lytte: Flere har et særligt problem

Lars Søgaard Jensen fra BUPL opfordrer pædagogerne til at tale højt om problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

”Tal sammen i personalegruppen eller tal med din nærmeste BUPL-repræsentant. Kontakt jeres lokale fagforening om nødvendigt for at få lavet en strategi for, hvordan problemet bedst bringes videre i kommunen,” siger han.

Kommunerne har et særligt stort incitament til at få rettet op på problemer med det psykiske arbejdsmiljø på grund af den voksende pædagogmangel, påpeger Lars Søgaard Jensen:

”Hvis man som kommune har et stort antal pædagoger med et dårligt psykisk arbejdsmiljø, og pædagogerne i nabokommunerne har et godt arbejdsmiljø, så har man altså et problem i forhold til at kunne rekruttere og fastholde,” siger han.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.