Ny rapport peger på 3 forudsætninger for kvalitet i fritidstilbud

En rapport, som BUPL og Kommunernes Landsforening (KL) står bag, udpeger tre elementer, som er essentielle for kvaliteten i SFO og klub. Rapporten bygger på en undersøgelse, som 12 pædagoger og seks ledere har deltaget i.
Piger fra Østervangsskolens SFO i Roskilde
Børn fra Østervangsskolens SFO i Roskilde Kommune. Tre pædagoger herfra har bidraget til den nye rapport om kvalitet i SFO og klub.
1

Tæt samarbejde og dialog

Tæt samarbejde og dialog mellem ledere og pædagoger er vigtigt for, at den pædagogiske kvalitet kan understøttes og udvikles. Pædagogerne og lederne oplever, at det gode og tætte samarbejde fremmes, når de gensidigt involverer og informerer hinanden på tværs af deres opgaveområder. Det bidrager til, at arbejdet med den pædagogiske kvalitet bliver til en fælles opgave. 

2

Fælles forståelse

Fælles forståelse for tilbuddet og dets formål mellem pædagoger og ledere er en forudsætning for udviklingen af den pædagogiske kvalitet. Pædagogerne og lederne beskriver, hvordan det at formulere et fælles værdigrundlag og vision for tilbuddet bidrager til at skabe en fælles forståelse for tilbuddet og kerneopgaven til gavn for børnenes trivsel, læring og udvikling. 

3

Evaluering og refleksion

Kontinuerlig evaluering og refleksion over praksis mellem pædagoger og ledere er væsentligt for at skabe en fælles forståelse af tilbuddets formål og målsætninger. Både ledere og pædagoger fremhæver, at kombinationen af spontan og systematisk evaluering gør, at de kommer omkring store såvel som små ting, som har betydning for kvaliteten af tilbuddet, og på den måde har mulighed for at foretage justeringer i deres praksis. Sådan forsøger de med nysgerrighed og kritisk refleksion at skabe en evalueringskultur, som er en naturlig og integreret del af hverdagen. De oplever, at det bidrager til et kontinuerligt fokus på udvikling og forbedring af praksis til gavn for børnene.

Om rapporten

Rapporten 'Pædagogisk kvalitet i SFO og klubtilbud' er udarbejdet af Epinion for KL og BUPL i oktober 2023. 

Undersøgelsen, som rapporten bygger på, er gennemført som et mobiletnografisk forum, hvor 6 ledere og 12 pædagoger har delt deres oplevelser og besvaret opgaver og spørgsmål om, hvordan de arbejder med pædagogisk kvalitet.

Læs mere om undersøgelsen og find rapporten her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.