Børnenes egne tanker og oplevelser er guldkorn 

At få indsigt i børns perspektiver handler om mere og andet end at spørge børnene, hvad de har lyst til. Det handler om at være nysgerrig efter at forstå, hvad der sker i børnene som mennesker. Få en kort guide til hvordan I gør.
Farver og striber

Når voksne søger at forstå børns handlinger i håb om at kunne hjælpe dem, sker det, at de gætter forkert. Hvis drengen Villads insisterer på meget voksenkontakt i børnehaven, kan det tolkes som tegn på, at han mangler venner. Men årsagen kan være en helt anden og kræve mere viden.

Eksemplet stammer fra en undersøgelse af pædagogers målrettede arbejde med at få indsigt i børnenes perspektiver, som Danmarks Evalueringsinstitut EVA har lavet.

Brug for at dyrke sin interesse

»Da pædagogerne begyndte at undersøge, hvorfor drengen søgte meget tid med de voksne, fandt de ud af, at han havde brug for at koncentrere sig og nørde med sin interesse for biller, som de andre børn ikke interesserede sig for, men som han kunne dyrke med de voksne eller i sit eget selskab,« forklarer Persille Schwarz, chefkonsulent i EVA, der i en årrække har forsket i børneperspektivet i det pædagogiske arbejde.

Pædagogerne havde hidtil forsøgt at anspore Vilads til at lege mere med de andre børn. Nu kunne de i stedet sætte gang i aktiviteter med plads til ro og fordybelse, som han havde brug for.

En meningsfuld og udviklende hverdag for børnene

Der er meget at vinde ved målrettet at undersøge børns tanker og oplevelser i hverdagen. Indblik i børnenes oplevelser er ikke alene guldkorn i arbejdet med at planlægge en hverdag, som er meningsfuld og udviklende for børnene. De er også vigtige for børnenes selvværd og følelse af at bidrage til fællesskabet. For børn bliver mere deltagende, hvis de oplever, at voksne lytter til dem, viser forskningen.

»Mange tror, at børneperspektiver handler om at spørge børnene, hvad de har lyst til. Men det handler om andet og mere end det. Det handler om at være nysgerrig på, hvad der sker i børnene som mennesker. Hvad og hvordan de oplever det, der sker omkring dem, og hvordan de føler sig set, anerkendt og værdsat. Når børn føler sig mødt med, at deres perspektiver er betydningsfulde, styrker det ofte deres engagement i fællesskabet og lyst til at komme med indspark og idéer,« siger Persille Schwartz.

4 indgange til børnenes verden

 1. Rundvisning med barnet som guide
  Lad barnet vise rundt og fortælle om de steder i institutionen, der er betydningsfulde for ham eller hende. Stil spørgsmål undervejs
 2. Skattekisten
  Lad børnene lægge ting, der betyder meget for dem, i en skattekiste, som står tilgængelig et sted i et stykke tid. Lad efterfølgende børnene fortælle om tingene.
 3. Rolleleg
  Leg de situationer, I evt. har fokus på – for eksempel måltidet. Lad barnet styre rollelegen, og spørg undervejs ind til barnets initiativer, og hvad I skal gøre. Metoden giver indsigt i de regler og logikker, som barnet forstår verden ud fra. Dukker eller andre rekvisitter kan indgå i legen.
 4. Fotobog
  Lad barnet tage fotos af det, der er særligt vigtigt for barnet. Print billederne ud, lad barnet vælge de vigtigste, og saml det i en fotobog, som barnet kan fortælle om.

Metodepointer om børneperspektiver

Mere end ord
Pas på med ikke kun at fokusere på børnenes ord. Børn har ikke altid de sproglige kompetencer til at udtrykke sig præcist om, hvad de føler, og mange misforståelser kan opstå. Fx kan ’jeg savner min mor’ have flere betydninger: Jeg savner en voksen, jeg har brug for hjælp osv. Ligesom ’de andre driller’ kan være en måde at hente voksenopmærksomhed på, også når ingen driller.

Husk etikken
Hold fokus på børnenes positive oplevelser. De skal nok selv komme ind på ubehagelige oplevelser, hvis det er betydningsfuldt for dem. Så undlader du at styre deres bevidsthed mod alt det, der giver dem ubehag. Det har de faktisk ikke bedt om.

Hold fast
Hold fast i observationerne af børnene over længere tid. Ellers får I kun øjebliksbilleder. Vær tålmodig, og giv børnene tid til at komme med deres perspektiver.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.