Ung kvinde you matter

Studerende eller nyuddannet pædagog

Med BUPL som fagforening og a-kasse får du alt det, du har brug for i overgangen fra studieliv til job: hjælp til jobsøgning og CV og rådgivning om løn, rettigheder som ferie, barsel og mulighed for dagpenge, hvis du er ledig. Meld dig ind allerede, mens du er studerende. Det er gratis. Og du vil kunne få dagpenge fra første dag som nyuddannet pædagog.

Som studerende kan du som medlem få:

 • Fagligt fællesskab og inspiration gennem arrangementer, nyhedsbreve og fagbladet Børn&Unge
 • Viden fra praksisnær pædagogisk forskning til gavn for professionen og adgang til midler fra BUPL’s udviklingspulje.

Som nyuddannet pædagog kan du som medlem få:

 • Hjælp til jobsøgning og rådgivning om din løn og ansættelse
 • Vejledning om rettigheder som ferie, barsel og omsorg
 • Mulighed for dagpenge, hvis du er ledig
 • Hjælp og sparring af BUPL's tillidsrepræsentant på din arbejdsplads
 • Fagligt fællesskab og inspiration gennem arrangementer, nyhedsbreve og fagbladet Børn&Unge
 • Viden fra praksisnær pædagogisk forskning til gavn for professionen og adgang til midler fra BUPL’s udviklingspulje.
 • Hjælp og støtte bl.a. hvis du bliver syg, opsagt eller oplever samarbejdsproblemer.

BUPL: Fagforening og a-kasse for pædagoger

 • Fagforeningen BUPL

  Fagforeningen sikrer dig de bedst mulige rettigheder på arbejdsmarkedet og forhandler løn og vilkår på pædagogernes vegne.

 • A-kassen BUPL-A

  A-kassen hjælper dig med at finde det pædagogjob, du drømmer om, og er et økonomisk sikkerhedsnet, hvis du skulle blive ledig. Det er a-kassen, der udbetaler dagpenge og er derfor en slags forsikring.

Meld dig ind i BUPL

Meld dig ind i BUPL og BUPL-A via indmeldingsformularen her.

Medlemsskab er gratis for studerende. Når du er meldt ind i BUPL, kan du søge om gratis medlemsskab.

Tre trin til dagpenge som nyuddannet pædagog

1. Meld dig ind i BUPL's a-kasse senest 14 dage efter din sidste eksamen. Er du allerede medlem, skal du oplyse din sidste eksamensdato på MitBUPL. Klik på ”skift fra studerende til dimittend”. 
www.bupl.dk/mitbupl

2. Tilmeld dig som ”ledig dagpengemodtager” på jobcenteret, hvis du er ledig efter endt uddannelse. Det gør du på: 
www.jobnet.dk.

3. Udfyld ansøgning om dagpenge. Når du har meldt dig ledig, skal du udfylde en ansøgning om dagpenge til a-kassen på MitBUPL; ansøgningen hedder en ”ledighedserklæring”. Log ind på: 
www.bupl.dk/mitbupl.

Herfra har du ret til at få udbetalt dagpenge den sidste hverdag i måneden.

Kontingent og medlemskab for studerende og nyuddannede pædagoger

 • Som studerende kan du få gratis medlemsskab. Når du er meldt ind i BUPL, kan du kan søge om gratis medlemsskab.
 • Som nyuddannet pædagog får du en måneds medlemskab gratis af BUPL. 
 • Som nyuddannet pædagog er medlemskab af BUPL gratis, indtil du er i job. 
 • Har du været medlem af studenterorganisationen PLS minimum det sidste år af din studietid, er de to første måneders medlemskab af BUPL gratis. 
 • Har du meldt dig ind i BUPL-A senest et år før sidste eksamensdato, har du ret til dagpenge allerede dagen efter din sidste eksamen.

Læs mere om kontingent til BUPL og BUPL-A her.

Løn i dit første job

 • Lønnen for nyuddannede pædagoger justeres løbende efter, hvad der er aftalt i den gældende overenskomst. Grundlønnen pr. 1. oktober 2022 for nyuddannede pædagoger ansat på overenskomsten mellem BUPL og KL er mellem 27.723-29.001 kr. pr. måned for 37 timer. 
 • Du får indbetalt 14,42 % i pension. 
 • Der kan der være lokale kommunale aftaler om løntillæg og diverse ulempetillæg. 

Ved jobsamtalen kan du godt blive spurgt om, hvad du forventer i løn. 

Du kan udregne din løn med BUPL’s lønberegner.

Få sparring på ansættelse hos din lokale fagforening - find kontaktoplysninger her.

Kontakt din lokale fagforening, hvis jobbet er uden overenskomst

Er der ikke overenskomst på det job, du har fået tilbudt, så kontakt din lokale BUPL-afdeling, inden du skriver under på kontrakten. 

Læs om hvad du skal være opmærksom på, hvis du er ansat uden overenskomst.

Overflytning fra anden a-kasse til BUPL-A

Har du været medlem af en anden a-kasse, inden du begyndte at læse til pædagog, kan du blive overflyttet til BUPL-A, når du er begyndt på pædagogstudiet.

Vil du først overflyttes til BUPL's a-kasse, når du er færdiguddannet som pædagog, skal a-kassen modtage din ansøgningen senest 14 dage efter din sidste eksamensdag.

Læs mere om overflytning af a-kasse på BUPL-A her.

Ret oplysninger om dit medlemsskab på MitBUPL

Pjecer til nyuddannede pædagoger

Fik du spurgt om det hele.pdf

Pjece fra BUPL og Socialpædagogerne med svar på spørgsmål om bl.a. dagpengeret, barselsorlov og ferie.   

Snart pædagog.pdf

Pjece fra BUPL og Socialpædagogerne om bl.a. løn, dagpenge og ansøgninger. 

Snart pædagog København.pdf

Pjece fra BUPL, SL og LFS om bl.a. faglighed, fællesskab og arbejdsliv. 

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.