Tip til jobsøgning

Få tip til din jobsøgning, dit CV og din ansøgning.

BUPL-A yder en gratis, landsdækkende jobformidling, der hjælper dig som medlem med at finde en arbejdsgiver, der har brug for dine kvalifikationer. I BUPL-A har vi god kontakt til institutionerne i lokalområdet og viden om, hvilke arbejdspladser der mangler pædagoger. Samtidig kender vi medlemmernes fag og kompetencer. Det giver os en unik mulighed for at yde faglig jobformidling til dig, uanset om du er ledig, opsagt eller i arbejde.

Du kan som medlem af BUPL-A få sparring og hjælp, når du skal søge arbejde. Vi kan hjælpe dig med at matche dine kompetencer og erfaring med arbejdspladsens ønsker og behov, skrive en ansøgning og målrette dit CV. Hvis du bliver inviteret til jobsamtale kan vi ligeledes hjælpe dig med, hvordan du kan forberede dig bedst muligt.

Log ind på BUPL.dk og send en besked til jobteamet for at få hjælp. Skriv gerne kort, hvad du gerne vil have sparring på. Vedhæft det konkrete jobopslag samt din ansøgning og dit CV. Hvis det er en kommende jobsamtale, du vil have sparring på, skriver du det. Vi kontakter dig og aftaler nærmere. 

Hvem er vi i jobteamet?

I jobteamet er vi 15 jobvejledere. Vi har alle stor erfaring med det pædagogiske arbejdsmarked og med den nyeste viden om, hvad der virker, når det nye job skal i hus.

CV

Dit CV skal helt overordnet være overskueligt, informativt og logisk opbygget. Men der er flere måder, du kan vælge at gøre det på. 

 • Brutto-CV er din personlige databank, hvor du har skrevet alt, hvad du har lavet. Du bør ikke sende brutto-CV til arbejdsgiveren. Det er udelukkende din personlige databank, hvor du henter det fra, der er relevant for det job, du skal til at søge.
 • Omvendt kronologisk CV er det mest anvendte CV. Du starter med de nyeste informationer øverst. Der er ingen grund til, at arbejdsgiveren skal starte med at læse om, hvor du har gået i folkeskole, når det er din pædagoguddannelse, der er den vigtigste.
 • Kompetence-CV anvendes især ved brancheskift. Her tager du udgangspunkt i de kompetencer og kvalifikationer, du har, og beskriver herefter, hvordan og hvor du har erhvervet dem.

Husk på, at dit CV skal passe til det job, du søger. Fremhæv de vigtigste ting i forhold til den konkrete stilling og skriv et par linjer om, hvad du har fået af erfaring fra din seneste arbejdsplads. 

Det er vigtigt, at dit CV er læsevenligt. Sørg for, at der er struktur, og at dit layout er konsekvent og gennemført hele vejen. Det betyder, at du laver indryk, skrifttype og størrelse, understregninger og andet på den samme måde. Du kan ligeledes sørge for at skabe en sammenhæng i layout i forhold til ansøgningen. 

  Det typiske CV indeholder:

  • Personlige data/billede
  • Resumé
  • Arbejdserfaring
  • Frivilligt arbejde
  • Uddannelse
  • Sprog (hvis det er relevant for stillingen)
  • IT (hvis det er relevant for stillingen)
  • Tillidshverv
  • Fritidsinteresser

  Under de enkelte punkter kan du skrive uddybende om de ting, der er relevante for det job, du søger. Og du kan skrive, hvilke erfaringer og kompetencer du har fået i kraft af jobbet, uddannelsen eller fritidsaktiviteten.

  Ansøgning

  Sammen med dit CV er ansøgningen det, som arbejdsgiver i første omgang skal træffe en beslutning ud fra. Det gælder derfor om at sætte sig i deres sted. Med andre ord skal du lægge vægt på, hvad du kan tilbyde din kommende arbejdsplads.

  Formålet med din ansøgning og dit CV er udelukkende at få dig videre til jobsamtalen. Derfor skal du opfatte det som et kortfattet salgspapir. Hvis arbejdspladsen bliver nysgerrig, har du jobsamtalen til at gå mere i dybden og give et mere dækkende billede af, hvem du er. 

  Hvis du har afklarende eller uddybende spørgsmål i forhold til jobannoncen, kan det være en god ide at ringe til arbejdspladsens tillidsrepræsentant eller lederen og spørge ind til stillingen. Du kan på den måde få en fornemmelse af forventningerne til den kommende medarbejder, fokusområdet og eventuelle problemstillinger.

  Få navn og telefonnummer i din lokale fagforening. Formålet med din opringning er at få nogle nyttige oplysninger til din ansøgning, og at institutionen allerede har lagt mærke til dig inden de får selve ansøgningen. Det er også nu, du måske opdager, at du slet ikke skal søge stillingen. Samtidig er det vigtigt ikke at ringe bare for at ringe.

  Tip til ansøgningen: 

  • Lav en fængende overskrift
  • Indled ansøgningen med de vigtigste argumenter for, at de skal ansætte dig
  • Fortæl, hvad du kan bidrage med for at løse de problemer og udfordringer, arbejdspladsen har. Kom med et eller to konkrete eksempler
  • Fortæl kort om din faglige baggrund og tag udgangspunkt i, at de øvrige ansøgere også er uddannede pædagoger – så det i sig selv ikke er noget specielt
  • Fortæl kort om dig selv og brug et eksempel fra dit liv, der underbygger din beskrivelse
  • Rund af med en engageret motivation, der igen fortæller, hvorfor du glæder dig til at arbejde netop dér
  • Slut med en sætning, der fortæller, at du ser frem til et møde
  • Undgå stavefejl i din ansøgning
  • Hold ansøgningen på én side
  • Hvis du sender en elektronisk ansøgning, bør du sende det hele i ét samlet PDF-dokument

  Inden jobsamtale

  Du bør altid forberede dig inden en ansættelsessamtale. På den måde sikrer du dig, at du er godt forberedt på de spørgsmål, du bliver stillet, at du selv får stillet de rigtige spørgsmål til samtalen og at du kender de formelle regler omkring samtalen. Det kan være med til at sikre, at du giver et godt førstehåndsindtryk.

  Udover dig selv og lederen vil tillidsrepræsentanten ofte være tilstede. Derudover kan der være en af de tætteste kommende kollegaer og måske en repræsentant fra forældrebestyrelsen. Du kan vælge at spørge tillidsrepræsentanten om dette, når du ringer, inden du skal til samtale.

  Her er en række forhold, det er værd at overveje og sætte sig ind i:

  • Få et overblik over, hvad din nye løn bør være
  • Tænk over, hvad du vil sige, hvis du bliver bedt om at præsentere dig selv 
  • Tænk også over, hvad du vil sige, hvis du bliver spurgt om, hvem du er - som person og kollega
  • Øv dig på områder, der kan være ubehagelige eller svære at tale om 
  • Forbered 4-5 spørgsmål, du vil stille arbejdspladsen. Svarene på dine spørgsmål må ikke være nogle, du kan læse dig til på deres hjemmeside
  • Du kan få hjælp i din lokale fagforening, så du ved, hvad du skal sige, og hvad du kan forvente, hvis I skal tale løn
  • Tænk over, om der er bestemte personer, du kan henvise til, hvis du bliver spurgt om referencer til jobsamtalen. Husk, at hvis du giver en reference, bør du have fortalt referencen, hvilket job du søger, og at du vil bruge han/hun som reference. En reference behøver ikke at være en leder, det kan også være en tidligere kollega
  • Inden en eventuel ansættelse skal arbejdsgiveren indhente en børneattest. Hvis du ikke giver samtykke til, at attesten kan indhentes, må arbejdsgiveren ikke ansætte dig

  Her får du en skabelon, så du kan lave en præsentation, du kan bruge, når du er til jobsamtale. Eller hurtigt skal forklare nogen, hvad dine vigtigste kompetencer er.

  Præsentationen er en opsummering af, hvorfor arbejdsgiveren skal ansætte netop dig. Husk, at præsentationen skal være målrettet det job, du er til samtale på. Stil dig selv disse 7 spørgsmål og skriv svarene ned. Med svarene har du grundlaget for din præsentation.

  Hvad er dine kompetencer?
  Hvad kan du? Hvordan arbejder du? Hvorfor er du glad for at være pædagog? Et godt sted at begynde er ved at liste dine kompetencer op. Du kan med fordel gøre brug af STAR-metoden, så du har konkrete eksempler på, hvordan du arbejder som pædagog. På den måde sikrer du, at dine kompetencer ikke bare bliver floskler.

  Hvem er din målgruppe?
  Hvem skal du præsentere dig for? Overvej, hvem du skal tale med. Målret derefter det, du siger. Det er forskelligt, hvem der er med til en jobsamtale. Udover lederen, tillidsrepræsentanten og måske en kollega kan der sidde brugere og repræsentanter fra forældrebestyrelsen. Det er vigtig at have styr på målgruppen for at vide, hvordan du skal vinkle dit budskab.

  Hvordan bidrager du værdifuldt?
  Det er vigtigt, at du kan sætte ord på den forskel, dit pædagogiske arbejde vil skabe for arbejdspladsen. Hvis du kan sætte ord på det, er det meget lettere at overbevise en arbejdsgiver om, at du er værd at ansætte.

  Hvilket behov opfylder du?
  Hvilke funktioner kan du varetage på arbejdspladsen? Hvilke arbejdsopgaver kan du håndtere som nyuddannet? Du gør det lettere for arbejdsgiveren at se dig som en del af arbejdspladsen, hvis du kan sætte ord på konkrete arbejdsopgaver. 

  Hvad gør dig speciel?
  Det er vigtigt, at du ved, hvad der gør dig unik. Hvad er det vigtigste argument for, at de skal ansætte dig og ikke en af de andre ansøgere? Hvad kan du, som de andre ikke kan?

  Hvad er fordelene ved at ansætte netop dig?
  Sæt ord på, hvilke fordele arbejdspladsen får ved at ansætte lige netop dig. Fortæl dem, hvordan det pædagogiske arbejde vil være, når du er ansat. Får de struktur og orden? Gladere forældre? Motorisk veludviklede børn? 

  Hvad får du selv ud af det?
  Det er vigtigt at kunne mærke, at du meget gerne vil arbejde netop der, hvor du er til samtale. At det er dit ønskejob. Derfor skal du mærke efter, hvad du selv får ud af det. Hvorfor har du søgt job på netop den arbejdsplads, hvor du er til samtale? 

  Nu skulle du gerne sidde med en række svar foran dig. Disse skal omformuleres til et sammenhængende svar, der varer i ½ – 1 minut. Forsøg at formulere svaret ved at bruge listen som stikord. Sig den højt for dig selv. Hvordan lyder det? Ryk eventuelt rundt på nogle af elementerne, men sørg for at få det hele med. Når du er nogenlunde tilfreds, så skriv svaret ned – så husker du det bedre.

  STARK-modellen 
  STARK-modellen kan bruges til at kortlægge dine arbejdsindsatser ved at tage udgangspunkt i en konkret udfordring og opgave, som du tidligere har løst. Modellen består af fem punkter:

  S – situation: Hvad var situationen?
  T – task (opgave): Hvad var opgaven eller udfordringen?
  A – action (handling): Hvad gjorde du?
  R – resultat: Hvad var resultatet? Hvilket resultat skabte du?
  K –kompetence: Hvilke kompetencer brugte du?

  Modellen er rigtig god, fordi den får dig til at sætte ord på nogle af de konkrete ting, du tidligere har udrettet i andre job, studiejob eller frivilligt arbejde. Eksemplerne kan med fordel bruges i dit CV, din ansøgning samt når du skal gøre dine kompetencer konkrete til jobsamtalen.


   

  Under jobsamtale

  Du kan sagtens selv være med til at gøre jobsamtalen god og behagelig for dig selv og arbejdsgiveren. En jobsamtale begynder ofte med lidt small-talk, og det kan måske virke lidt ligegyldigt - men det er her, du give arbejdsgiveren det første indtryk af, hvem du er som person.

  Du får mulighed for at præsentere dig selv. Husk, at du har kort tid til at give arbejdsgiveren et billede af, hvem du er, og hvorfor du passer til det konkrete job. Forbered dig derfor godt på det, du vil fortælle om din faglighed og din person.

  Måske stiller arbejdsgiveren dig nogle spørgsmål om dine forventninger til jobbet. Hvordan vil du håndtere forskellige situationer, du kunne blive stillet overfor i jobbet. Og måske bliver du også spurgt om dine stærke og svage sider. Det kan være en god ide på forhånd at have tænkt over, hvad der er relevant at fortælle i forhold til netop dette job.

  Du bliver sikkert også spurgt, om du har nogle spørgsmål. Her kommer al din forberedelse dig til gode, så du kan spørge mere kvalificeret ind. Du kan også spørge om, hvorfor de netop har valgt dig ud til at komme til samtale.

  En lønsamtale er en del af jobsamtalen. Det er ikke nødvendigvis dårligt at have forventninger til sin løn. Heller ikke når man er nyuddannet. Ved din samtale med fagforeningen/tillidsrepræsentanten ved du allerede en del om, hvad der ligger aftalt omkring stillingen, og om der er nogen forhåndsaftaler om de kvalifikationer, du har, og om det på den pågældende arbejdsplads er realistisk at have forventninger til en løn, der ligger over grundlønnen for nyuddannede.

  Nyttige pjecer til nyuddannede

  Pjece fra BUPL og Socialpædagogerne med svar på spørgsmål om bl.a. dagpengeret, barselsorlov og ferie.   

  Pjece fra BUPL og Socialpædagogerne om bl.a. løn, dagpenge og ansøgninger. 

  Pjece fra BUPL, SL og LFS om bl.a. faglighed, fællesskab og arbejdsliv. 

  Pjece fra BUPL-A om jobsøgning.  

  Fandt du, hvad du søgte?

  Kontakt din lokale fagforening

  Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.