Evalueringssamtale under prøvetid

Tip til jobsøgning

Få tip til din jobsøgning, dit CV og din ansøgning.
BUPL-A yder en gratis, landsdækkende jobformidling, der hjælper dig som medlem med at finde en arbejdsgiver, der har brug for dine kvalifikationer.

Få sparring fra jobteamet

Du kan som medlem af BUPL-A få sparring og hjælp, når du skal søge arbejde. 

I BUPL-A’s jobteam kan vi hjælpe dig med at matche dine kompetencer og erfaring med arbejdspladsernes ønsker og behov, skrive en ansøgning og målrette dit CV. Og hvis du bliver inviteret til jobsamtale, kan vi hjælpe dig med, hvordan du kan forberede dig bedst muligt.

Log ind på BUPL.dk og send en besked til jobteamet for at få hjælp. Skriv gerne kort, hvad du gerne vil have sparring på. Vedhæft det konkrete jobopslag samt din ansøgning og dit CV. 

Hvis det er en jobsamtale, du vil have sparring på, så skriver du det. Vi kontakter dig og aftaler nærmere. 

Hvem er vi i jobteamet?

I jobteamet er vi 15 jobvejledere. Vi har alle stor erfaring med det pædagogiske arbejdsmarked og med den nyeste viden om, hvad der virker, når det nye job skal i hus.

CV

Dit CV skal helt overordnet være overskueligt, informativt og logisk opbygget. 

 • Omvendt kronologisk CV er det mest anvendte CV. Du starter med de nyeste informationer øverst (seneste ansættelse). Er du nyuddannet, så er det er din pædagoguddannelse, der er den vigtigste.
 • Den faglige profiltekst skal være skrevet til det konkrete job, du søger. Den skal fylde cirka 6 linjer og fortælle 3 ting:
  1. Hvad er dine relevante joberfaringer ift. det job, du søger. 
  2. Hvad er din relevante faglighed ift. det konkrete job, du søger. 
  3. Hvad kommer du til at bidrage med i jobbet hos dem.
 • Det er vigtigt, at dit CV er læsevenligt. Sørg for, at der er en klar struktur, og at dit layout er konsekvent og gennemført hele vejen. Det betyder, at du bruger indryk, skrifttype og størrelse, understregninger og andet på samme måde gennem hele dokumentet.

Det typiske CV indeholder:

 • Personlige data/billede
 • Faglig profiltekst
 • Arbejdserfaring
 • Frivilligt arbejde
 • Uddannelse
 • Sprog (hvis det er relevant for stillingen)
 • IT (hvis det er relevant for stillingen)
 • Tillidshverv
 • Fritidsinteresser

Under de enkelte punkter kan du skrive uddybende om de ting, der er relevante for det job, du søger. Og du kan skrive, hvilke erfaringer og kompetencer du har fået i kraft af tidligere job, uddannelse eller fritidsaktiviteter.

Du kan med fordel lave et brutto-CV, hvor alle oplysninger om dig selv er med. Så kan du plukke de relevante dele ud til de3t konkrete målrettede cv.

Ansøgning

Sammen med dit CV er ansøgningen det, som arbejdsgiver i første omgang skal træffe en beslutning ud fra. Det gælder derfor om at sætte sig ind i arbejdspladsens behov, så du i din ansøgning kan lægge vægt på, hvad du kan tilbyde din kommende arbejdsplads.

Formålet med din ansøgning og dit CV er i første omgang at få dig videre til jobsamtalen. Derfor skal du opfatte det som et kortfattet salgspapir. Hvis arbejdspladsen bliver nysgerrig, har du jobsamtalen til at gå mere i dybden og give et mere dækkende billede af, hvem du er. 

Hvis du har spørgsmål i forhold til jobannoncen, kan det også være en god ide at ringe til arbejdspladsens tillidsrepræsentant eller lederen og spørge ind til stillingen. På den måde kan du få nogle nyttige oplysninger til din ansøgning, og du kan få en fornemmelse af forventningerne til den kommende medarbejder, fokusområdet og eventuelle problemstillinger.

Tip til ansøgningen: 

 • Lav en fængende overskrift
 • Indled ansøgningen med de vigtigste argumenter for, at de skal ansætte dig
 • Fortæl, hvad du kan bidrage med for at løse de problemer og udfordringer, arbejdspladsen har. Kom med et eller to konkrete eksempler
 • Fortæl kort om din faglige baggrund og husk, at de øvrige ansøgere formentlig også er uddannede pædagoger – så det i sig selv er ikke noget specielt.
 • Fortæl kort om dig selv og brug et eksempel fra dit liv, der underbygger din beskrivelse
 • Rund af med en engageret motivation, der igen fortæller, hvorfor du glæder dig til at arbejde netop dér
 • Slut med en sætning, der fortæller, at du ser frem til et møde
 • Undgå stavefejl i din ansøgning
 • Hold ansøgningen på max. én side
 • Hvis du sender en elektronisk ansøgning, bør du sende det hele i ét samlet PDF-dokument

Inden jobsamtale

Du bør altid forberede dig godt inden en ansættelsessamtale. På den måde sikrer du dig, at du er godt forberedt på de spørgsmål, du bliver stillet, at du selv får stillet de rigtige spørgsmål til samtalen, og at du kender de formelle regler omkring samtalen. 

Det kan være med til at sikre, at du giver et godt førstehåndsindtryk.

Udover dig selv og lederen vil tillidsrepræsentanten ofte være til stede til jobsamtalen. Derudover kan der være en af de tætteste kommende kollegaer og måske en repræsentant fra forældrebestyrelsen. 

Hvem der er med, kan du spørge om, når du bliver indkaldt til samtale. 

Her er en række forhold, det er værd at overveje og sætte sig ind i inden samtalen:

 • Få et overblik over, hvad din nye løn bør være. (Du kan få hjælp i din lokale fagforening, så du ved, hvad du skal sige, hvis I skal tale løn)
 • Tænk over, hvad du vil sige, hvis du bliver bedt om at præsentere dig selv.
 • Tænk også over, hvad du vil sige, hvis du bliver spurgt om, hvem du er - som person og kollega.
 • Øv dig på områder, der kan være ubehagelige eller svære at tale om. 
 • Forbered 4-5 spørgsmål, du vil stille arbejdspladsen. Svarene på dine spørgsmål må ikke være nogle, du kan læse dig til på deres hjemmeside.
 • Tænk over, om der er bestemte personer (tidligere leder eller kollega), du kan henvise til, hvis du bliver spurgt om referencer til jobsamtalen. Husk, at hvis du giver en reference, bør du have fortalt referencen, hvilket job du søger, og at du vil bruge vedkommende som reference. 
 • Inden en eventuel ansættelse skal arbejdsgiveren indhente en børneattest. Hvis du ikke giver samtykke til, at attesten kan indhentes, må arbejdsgiveren ikke ansætte dig.

Skabelon til præsentation af dig selv

Stil dig selv disse 7 spørgsmål og skriv svarene ned. Med svarene har du grundlaget for en præsentation, du kan bruge, når du er til jobsamtale.

Præsentationen er en opsummering af, hvorfor arbejdsgiveren skal ansætte netop dig. Husk, at præsentationen skal være målrettet det job, du er til samtale på. 

1. Hvad er dine kompetencer?

Hvad kan du? Hvordan arbejder du? Hvorfor er du glad for at være pædagog? Et godt sted at begynde er ved at liste dine kompetencer op. Du kan med fordel gøre brug af STARK-metoden (se nedenfor), så du har konkrete eksempler på, hvordan du arbejder som pædagog. På den måde sikrer du, at dine kompetencer ikke bare bliver floskler.

2. Hvem er din målgruppe?

Hvem skal du præsentere dig for? Overvej, hvem du skal tale med. Målret derefter det, du siger. Det er forskelligt, hvem der er med til en jobsamtale. Udover lederen, tillidsrepræsentanten og måske en kollega kan der sidde brugere og repræsentanter fra forældrebestyrelsen. 

3. Hvordan bidrager du værdifuldt?

Prøv at sætte ord på den forskel, dit pædagogiske arbejde vil skabe for arbejdspladsen. Hvis du kan sætte ord på det, er det meget lettere at overbevise en arbejdsgiver om, at du er værd at ansætte.

4. Hvilket behov opfylder du?

Hvilke funktioner kan du varetage på arbejdspladsen? Hvilke arbejdsopgaver kan du håndtere som nyuddannet? Du gør det lettere for arbejdsgiveren at se dig som en del af arbejdspladsen, hvis du kan sætte ord på konkrete arbejdsopgaver. 

5. Hvad gør dig speciel?

Hvad er det vigtigste argument for, at de skal ansætte dig og ikke en af de andre ansøgere? Hvad kan du, som de andre ikke kan?

6. Hvad er fordelene ved at ansætte netop dig?

Hvilke fordele får arbejdspladsen ved at ansætte lige netop dig. Fortæl, hvordan det pædagogiske arbejde vil være, når du er ansat. Får arbejdspladsen struktur og orden? Gladere forældre? Motorisk veludviklede børn? 

7. Hvad får du selv ud af det?

Det er vigtigt at kunne mærke, at du meget gerne vil arbejde netop der, hvor du er til samtale. At det er dit ønskejob. Derfor skal du mærke efter, hvad du selv får ud af det. Hvorfor har du søgt job på netop den arbejdsplads, hvor du er til samtale? 

Nu skulle du gerne sidde med en række svar foran dig. Disse skal omformuleres til et sammenhængende svar, der varer i ½ – 1 minut. Forsøg at formulere svaret ved at bruge listen som stikord. Sig den højt for dig selv. Hvordan lyder det? Ryk eventuelt rundt på nogle af elementerne, men sørg for at få det hele med. Når du er nogenlunde tilfreds, så skriv svaret ned – så husker du det bedre.

Under jobsamtalen

Du kan sagtens selv være med til at gøre jobsamtalen god og behagelig for dig selv og arbejdsgiveren. 

En jobsamtale begynder ofte med lidt ”small-talk”. Det kan måske virke lidt ligegyldigt, men det er her, du give arbejdsgiveren det første indtryk af, hvem du er som person.

Du får typisk mulighed for at præsentere dig selv. Husk, at du har kort tid til at give arbejdsgiveren et billede af, hvem du er, og hvorfor du passer til det konkrete job. Forbered dig derfor godt på det, du vil fortælle om din faglighed og din person.

Måske stiller arbejdsgiveren dig nogle spørgsmål om dine forventninger til jobbet. Hvordan vil du håndtere forskellige situationer, du kunne blive stillet overfor i jobbet. Og måske bliver du også spurgt om dine stærke og svage sider. Det kan være en god ide på forhånd at have tænkt over, hvad der er relevant at fortælle i forhold til netop dette job.

Du bliver sikkert også spurgt, om du har nogle spørgsmål. Her kommer al din forberedelse dig til gode, så du kan spørge mere kvalificeret ind. Du kan også spørge om, hvorfor de netop har valgt dig ud til at komme til samtale.

STARK-modellen

 • STARK-modellen kan bruges til at kortlægge dine arbejdsindsatser ved at tage udgangspunkt i en konkret udfordring og opgave, som du tidligere har løst. Modellen består af fem punkter:

  S – situation: Hvad var situationen?

  T – task (opgave): Hvad var opgaven eller udfordringen?

  A – action (handling): Hvad gjorde du?

  R – resultat: Hvad var resultatet? Hvilket resultat skabte du?

  K –kompetence: Hvilke kompetencer brugte du?

  Modellen er rigtig god, fordi den får dig til at sætte ord på nogle af de konkrete ting, du tidligere har udrettet i andre job, studiejob eller frivilligt arbejde. Eksemplerne kan med fordel bruges i dit CV, din ansøgning samt når du skal gøre dine kompetencer konkrete til jobsamtalen.

Lønsamtalen

En lønsamtale er en del af jobsamtalen. Det er ikke nødvendigvis dårligt at have forventninger til sin løn. Heller ikke når man er nyuddannet. 

Men det er godt, hvis du på forhånd ved noget om, hvad du kan forvente at få i løn i den konkrete stilling med de kvalifikationer, du har.

Det kan du med fordel tale med fagforeningen/tillidsrepræsentanten om inde jobsamtalen. Under samtalen er det vigtigt, at du får fortalt, hvad du forventer at få i løn. 

Husk, at det kun er BUPL, der kan forhandle og skrive under på din lønaftale.

Pjece om jobsøgning

Pjece fra BUPL-A om jobsøgning.  

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.