Mandlig pædagog

Nyuddannet - og ledig

Hvis du ER medlem af BUPL-A og har været det i minimum 1 år inden din uddannelses afslutning, har du ret til dagpenge fra dagen efter din afsluttende eksamen, hvis du husker at oplyse datoen for din eksamen i god tid.

Du skal senest 14 dage efter den afsluttende eksamen bekræfte, at du bliver færdiguddannet som pædagog. Det skal du også gøre, selvom du allerede ved, at du har et arbejde/skal læse videre.

Kort fortalt om dagpenge

Du har ret til 2 års dagpenge med mulighed for forlængelse. Du kan forlænge din normale dagpengeret med op til 1 år, hvis du har arbejdstimer, mens du er ledig.

Du kan veksle arbejdstimer til dagpenge i forholdet 1 til 2 (1 arbejdstime giver 2 timer med ret til dagpenge). Du bestemmer selv, om du vil bruge timerne til at forlænge din dagpengeret, eller om du vil gemme timerne og bruge dem på at opnå en ny dagpengeret

Ny beregning af dagpengesats
Som nyuddannet får du dagpenge med en fast sats – den såkaldte dimittendsats. Dimittendsatsen udgør enten 71,5% eller 82% af højest dagpengesats – alt efter om du har forsørgerpligt eller ej.

Du har mulighed for at få beregnet en højere dagpengesats, hvis du får arbejde i ledighedsperioden. Du kan tidligst få beregnet en højere sats 6 måneder efter, du har opnået dagpengeret.

Du skal minimum have haft 3 måneder med løn for at kunne få beregnet en ny sats. De 3 måneder behøver ikke at være udført i forlængelse af hinanden. Har du haft arbejde i flere end 3 måneder, skal alle måneder med lønindtægt indgå i dagpengeberegningen. Det er valgfrit, om du vil have foretaget en dagpengeberegning. 


Medlemskab af BUPL

Hvis du har været medlem af studieorganisationen PLS det sidste år af din studietid, er de 2 første måneders medlemskab af BUPL gratis. 

Hvis du er ledig eller på barselsdagpenge på den lave dimittendsats, er medlemskab af BUPL også gratis.

Du kan få dagpenge på baggrund af din uddannelse, hvis du har afsluttet en uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Det kalder man dimittendrettigheder

Få at få ret til dagpenge/dimttenderettigheder er det vigtigt, at du kontakter/melder dig ind i BUPL-A senest 14 dage efter, du har afsluttet dit studie.  

Meld dig ind i BUPL her

Medlemskab af BUPL-A

BUPL-A er a-kassen for pædagogerne. Det er BUPL-A, der udbetaler dagpenge til dig, hvis du bliver ledig. Og det er BUPL-A, der hjælper dig med at komme i job igen, hvis du er blevet ledig. 

Hvis du IKKE er medlem af BUPL-A, skal du melde dig ind senest 14 dage efter din afsluttende eksamen. Det skal du gøre for at få mulighed for at få dagpenge/gøre brug af dine dimittendrettigheder. 

Hvis du ER medlem af BUPL-A og har været det i minimum 1 år inden din uddannelses afslutning, har du ret til dagpenge fra dagen efter din afsluttende eksamen, hvis du husker at oplyse datoen for din eksamen i god tid. Du skal senest 14 dage efter den afsluttende eksamen bekræfte, at du bliver færdiguddannet som pædagog. Det skal du også gøre, selvom du allerede ved, at du har et arbejde/skal læse videre. 

Du skifter status på dit medlemskab ved at udfylde en blanket, hvor du oplyser, at du skifter fra at være studerende til at være dimittend. 

Hvis du ikke har fået arbejde lige efter uddannelsens afslutning, kan du derfor få dagpenge fra dagen efter sidste eksamensdag – forudsat du får gjort det, du skal. Du skal altså have overholdt 14. dages fristen, have meldt dig ledig og have indsendt ledighedserklæringen.

Meld dig ind i BUPL-A her. 

Husk!

Du skal blive medlem af BUPL-A senest 14 dage efter din sidste eksamen. Derefter skal du sende en ledighedserklæring til BUPL-A og melde dig ledig på jobnet.dk. 

Overflytning fra anden a-kasse til BUPL-A

Har du været medlem af en anden a-kasse, inden du begyndte at læse til pædagog, kan du blive overflyttet til BUPL-A, når du er begyndt på pædagogstudiet.

Hvis du først overflyttes, når du dimitterer, skal a-kassen modtage ansøgningen senest 14 dage efter din sidste eksamensdag, hvis du ønsker dimittendrettigheder.

Du kan vælge mellem at fortsætte i a-kassen på præcis samme vilkår, som før du blev uddannet pædagog. Eller du kan vælge rettigheder specielt for nyuddannede.

For at træffe det valg der vil være bedst for dig, skal du have styr på følgende:

  • Har du været i lønnet praktik i løbet af studietiden?
  • Har du været merit- eller netstuderende og derfor fået løn, mens du har læst?
  • Hvor meget havde du tilbage af din dagpengeret, da du begyndte at læse til pædagog?

Hvis du vælger at bevare de nuværende rettigheder, du havde i a-kassen, inden du begyndte at læse til pædagog, så betyder det, at din dagpengeret og dagpengesats følger med. Det er betinget af, at din tidligere dagpengeret ikke er udløbet.

Kontakt din nuværende a-kasse for at høre, hvad der er tilbage af rettigheder. 

Skattefradrag for kontingent

Du kan få skattefradrag for de første 6.000 kr. af dit fagforeningskontingent, og du kan få skattefradrag for hele dit kontingent til BUPL-A. 

Som medlem af både BUPL og BUPL-A er du omfattet af den kollektive lønsikring, som også er fuldt fradragsberettiget.

BUPL sørger for, at dine kontingentudgifter indberettes til SKAT, men husk selv at ændre din forskudsopgørelse på skat.dk, hvis du vil have fradraget med det samme.

Nyttige pjecer og podcasts til nyuddannede

Fik du spurgt om det hele: Pjece fra BUPL og Socialpædagogerne med svar på spørgsmål om bl.a. dagpengeret, barselsorlov og ferie.  

Ledig - Sådan gør du: Postkort fra BUPL om alt det du skal huske, hvis du bliver ledig.

Snart pædagog: Pjece fra BUPL og Socialpædagogerne om bl.a. løn, dagpenge og ansøgninger.

Snart pædagog København: Pjece fra BUPL, Socialpædagogerne og LFS om bl.a. faglighed, fællesskab og arbejdsliv. 

Kontakt os, hvis du har flere spørgsmål.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.