Gennemlæsning af ansættelseskontrakt

Ansat uden overenskomst

Hvis du bliver tilbudt job på en privat pædagogisk arbejdsplads uden overenskomst, skal du være særligt opmærksom på dine ansættelsesvilkår, inden du siger ja tak til ansættelse

Meget af det, man tager for givet på en offentlig arbejdsplads, gælder ikke nødvendigvis, hvis du ikke  er omfattet af en overenskomst.

I stedet skal alle vilkårene for din ansættelse fremgå af dit ansættelsesbrev. Hvis det ikke står i ansættelsesbrevet, har du sandsynligvis heller ikke ret til det!

Se mere om ansættelsesbrevet og dets indhold herunder.

Få hjælp fra din lokale BUPL fagforening

Er du i tvivl om din nuværende arbejdsplads har overenskomst, eller søger du job et sted, hvor du er i tvivl om overenskomstgrundlaget, så kontakt din lokale BUPL fagforening.

Ansættelsesbrev

Du har krav på et ansættelsesbrev, hvis din ansættelse varer mere end én måned.

Ansættelsesbrevet skal du have hurtigst muligt og senest en måned efter ansættelsen.

I ansættelsesbrevet skal der være navn og adresse på både dig og din arbejdsgiver, ligesom beskrivelse af arbejdet samt ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt, ugentlig arbejdstid og ansættelsens varighed skal beskrives (hvis der er tale om en tidsbegrænset ansættelse).

Der skal også stå i ansættelsesbrevet, om der er aftalt prøvetid – og i så fald hvor lang din prøvetid er.

De formelle krav til indholdet af et ansættelsesbrev finder du i ansættelsesbevisloven

Herunder kan du læse mere om nogle af de punkter, du skal være opmærksom på i dit ansættelsesbrev:

Ferie

Hvad er dine rettigheder i forhold til ferie?

Hvis der for eksempel står, at din ansættelse er omfattet af ferieloven, har du sandsynligvis kun 5 ugers ferie, og ikke de 6 uger som er det almindelige i BUPL’s overenskomster.

Pension

Hvad er dine rettigheder i forhold til pension?

Din arbejdsgiver kan ikke indbetale pension til PBU, hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, og ikke tidligere har fået indbetalt pension til PBU.

I din ansættelseskontrakt skal der stå, hvordan din pension beregnes, herunder pensionsprocenten og hvilken pensionsordning, der indbetales til – hvis der altså overhovedet er en pensionsordning på din arbejdsplads.

Uden overenskomst har du ikke nødvendigvis ret til pension.

Barsel m.v.

Hvad er dine rettigheder i forhold til løn under barsel, barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage osv.?

Du skal være opmærksom på, hvad der står i din ansættelseskontrakt om barsel.

Hvis du kun er omfattet af gældende lovgivning, har du kun ret til barsel med dagpenge, og du er omfattet af andre regler om længden af barselsorloven.

I så fald har du heller ikke ret til omsorgsdage, og du har ikke ret til barnets første og anden sygedag.

Funktionærloven

Hvad er dine rettigheder i forbindelse med egen sygdom? Hvilke vilkår gælder, hvis du enten selv siger din stilling op eller bliver sagt op af arbejdsgiver?

Det skal stå i ansættelseskontrakten, hvorvidt du er omfattet af funktionærloven. Hvis du ikke er omfattet af funktionærloven, skal det stå i ansættelsesbrevet, om du har ret til sygdom med løn, og hvilke opsigelsesvarsler, der gælder.

Løn

Hvilken løn er aftalt – og hvad dækker den? Hvad med personalemøder, delt tjeneste og omlagt arbejdstid? Er pensionsindbetalingerne en del af lønnen, og skal du måske selv betale en andel?

Du skal være opmærksom på, at lønniveauet er en del af en overenskomst, så arbejdsgiver kan ensidigt fastsatte din løn, når der ikke er en overenskomst.

Seniordage

Hvad er dine rettigheder i forhold til seniordage, hvis du er fyldt 58 år?

Seniordage er aftalt i overenskomsterne, og som udgangspunkt har du ikke ret til seniordage, hvis ikke der er en overenskomst på arbejdspladsen.

Medindflydelse og medbestemmelse

Arbejdsgiver/leder har som udgangspunkt retten til at lede og fordele arbejdet (ledelsesretten), men en overenskomst giver ret til medindflydelse på en række punkter - herunder for eksempel på arbejdets udførsel og ret til indsigt i budget og regnskab.

Overenskomsten giver også mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.

Uden en overenskomst er man ikke sikret disse rettigheder.

OBS!

Hvis der ikke er en overenskomst, er det en god ide at få tjekket dit ansættelsesbrev hos BUPL, inden du skriver under. Sig ikke dit nuværende job op, før der er klarhed over betingelserne i dit nye job.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.