Nyuddannet pædagog på arbejde

Sådan kommer du godt i gang med dit første job

Få syv gode råd til overgangen fra studieliv til jobbet som pædagog. Deltag i introforløb, bed om feedback og lær dine kolleger at kende er hjælpsomme skridt, som kan hjælpe dig til at komme godt i gang.
 1. Forventningsafstem
  Det er vigtigt at få afstemt dine forventninger med din leder så hurtigt som muligt, så du ikke bliver overrasket over de opgaver, du møder. Dagligdagen kan være præget af møder, forældrekontakt eller andre arbejdsopgaver, som ligger uden for de teoretiske rammer, du har stiftet bekendtskab med under uddannelsen.
   
 2. Bed om feedback
  Med feedback kan du hurtigere lære arbejdspladsen at kende. Hvis din leder ikke tager initiativ til et møde, kan du selv bede om, at I holder nogle løbende møder i starten. Det kan føles grænseoverskridende at skulle bede om feedback – men du viser, at du interesserer dig for dit arbejde og ønsker at blive endnu bedre og falde godt til.
   
 3. Tro på dig selv
  Din arbejdsgiver har valgt dig, fordi han eller hun har set en værdi i dig. 
   
 4. Vid, at du ikke ved alt fra dag 1
  Din leder og dine kolleger er godt klar over, at du er ny på arbejdsmarkedet. Ingen forventer, at du kan det samme som en kollega, der har været ansat i flere år. Det tager tid at lære en arbejdsplads at kende og finde ud af, hvordan alt fungerer. Du skal både lære fagligheden at kende og de sociale normer.
   
 5. Stil spørgsmål – men overvej inden, hvem der kan svare på dem
  Det er mere end okay at stille spørgsmål til bl.a. praksis og situationer, hvor du kommer i tvivl. Jo mere du ved og har forståelse for på arbejdspladsen, jo hurtigere bliver du en værdifuld medarbejder. Men overvej inden, hvem der kan svare på dine spørgsmål.
   
 6. Brug tid på at lære dine kolleger at kende
  Et godt kollegaskab er vigtigt for trivslen på arbejdspladsen. Det er selvfølgelig forskelligt, hvor meget man deler ud af sig selv eller deltager i sociale sammenhænge på arbejdet. Det er dog en god ide at bruge tid på at skab gode relationer til dine kolleger.  
   
 7. Kontakt din TR, hvis du har brug for hjælp
  De fleste arbejdspladser har en tillidsrepræsentant (TR), som er din kollega og din repræsentant fra BUPL på arbejdspladsen. Din TR varetager dine og andre medlemmers interesse ude på arbejdspladsen over for ledelsen. Du kan fx gå til din TR, hvis du har brug for hjælp til at forstå din lønseddel, eller hvis du har problemer med din leder eller en kollega, som du ikke selv kan løse. Er der ikke en TR på din arbejdsplads, kan du altid kontakte din lokale fagforening.

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.