Syv gode råd: Sådan kommer du godt i gang med dit første job

Det kan være en brat overgang fra studielivet til et fast arbejde. Heldigvis tilbyder flere arbejdspladser introforløb, som hjælper dig til at falde til i jobbet, og her på siden får du syv gode råd til at komme godt i gang.

Medlemskab af BUPL

BUPL er fagforeningen for pædagogerne. Det er BUPL, der aftaler overenskomster for pædagogerne. Det er derfor BUPL, der aftaler din løn, når du bliver ansat. BUPL varetager pædagogernes interesser og den pædagogiske profession. Fx går en del af kontingentet til forskning på det pædagogiske område, og vi kæmper for bedre normeringer. 

Hvis du har været medlem af studieorganisationen PLS det sidste år af din studietid, er de 2 første måneders medlemskab af BUPL gratis. Har du ikke været medlem af PLS, får du en måneds gratis medlemskab af BUPL.

Hvis du er ledig eller på barselsdagpenge på den lave dimittendsats, er medlemskab af BUPL også gratis.

Du kan få dagpenge på baggrund af din uddannelse, hvis du har afsluttet en uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Det kalder man dimittendrettigheder

Få at få ret til dagpenge/dimittend-rettigheder er det vigtigt, at du kontakter/melder dig ind i BUPL-A senest 14 dage efter, du har afsluttet dit studie.  

Meld dig ind i BUPL her.

Medlemskab af BUPL-A

BUPL-A er a-kassen for pædagogerne. Det er BUPL-A, der udbetaler dagpenge til dig, hvis du bliver ledig. Og det er BUPL-A, der hjælper dig med at komme i job igen, hvis du er blevet ledig. 

Hvis du IKKE er medlem af BUPL-A, skal du melde dig ind senest 14 dage efter din afsluttende eksamen. Det skal du gøre for at få mulighed for at få dagpenge/gøre brug af dine dimittendrettigheder. 

Hvis du ER medlem af BUPL-A og har været det i minimum 1 år inden din uddannelses afslutning, har du ret til dagpenge fra dagen efter din afsluttende eksamen, hvis du husker at oplyse datoen for din eksamen i god tid. Du skal senest 14 dage efter den afsluttende eksamen bekræfte, at du bliver færdiguddannet som pædagog. Det skal du også gøre, selvom du allerede ved, at du har et arbejde/skal læse videre. 

Du skifter status på dit medlemskab ved at udfylde en blanket, hvor du oplyser, at du skifter fra at være studerende til at være dimittend. 

Hvis du ikke har fået arbejde lige efter uddannelsens afslutning, kan du derfor få dagpenge fra dagen efter sidste eksamensdag – forudsat du får gjort det, du skal. Du skal altså have overholdt 14. dages fristen, have meldt dig ledig og og have indsendt ledighedserklæringen.

Husk!

Du skal blive medlem af BUPL-A senest 14 dage efter din sidste eksamen. Derefter skal du sende en ledighedserklæring til BUPL-A og melde dig ledig på jobnet.dk. 

Løn: Dit første job

Lønnen for nyuddannede pædagoger justeres løbende efter, hvad der er aftalt i den gældende overenskomst. Grundlønnen pr. 1. april 2023 for nyuddannede pædagoger ansat på overenskomsten mellem BUPL og KL er mellem 27.801-29.083 kr. pr. måned for 37 timer. Derudover får du indbetalt 14,42 % i pension. Desuden kan der være lokalt aftalt løn og diverse ulempetillæg. 

Du kan udregne din løn med BUPL’s lønberegner.

Find kontaktoplysning på din lokale fagforening

Det er BUPL, der aftaler din løn både for medlemmer og ikke-medlemmer, hvis du får et job, hvor vi har overenskomst med arbejdsgiveren. Ved jobsamtalen kan du godt blive spurgt om, hvad du forventer i løn. 

Hvis der ikke er overenskomst på det job, du har fået tilbudt, så kontakt din lokale fagforening, inden du skriver under på kontrakten. Det, der står i kontrakten, er bindende. Hvis der ikke er nogen overenskomst knyttet til jobbet, gælder der kun det, du selv – med hjælp fra BUPL – kan forhandle dig frem til i kontrakten med arbejdsgiveren, eller det, der er lovgivet om.

Overflytning fra anden a-kasse til BUPL-A

Har du været medlem af en anden a-kasse, inden du begyndte at læse til pædagog, kan du blive overflyttet til BUPL-A, når du er begyndt på pædagogstudiet.

Hvis du først overflyttes, når du dimitterer, skal a-kassen modtage ansøgningen senest 14 dage efter din sidste eksamensdag, hvis du ønsker dimittendrettigheder.

Du kan vælge mellem at fortsætte i a-kassen på præcis samme vilkår, som før du blev uddannet pædagog. Eller du kan vælge rettigheder specielt for nyuddannede.

For at træffe det valg der vil være bedst for dig, skal du have styr på følgende:

  • Har du været i lønnet praktik i løbet af studietiden?
  • Har du været merit- eller netstuderende og derfor fået løn, mens du har læst?
  • Hvor meget havde du tilbage af din dagpengeret, da du begyndte at læse til pædagog?

Du har ret til 2 års dagpenge med mulighed for forlængelse til op til 3 år, hvis du har arbejde i din ledighedsperiode.

Hvis du vælger at bevare de nuværende rettigheder, du havde i a-kassen, inden du begyndte at læse til pædagog, så betyder det, at din dagpengeret og dagpengesats følger med. Det er betinget af, at din tidligere dagpengeret ikke er udløbet.

Kontakt BUPL-A, hvis du skal overflyttes fra en anden a-kasse. 

Skattefradrag for kontingent

Du kan få skattefradrag for de første 6.000 kr. af dit fagforeningskontingent, og du kan få skattefradrag for hele dit kontingent til BUPL-A. 

Som medlem af både BUPL og BUPL-A er du omfattet af den kollektive lønsikring, som også er fuldt fradragsberettiet.

BUPL sørger for, at dine kontingentudgifter indberettes til SKAT, men husk selv at ændre din forskudsopgørelse på skat.dk, hvis du vil have fradraget med det samme.

Kontakt os, hvis du har flere spørgsmål.

Nyttige pjecer til nyuddannede

Fik du spurgt om det hele: Pjece fra BUPL og Socialpædagogerne med svar på spørgsmål om bl.a. dagpengeret, barselsorlov og ferie.  

Ledig - Sådan gør du: Postkort fra BUPL om alt det du skal huske, hvis du bliver ledig.

Snart pædagog: Pjece fra BUPL og Socialpædagogerne om bl.a. løn, dagpenge og ansøgninger.

Snart pædagog København: Pjece fra BUPL, Socialpædagogerne og LFS om bl.a. faglighed, fællesskab og arbejdsliv. 

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.