Børneknager i institution

Nyuddannet og ledig

Du kan få dagpenge på baggrund af gennemført uddannelse. Har du været medlem af en a-kasse i minimum 1 år inden din uddannelses afslutning, har du ret til dagpenge fra dagen efter din afsluttende eksamen. Husk, at du skal bekræfte, at du er færdiguddannet.

Gode jobmuligheder

Husk, at du som nyuddannet pædagog har rigtig gode muligheder for at komme i job. Og der er brug for dig. 

Hos BUPL-A er vi klar til at hjælpe dig videre.

Tre trin til at få dagpenge

Dagpenge er dit økonomiske sikkerhedsnet, hvis du er ledig. Hvis du har været medlem af a-kassen i minimum 1 år, kan du få dagpenge, så snart du har afsluttet din uddannelse. 

Ellers meld dig ind så snart som muligt, og få dagpenge efter 1 måned. 

 1. Meld dig ind i BUPL's a-kasse senest 14 dage efter din sidste eksamen. Er du allerede medlem, skal du senest 14 dage efter din sidste eksamen oplyse din sidste eksamensdato på MitBUPL. 

  Klik på funktionen ”Skifte fra studerende til dimittend”. 

 2. Tilmeld dig som ”ledig dagpengemodtager” hos jobcenteret, hvis du er ledig efter endt uddannelse. Det skal du gøre på din første ledighedsdag.

  www.jobnet.dk

 3. Når du har meldt dig ledig, skal du udfylde en ansøgning om dagpenge til a-kassen på MitBUPL. Ansøgningen hedder en ”ledighedserklæring”. 

  Udfyld din ledighedserklæring

  Herefter har du ret til at få udbetalt dagpenge den sidste hverdag i måneden.

Her kan du udfylde dit dagpengekort

Når din ledighedserklæring er færdigbehandlet, er du klar til at udfylde dit dagpengekort. Kortet finder du i MitBUPL under menupunktet Dagpenge.

Her kan du udfylde dit dagpengekort

Sådan er din dagpengeperiode

Som nyuddannet pædagog (dimittend) har du ret til 1 års dagpenge inden for en periode på 2 år. Er du færdiguddannet og indplaceret med dagpengeret inden 1. maj 2023, har du ret til ret til 2 års dagpenge inden for en periode på 3 år.

I begge tilfælde kan du forlænge din dagpengeperiode med 1 år, hvis du har haft arbejdstimer i din ledighedsperiode (1 arbejdstime giver ret til 2 timer med dagpenge).

Meld dig ind i BUPL og BUPL-A

Som nyuddannet pædagog er medlemskab af BUPL gratis, indtil du er kommet i job. 

Læs mere om fordelene ved BUPL og BUPL-A her 

Meld dig ind i BUPL og BUPL-A her

Sådan er din dagpengesats

Som nyuddannet får du i udgangspunktet dagpenge med en fast sats – den såkaldte dimittendsats. Den sats varierer, afhængig af om du er forsørger eller ej.

Hvis du ikke er forsørger, vil din dagpengesats blive sat yderligere ned, så snart du har været ledig i tre måneder (481 timer) efter endt uddannelse (390 timer for deltidsforsikrede). 

Det gælder også, hvis du er indplaceret med dagpengeret før 1. maj 2023. 

Hvis du allerede har haft et forbrug på 481/390 timer, bliver din dagpengesats sat ned 1. maj 2023. 

Ny beregning af dagpengesats

Når du modtager dagpenge med dimittendsatsen, har du mulighed for senere at få beregnet en højere dagpengesats, hvis du får arbejde i ledighedsperioden.

Du kan dog tidligst få beregnet en højere sats 6 måneder efter, du har opnået dagpengeret.

Og du skal minimum have haft 3 måneder med løn for at kunne få beregnet en ny sats. De 3 måneder behøver ikke at være udført i forlængelse af hinanden. 

Har du haft arbejde i mere end 3 måneder, skal alle måneder med lønindtægt indgå i dagpengeberegningen. Det er valgfrit, om du vil have foretaget en dagpengeberegning. 

Sprogkrav eller tilknytningskrav

For at få dagpenge som dimittend skal du opfylde et sprogkrav. Det sprogkrav er normalt opfyldt, når du har gennemført pædagoguddannelsen på en dansksproget  professionshøjskole.

Opfylder du ikke sprogkravet, skal du opfylde et tilknytningskrav. Det betyder, at du skal have arbejdet i 600 timer inden for 12 måneder i løbet af de seneste 24 måneder forud for, at du blev ledig.

Overflytning fra anden a-kasse til BUPL-A

Har du været medlem af en anden a-kasse, inden du begyndte at læse til pædagog, kan du blive overflyttet til BUPL-A, når du er begyndt på pædagogstudiet.

Hvis du først overflyttes, når du dimitterer, skal a-kassen modtage ansøgningen senest 14 dage efter din sidste eksamensdag, hvis du ønsker dimittendrettigheder.

Du kan vælge at fortsætte i BUPL-A på præcis samme vilkår, som før du blev uddannet pædagog. Eller du kan vælge rettigheder specielt for nyuddannede.

For at træffe det valg der vil være bedst for dig, skal du have styr på følgende:

 • Har du været i lønnet praktik i løbet af studietiden?
 • Har du været netstuderende eller studerende med merit og derfor fået løn, mens du har læst?
 • Hvor meget havde du tilbage af din dagpengeret, da du begyndte at læse til pædagog?

Hvis du vælger at bevare de nuværende rettigheder, du havde i a-kassen, inden du begyndte at læse til pædagog, så følger din dagpengeret og -sats med, hvis din tidligere dagpengeret ikke er udløbet.

Kontakt din nuværende a-kasse for at høre, hvad der er tilbage af rettigheder. 

Skattefradrag for kontingent

Vidste du, at du kan få skattefradrag for de første 6.000 kr. af dit fagforeningskontingent, og du kan få skattefradrag for hele dit kontingent til BUPL-A. 

Som medlem af både BUPL og BUPL-A er du omfattet af den kollektive lønsikring, som også er fuldt fradragsberettiget.

BUPL sørger for, at dine kontingentudgifter indberettes til SKAT, men husk selv at ændre din forskudsopgørelse på skat.dk, hvis du vil have fradraget med det samme.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Som nyuddannet kan du have mange spørgsmål om medlemskab, om dagpenge, om løn eller om jobsøgning.

Ring til os på 3546 5200 eller skriv via Mit BUPL – så hjælper vi dig videre.

Du kan også orientere dig i pjecerne herunder:
Fik du spurgt om det hele
Pjece fra BUPL og Socialpædagogerne med svar på spørgsmål om bl.a. dagpengeret, barselsorlov og ferie

Snart pædagog
Pjece fra BUPL og Socialpædagogerne om bl.a. cv og ansøgninger. 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.