Pulje til individuel uddannelse

Læs om dine muligheder for delvis dækning af udgifter til eksterne uddannelser og kurser.

Personer, der er valgt og ansat som for eksempel formænd og faglige sekretærer på fagforeningskontorerne samt FTR med opgaver på fagforeningsniveau, har differentierede behov for kompetenceudvikling. Ind i mellem er behovet og kursusønsket imidlertid så “smalt”, at det ikke kan samle et kursushold i BUPL-regi. Derfor stiller BUPL en pulje til rådighed for finansiering af individuelle eksterne kurser.

Mål

Målet med puljen er at dække en bredere kompetenceudvikling, end der udbydes fra Kompetence- og organisationsudvikling.

Hvordan kan man søge?

Fagforeningerne kan søge delvis dækning af udgifter til eksterne uddannelser/kurser ved at indsende en kort begrundet ansøgning til Kompetence- og organisationsudvikling. BUPL giver tilskud op til 80 % af udgifterne til kursusafgifter og transport. Puljen dækker ikke udgifter til vikardækning/lønrefusion.

Hvilke kurser?

BUPL giver tilskud til danske uddannelser og kurser, der er relevante for ansøgeren.

Målgruppe

Personer, der er valgt og ansat som fx formænd og faglige sekretærer på fagforeningskontorerne samt FTR med opgaver på fagforeningsniveau.

Hvem beslutter?

Forbundskontoret træffer konkret afgørelse efter begrundet ansøgning fra den lokale fagforening.

Praktiske oplysninger

Fagforeningerne kan løbende indsende ansøgninger til kursusadm@bupl.dk

Kontakt

Du kan kontakte BUPL’s kompetenceteam for nærmere information om ordningen. Skriv til: kursusadm@bupl.dk

Yderligere spørgsmål kan evt. rettes telefonisk til Peter Engelbrekt Petersen, tlf. 35 46 51 42 / ppn@bupl.dk eller Marianne Földvary, tlf. 35 46 52 04 / maf@bupl.dk

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.