Privatlivspolitik og cookies

BUPL passer på dine medlemsdata. Vi tager din sikkerhed som registreret medlem alvorligt og behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan varetage dit medlemskab.

Medlemsoplysninger

BUPL (hhv. BUPL-A) er dataansvarlig for de oplysninger om dig, som vi behandler. 

De fleste oplysninger kommer fra dig selv, men enkelte oplysninger kan også komme fra eksempelvis din arbejdsgiver eller sagkyndige i relation til en konkret sag.

Du finder flere detaljerede oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger herunder.

Disse oplysninger behandler vi

I forbindelse med dit medlemskab hos BUPL behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn, CPR, medlemsnummer og oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold.
 • De kontaktoplysninger du har oplyst os om, så som privatadresse, privattelefon og privat e-mail.
 • Oplysninger om dine ansættelsesforhold, herunder arbejdsstedsoplysninger, arbejdsmail, stillingsbetegnelser, eventuelle tillidshverv mv.
 • Oplysninger om, hvilke elektroniske nyhedsbreve fra BUPL, du er tilmeldt.
 • Hvis du modtager juridisk bistand i forbindelse med en konkret sag, kan vi derudover behandle personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, dit helbred, straffedomme, lovovertrædelser eller seksuel orientering, hvis det er nødvendigt for at give dig den bistand, du som medlem er berettiget til.

Herudover anvender vi i et begrænset omfang anonymiserede personoplysninger til statistik og analyseformål.

I forbindelse med dit medlemskab hos BUPL-A behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn, CPR, medlemsnummer.
 • De kontaktoplysninger du har oplyst os om, så som privatadresse, privattelefon og privat e-mail.
 • Hvis du modtager ydelser fra os, kan vi derudover behandle personoplysninger om dit helbred, hvis det er nødvendigt for at udbetale dig de ydelser, du som medlem er berettiget til.

Herudover anvender vi i et begrænset omfang anonymiserede personoplysninger til statistik og analyseformål.

Formålet med at behandle dine personoplysninger

Generelt

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage dine interesser i alle henseender som medlem af en faglig organisation eller a-kasse.

Det gælder eksempelvis, når vi registrerer din betaling af kontingent, og når du benytter dig af vores medlemstilbud, f.eks. hvis du kontakter os via telefon, mail eller sociale medier for at få rådgivning og bistand om dit ansættelsesforhold, modtager karriererådgivning, deltager i arrangementer og modtager vores nyhedsbreve. 

Hvis vi kommunikerer til dig i forbindelse med ovenstående, kan det forgå via Mit BUPL, mail, sociale medier, telefon og i særlige tilfælde sms.

Særligt for BUPL-A

Vi behandler også dine personoplysninger, hvis du søger om ydelser f.eks. hvis du kontakter os via telefon eller mail for at få rådgivning om dit rettigheder til få udbetalt ydelser fra a-kassen. Det kan også være i forbindelse med rådgivning om andet der er relateret til dit arbejdsliv, herunder ledighed, jobsøgning med videre.

Hvis vi kommunikerer til dig i forbindelse med ovenstående, så foregår det via Mit BUPL.

Sådan er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

BUPL

Vi behandler dine personoplysninger som led i vores legitime aktiviteter som fagforening og retsgrundlaget er persondataforordningens (GDPR) artikel 9, stk. 2, litra d (fagforeningshjemmel) sammenholdt med GDPR artikel 6, stk. 1 litra f (legitim interesse).

Retsgrundlaget for at behandle personoplysningerne er i øvrigt:

 • GDPR artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke)
 • GDPR artikel 9, stk. 2, litra b (arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder i fx funktionærlov og kollektiv overenskomst)
 • GDPR artikel 9, stk. 2, litra e (offentliggjorte oplysninger på fx sociale medier som LinkedIn og Facebook)
 • GDPR artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav)
 • GDPR artikel 9, stk. 2, litra j (statistiske og videnskabelige formål)

Samt en af følgende hjemler:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke)
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt)
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra d (vital interesse)
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse)
 • GDPR artikel 10 (straffedomme)
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (straffedomme)
 • Databeskyttelseslovens § 10 (Statistiske og videnskabelige formål)
 • Databeskyttelseslovens § 11 (personnummer)
 • Databeskyttelseslovens § 12 (oplysninger i ansættelsesforhold)

BUPL-A

Vi behandler dine personoplysninger som led i vores legitime aktiviteter som a-kasse og retsgrundlaget er persondataforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse) samt art 6, stk. 1 litra b (opfyldelse af kontrakt).

Retsgrundlaget for at behandle personoplysningerne er i øvrigt:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke)
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt)
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra d (vital interesse)
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse)
 • Databeskyttelseslovens § 10 (Statistiske og videnskabelige formål)
 • Databeskyttelseslovens § 11 (personnummer)
 • Databeskyttelseslovens § 12 (oplysninger i ansættelsesforhold)

Hvornår videregiver vi oplysninger?

Som led i konkret sagsbehandling kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til andre, f.eks. domstolene, advokater eller offentlige myndigheder. Dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

BUPL og BUPL-A's medarbejdere har altid tavshedspligt.

Når vi videregiver dine oplysninger, anvender vi altid sikrest mulige kommunikationsmedie.

Sådan er dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 har du som registreret følgende rettigheder:

 • Du kan få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.
 • Du kan gøre indsigelse mod, at vi indsamler og behandler dine oplysninger.
 • Du kan kræve, at vi sletter eller retter oplysningerne, dog med visse lovbestemte undtagelser.
 • Du kan få udleveret de data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format eller få sendt dine data til en anden dataansvarlig.
 • Vi sletter løbende personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, vi har nævnt ovenfor.

Samtykke

BUPL benytter som udgangspunkt ikke samtykke som grundlag for at behandle dine personoplysninger. I særlige situationer indhenter vi dog alligevel et samtykke fra dig til at behandle eller videregive personoplysninger, og i de tilfælde har du altid ret til at at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os via MitBUPL, pr. mail eller telefonisk.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, sker det ikke med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at vores behandling af dine personoplysninger vil være lovlig frem til det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

Nyhedsbreve

Som en del af dit medlemskab af BUPL modtager du nyhedbreve fra os på mail. hvis du fortsat ønsker at modtage disse, så skal du ikke foretage dig noget. Du kan altid afmelde nyhedsbrevene via et link nederst i dem, hvis du ikke længere ønsker at modtage dem.

Særligt for dig, som er medlem af flere faglige organisationer

I visse tilfælde er et medlem også medlem af en anden faglig organisation. Det kan være, hvis du har to ansættelser på en skole og derved har valgt at være medlem af både BUPL og Frie Grundskolers Lærerforening. 

Det kan også være, at du er ansat på en overenskomst, som giver dig ret til et aktivt medlemskab i BUPL og et passivt medlemskab i Socialpædagogernes Landsforbund, eksempelvis overenskomsten på det forebyggende og dagbehandlende område (PFF).

For at kunne varetage dine interesser og rettigheder som medlem både hos BUPL og en anden faglig organisation samt for at overholde overenskomster og lovgivning udveksler vi hver måned følgende data om dig:

 • Navn, CPR, adresse og mail
 • Oplysninger om din arbejdsplads
 • Dit medlemsnummer og oplysninger om din kontingentbetaling.

Særligt for ikke-medlemmer

I særlige tilfælde behandler BUPL oplysninger om ikke-medlemmer. Det gælder i situationer, hvor overenskomsten forpligter os til det, eller vi har en retlig forpligtelse. Det kan være i relation til en tjenstlig sag eller i forbindelse med en lønforhandling.

BUPL opbevarer oplysningerne om ikke-medlemmer, så længe der er et sagligt formål med det.

Kontakt den dataansvarlige

Hvis du ønsker at benytte dig af en af dine ovenstående rettigheder eller har spørgsmål til BUPL's behandling af dine data, kan du kontakte os på mail bupl@bupl.dk eller på telefonnummer +45 35465000. Vedrører din henvendelse BUPL-A, kan du kontakte os på +45 35465200.

Du kan læse nærmere i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Du har ret til at klage til datatilsynet over behandlingen af dine data, hvis du ikke mener, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Du kan kontakte Datatilsynet på mail dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33193200.

Vil du vide mere om vores behandling af dine oplysninger? Så kan du kontakte os telefonisk eller skriftligt:

BUPL
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Telefon: +45 35465000
E-mail: bupl@bupl.dk

BUPL-A
Sundkrogsgade 15
2100 København Ø
Telefon: +45 3546520


Cookies på hjemmesiden www.bupl.dk

Når du besøger vores hjemmeside bupl.dk, bliver der placeret cookies på din enhed. 

Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål: funktionalitet, statistik og marketing. 

Vi behandler blandt andet følgende personoplysninger om dig:

 • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing.
 • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden.
 • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål.

Vi samler ikke personhenførbare oplysninger i BUPL's egen webstatistik-sammenhæng.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse, vi forfølger, er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt (se mere om vores retsgrundlag ovenfor)

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: Vores analysepartnere, samarbejdspartnere og leverandører.

Du finder en oversigt over eksisterende cookies og deres levetid på sitet herunder. Skemaet opdateres løbende via tjenesten Cookiebot. Nedenfor finder du også et link til at ændre dit samtykke til cookies.


Mere om dine cookies:

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.