Persondatapolitik

Formålet med databeskyttelsesforordningen er at beskytte dig og de personoplysninger, som virksomheder og organisationer behandler. Som en naturlig del af medlemskabet i BUPL-A giver du oplysninger til os.

Fokus på din tryghed

Persondataforordningen betyder større krav til dataopbevaring og -behandling. Det indbefatter også regler om databeskyttelse gennem arbejdsgange, der sikrer, at uvedkommende ikke får adgang til data, og at data ikke opbevares længere end nødvendigt.

I BUPL-A respekterer vi dit privatliv, og vi ønsker at være helt åbne omkring vores processer. Her kan du læse mere om, hvordan vi håndterer dine data. 

Persondatapolitik

Når du kontakter BUPL-A, behandler vi oplysninger om dig.

Vi indsamler dine personoplysninger for at kunne udbetale korrekte ydelser til dig, yde dig den bedst mulige service og give dig en god brugeroplevelse på hjemmesiden. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er underlagt arbejdsløshedslovgivningen.

Oplysningerne bruges derudover til at udarbejde analyser, tilfredshedsmålinger og statistikker for bredt at kunne varetage pædagogernes interesser på det danske arbejdsmarked.

Regler for registrering af data

BUPL-A er omfattet af reglerne om behandling af data, der er fastsat i persondatalovgivningen. BUPL-A indhenter og videregiver kun oplysninger i det omfang, det er fastsat ved lov, og når det har betydning for dit medlemskab eller for behandlingen af din sag. 

Langt de fleste oplysninger har du selv givet i forbindelse med din optagelse i BUPL-A eller ved ansøgning om en ydelse fra BUPL-A. Det gælder fx oplysninger om navn, bopæl og uddannelse, men også mere følsomme oplysninger som BUPL-A skal kende for at kunne træffe korrekte afgørelser. 

Indhentning af oplysninger fra arbejdsgivere m.fl.

De oplysninger, vi indsamler fra dig, skal som regel suppleres eller bekræftes af andre. BUPL-A kan derfor også selv indhente og modtage oplysninger. Herudover har BUPL-A i henhold til arbejdsløshedslovgivningen pligt til at videregive oplysninger om, hvorvidt du fx modtager eller har modtaget en ydelse. Det kan fx være til jobcentre og/eller andre a-kasser.

BUPL-A skal som hovedregel ikke indhente dit samtykke, inden disse oplysninger bliver indsamlet eller videregivet. 

SKAT

Fra 2008 har alle arbejdsgivere skulle indberette månedlige oplysninger om ansattes indkomst og arbejdstimer til SKAT, og siden 1. maj 2011 har alle a-kasser haft pligt til at bruge oplysningerne i sagsbehandlingen. Det betyder, at BUPL-A kan hente de nødvendige oplysninger hos SKAT i stedet for at ulejlige dig eller arbejdsgivere med fremsendelse af lønsedler og oplysninger om arbejdstiden.

Det betyder imidlertid også en løbende kontrol, som ved lov er indført for at sikre, at ingen får dagpenge, efterløn eller andre ydelser, som de ikke er berettiget til.

Kontrollen sker ved, at BUPL-A sammenkører de oplysninger, som ledige dagpenge- og efterlønsmodtagere har givet på ydelseskortet og erklæringer om arbejde, pension og andre indtægter med de oplysninger, der ligger hos SKAT.

Opbevaring af data

BUPL-A stiller store krav til sikkerheden af vores IT-systemer. Vi har endvidere en ekstern IT-revisor tilknyttet, som løbende vurderer IT-sikkerheden, så dine data til enhver tid er beskyttet bedst muligt.

Når BUPL-A benytter eksterne systemer/leverandører til databehandlingen, har vi altid indgået databehandleraftaler for at sikre den nødvendige beskyttelse af data.

Alle BUPL-A’s medarbejdere er undervist i sikker og fortrolig omgang med persondata i den daglige administration.

Sletning af data

BUPL-A er som statsanerkendt a-kasse forpligtet til at opbevare udbetalings- og persondata i en længere årrække – også efter eventuelt ophør af medlemskab eller pensionering. Du kan til enhver tid anmode om at få dine persondata slettet, men vores pligt til at opbevare data betyder, at vi kun i sjældne tilfælde kan imødekomme anmodningen.

Som følge af vores lovgivningsmæssige pligt til at opbevare udbetalings- og persondata, vil data først blive slettet 8 år efter det enkelte medlemskabs ophør, pensionstidspunkt eller dødsfald.

Hvis du har indbetalt til efterlønsordningen, vil oplysningerne dog tidligst blive slettet 8 år efter pensionstidspunktet.

Aktindsigt

Du har ret til at se alle akter i din sag. Det samme har de personer, du eventuelt har valgt at lade repræsentere dig. Hvis du beder om aktindsigt, kontakter vi dig hurtigst muligt for at afdække, hvad du ønsker indsigt i. Vi sender dig efterfølgende en kopi af sagens akter. 

Flytning af data

Hvis du ønsker overflytning til en anden a-kasse, sender vi dine oplysninger til din nye a-kasse, således at du beholder din anciennitet og ret til ydelser.

Samtykke

BUPL-A kan som udgangspunkt ikke indhente oplysninger om dig uden dit samtykke. Vi skal indhente dette samtykke skriftligt fra dig og du har en uge til at svare på vores anmodning. Hvis du efterfølgende fortryder dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ikke vil give samtykke, skal vi træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

Vi skal dog ikke indhente dit samtykke, hvis:

  • der er tale om oplysninger, vi henter fra egne registre, SKAT eller andre offentlige myndigheder.
  • der er tale om en tilsynssag, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har startet.
  • der er en begrundet mistanke om fejludbetaling, og det kræver indhentelse af oplysninger om dine lønforhold hos en eller flere arbejdsgivere.

Automatiske afgørelser

For at sikre en så hurtig og korrekt sagsbehandling som muligt, bruger BUPL-A automatiske afgørelser. Det betyder, at vores IT-system automatisk vurderer og godkender ansøgninger, når dette er muligt.

Hvis du klager over en afgørelse eller ønsker din ansøgning behandlet manuelt, vil din ansøgning altid blive gennemgået af en medarbejder i BUPL-A.

Du har ret til at klage

Du har mulighed for at klage over BUPL-As behandling af dine oplysninger og data.
Klagen sendes til BUPL-A. 

Hvis vi ikke sammen kan løse problemet – eller vi træffer en afgørelse, som du ikke er enig i – kan du klage til Datatilsynet.

Du kan få mere at vide om persondatalovgivningen og EU’s persondataforordning ved Datatilsynet. 

Hvis du har spørgsmål om vores persondatapolitik, er du også velkommen til at kontakte BUPL-A’s persondataansvarlige jurist:

Sisco Daastrup – sdha@bupl.dk

Opdatering af persondatapolitik

Når lovgivningen ændres eller udviklingen af elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil BUPL-A løbende opdatere denne persondatapolitik.

Hvis der sker større ændringer, vil vi informere om dette i et nyhedsbrev eller i en nyhed på bupl.dk.

Mere om privatlivspolitik

Du kan læse flere og detaljerede oplysninger om BUPL og BUPL-A's cookie- og privatlivspolitik her:
Cookie- og privatlivspolitik

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.