Overenskomst - daginstitution, SFO og klub

BUPL har indgået en overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, fritidshjem, klubber, skolefritidsordninger og skoler mv. med KL. Overenskomsten er gældende fra 1. april 2021 til 31. marts 2024.

Til overenskomsten knytter sig i alt 9 protokollater, der handler om dels en række særlige arbejdsområder, dels om nogle særlige ansættelsesvilkår.

Overenskomsten dækker pædagoger, der ansættes ved / som

 • Kommunale daginstitutioner
 • Selvejende daginstitutioner
 • Kommunale fritidshjem
 • Selvejende fritidshjem
 • Kommunale og selvejende dagtilbud oprettet efter serviceloven
 • Kommunale klubtilbud
 • Selvejende klubtilbud
 • Kommunale og selvejende klubtilbud oprettet efter serviceloven
 • Kommunale ungdomsskoleklubber
 • Skolefritidsordninger og skoler
 • Støttepædagoger

Overenskomsten dækker også pædagogstuderende i lønnet praktik samt ikke pædagog-uddannede støttepædagoger, klubassistenter m.fl.

Arbejdstid og koloni

I tilknytning til pædagogoverenskomsten er der indgået en aftale om arbejdstid og en aftale om betaling m.v. ved koloniophold.

Læs aftalen om arbejdstid

Læs aftalen om koloniophold

 
Kombinationsansættelser

BUPL har sammen med en række organisationer indgået en rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne. Pædagogoverenskomsten henviser til denne aftale.

Læs Rammeaftale om kombinationsansættelser

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.