Pædagog kend din historie: Nyt forskningsprojekt dykker ned i 100 år gamle tekster

Forskere, pædagoger og studerende er sammen dykket ned i tekster fra barndomspædagogikkens vugge. Kendskab til pionererne og et blik for traditionen styrker pædagogers faglige dømmekraft, lyder budskabet fra forsker Christina Haandbæk Schmidt.
Forskere er dykket ned i 100 gamle tekster af pædagogikkens pionerer

Hvorfor har vi overhovedet børnehaver i Danmark? Hvad skal vi med opdragelse i dag? Og hvad betyder det at være sysselsat? 

Store og små spørgsmål er blevet vendt, når pædagoger, studerende, ledere og forskere har mødtes i ’professionscirkler’ for at drøfte tekster fra barndomspædagogikkens vugge. Det vil sige tekster fra de første beskrivelser af ’den danske børnehave’ i 1880’erne og frem til 1950’erne og 60’erne, hvor børnehaverne for alvor bliver en udbredt og nødvendig samfundsinstitution.

Professionscirklerne er en del af forskningsprojektet ’Revitalisering af barndomspædagogikken’, som de to forskere Christina Haandbæk Schmidt og Line Togsverd står bag.

Vil beskrive barndomspædagogikken i sin egen ret

Projektet er blevet til på baggrund af et ønske om at beskrive barndomspædagogikken i egen ret og genfortolke den pædagogiske traditions centrale begreber i en nutidig kontekst, forklarer Christina Haandbæk Schmidt.

”I dag vil alle mulige andre end pædagogerne selv mene noget om barndomspædagogikken. Det kan være folk fra sundhedsforskningen, sociologien, antropologien, psykologien og sprogforskningen, som vil definere, hvad god pædagogik er. I de tekster, som vi har set på, definerer pædagogerne selv god pædagogisk praksis. Det er værdibaseret og erfaringsbaseret,” siger hun.

Pædagoger i dag står på skuldrene af andre 

Det er vigtigt at genlæse de centrale tekster og drøfte de ideer og tanker, som de udtrykker, for at forstå, at pædagoger i dag står på skuldrene af andre, og at nutidens praksis forbinder sig til en større tradition. 

”At nogen faktisk har tænkt de samme tanker før, men ikke pakker det ind i et fremtidssprog om, at det her skal barnet lære for at blive klar til skolen, eller fordi det står i en læreplan. Det handler om at besinde sig på pædagogikken, og at den er noget i egen ret her og nu,” siger hun.

Forskere og pædagoger er dykket ned i tekster fra barndomspædagogikkens vugge

 

Se teksterne, du skal kende

Her er forskernes udvalg af centrale tekster fra forskellige perioder i den danske pædagogiske tradition, som I kan lade jer inspirere af.

1950-1960’erne
Inger Damkiær (1956): ’Arbejdet i en børnehave’
Kirsten Sigsgaard (1956): ’Børnehaven i samfundet’
Kirsten Siigsgaard (1961): ’Opdragelsen i børnehaven’

1940’erne
Sofie Rifbjerg (1947): ’Børnehaven i reformpædagogisk belysning’
Anne Marie Nørvig (1943): ’Børnesorger – Børneglæder’

1910-1920’erne
Anna Wulff (1915): Festskrift i anledning af folkebørnehavens 10-års dag

1880-1900’erne
Hedevig og Sophus Bagger (1885): ’Den danske børnehave
Hedevig Bagger (1891): Dansk børnehave og dansk børnehaves system. Håndbog i den første undervisning for hjemmet, børnehaven, asylet og småskolen.

I kan få hjælp på bibliotekerne til at finde teksterne. 

Kilde: Christina Haandbæk Schmidt

Børnehavesagens pionerer ville gøre pædagogikken til en profession

Teksterne er blandt andet skrevet af dem, forskerne kalder 'børnehavesagens pionerer'. Det er for eksempel nogle af Danmarks første seminarie- og børnehavelærerinder, Anna Wolff (1874-1935) og Hedevig Bagger (1842-1926), som er optaget af at beskrive, hvad barndomspædagogik overhovedet er helt tilbage i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. 

”De ville gøre pædagogikken til en profession, hvor det før var en sag for hattedamer, asyler og velmenende borgere. En stærk kraft i teksterne siger, at det her kan vi ikke overlade til uuddannede. De opretter de første børnehaveseminarier, der inspireret af den tyske pædagog Friedrich Fröbel (1782-1852, red.) og italienske Maria Montessori (1870-1952, red.). Inspirationen kom især fra Tyskland,” forklarer Christina Haandbæk Schmidt.

Ambitionerne var store og flotte

Deres tekster handler om de allerførste daginstitutioner og om den folkelige bevægelse, der var omkring det at etablere børnehaver dengang. 

”Hvorfor har vi overhovedet børnehaver i Danmark? Den slags tanker dukker op, når man læser de her beskrivelser. De viser, at vi ikke kun har daginstitutioner, fordi mor og far skal på arbejde; vi har dem også, fordi der er en vigtig samfundsmæssig institution. Det handler om at skabe de bedst mulige rammer om børn og familiers liv og væren – og herigennem skabe lige og frie samfund. Ambitionerne var store og flotte.”

Pædagoger fik aha-oplevelser

Det overraskede forskeren, at teksterne stort set var ukendt stof for de pædagoger, ledere og studerende, der deltog i forskningsprojektet.

”Da jeg selv læste til pædagog i starten af 00’erne, læste vi nogle få af de tekster. Men i dag handler undervisningen på uddannelsen i høj grad om ny viden og ny forskning, og det er meget atomiseret: Så lærer man lige lidt om forældresamarbejde og lidt om relationer. Mange af de pædagoger, der var med i vores cirkler, havde aldrig læst teksterne, og derfor fik de en del ahaoplevelser undervejs.” 

Den største erkendelse handler om, hvor meget indholdet i teksterne minder om det, vi læser nu, men med lidt andre begreber, forklarer Christina Haandbæk Schmidt.

Når der i dag står noget om 'leg', 'børnesyn' eller 'børnefællesskaber' i læreplanerne, er det ikke, bare fordi det står i en lovtekst, at det er vigtigt. Det er vigtigt, fordi det er en del af en særlig pædagogisk tradition, som vi står på skuldrende af.

Christina Haandbæk Schmidt

 

Nutidens pædagoger står på skuldrene af fortidens pædagogiske tænkere

Hvad betyder ’opdragelse’ i dag i pædagogikken?

En del af formålet med forskningsprojektet er at genfortolke nogle af pædagogikkens centrale begreber i forhold til nutidig praksis. For eksempel begrebet ’opdragelse’, som både forskere og praktikere bøvlede med i professionscirklerne, fortæller Christina Haandbæk Schmidt.

Det førte til drøftelser om, hvorvidt vi kan bruge begrebet i dag eller ej.

”Mange sagde, at vi ikke taler om opdragelse i dag. Nu taler vi i stedet om 'dannelse' eller 'socialisering'. Begrebet opdragelse forbandt de snævert med sådan noget som bordskik og gode manerer. Man glemmer bare lidt, at det stammer fra en stærk tradition fra blandt andre Jean-Jacques Rousseau og ideen om at drage op og drage omsorg for. De begreber, der var, kan måske alligevel noget i vores tid,” siger hun.

Næstekærlighed på spil i teksterne 

Er man professionel pædagog, hvis man siger: Jeg elsker bare at være sammen med børnene?
Kærlighed til børn og til faget er også et omdrejningspunkt i mange af teksterne. Det taler man heller ikke om på en pædagoguddannelse i dag. 

”Er man professionel pædagog, hvis man siger: Jeg elsker bare at være sammen med børnene? Kan man være professionel samtidig? Der er en næstekærlighed på spil i teksterne, som adskiller sig fra den erotiske kærlighed eller den kærlighed, man kan have til sine egne børn. Og så er der et begreb som 'sysselsat', der handler om, at børn skal have små sysler i daginstitutionen. Det var vi nærmest nødt til at slå op. Nogle kernebegreber har skiftet betydning, og andre er helt udgået.”

Pædagogik kan ikke reduceres til manualer og handleanvisninger

Christina Haandbæk Schmidt håber, at pædagoger i højere grad vil begynde at bruge traditionen som referenceramme end 'ny forskning viser, at ...'. For i pædagogik er det rigtige at gøre aldrig entydigt, fordi pædagogik er værdi- og erfaringsbaseret og handler om dømmekraft. Derfor kan man ifølge forskeren ikke bare basere pædagogikken på en handlingsanvisende forskning. 

”Jeg håber, at man kan få øje for, at det er langt mere komplekst at være pædagog og kræver enormt meget dømmekraft og etisk refleksion. Pædagogik kan ikke reduceres til manualer og handleanvisninger,” siger hun. 

”I teksterne finder vi både det eksotiske, det genkendelige og en kritik. Det giver en forståelse for, hvad der er sket igennem tiden, og hvorfor vi er endt, hvor vi er. Og hvordan vi måske også kunne ende et andet sted.”

Sådan danner du din egen pædagogiske læsecirkel

Hvis I lyst til at dykke ned i tekster fra barndomspædagogikkens vugge for at starte en samtale om jeres pædagogiske praksis, kan I lade jer inspirere af forskningsprojektets professionscirkler og danne jeres egen læsecirkel. Her er 6 trin, der hjælper dig i gang:

1) Dan en gruppe med 4-8 andre pædagoger. Det kan for eksempel være kolleger fra arbejdspladsen eller studiekammerater, der har lyst til at dykke ned i tekster fra den danske pædagogiske tradition og bruge dem som afsæt for drøftelser af, hvad god barndomspædagogik er i dag. Det kan også være, at I vil drøfte teksterne på personalemøder i jeres institution/SFO.

2) Vælg nogle tekster, en eller to til hver gang, som I læser hver især, inden I mødes for at tale om dem. Lad jer eventuelt inspirere af listen herunder. Få hjælp på biblioteket til at finde teksterne.

3) Lav tre tekstnedslag hver især, hvor I udvælger et citat, der siger jer noget særligt. Det kan være noget eksotisk eller spændende. Måske en passage, der på en eller anden måde resonerer med deres tanker og erfaringer om barndomspædagogik? Måske noget, I undrer jer over, eller noget, der har fået jer til at reflektere over jeres egen praksis på en ny måde? Er der måske nogle rammende, billedskabende formuleringer?

4) Start samtalen ved at tage udgangspunkt i de citater, I har valgt. Forklar for hinanden, hvorfor I har valgt netop de citater i hver tekst, og tal om, hvad det siger jer i forhold til jeres egen praksis i dag.

5) Brug læsecirklen som et frirum for samtalen om pædagogikkens rolle og betydning før og nu. Det er ikke et sted, hvor jeres drøftelser skal resultere i noget bestemt. Jeres drøftelser kan fungere som et spejl og en fortolkningsramme for jeres praksis.

6) Udvælg eventuelt centrale begreber fra teksterne – det kunne være opdragelse eller børns leg – og tal om, hvilken betydning begrebet har i teksten, og hvordan betydningen måske har ændret sig i dag. Er der begreber og ideer, vi trænger til at genoplive i pædagogikken? Og er der andre begreber, som det er godt, vi har forladt?

Om forskningen

I forskningsprojektet ’Revitalisering af barndomspædagogikken’ søger forskere sammen med pædagoger, ledere, studerende og undervisere på pædagoguddannelsen at genfortolke barndomspædagogikken og pædagogprofessionens kernebegreber ved at genbesøge tekster fra dengang, den børnehavepædagogiske tradition blev til. Forskningsprojektet foregår som et samarbejde mellem UC Syd og UCL og er støttet af BUPL’s forskningspulje.

Om forskerne
Bag forskningen står docent og barndomsforsker Line Togsverd fra UC Syd og docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d. Christina Haandbæk Schmidt fra UCL. 

Læs stort historisk tema i Børn&Unge nr 8/2023

Børn&Unge forside nr 8 2023

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.