10 trin til en tryg indkøring i vuggestuen

Indkøring i daginstitutionen kan være en svær overgang for både barn og familie. Brug guiden som en hjælp eller tjekliste til at bakke op om en tryg indkøring, der tager udgangspunkt i det individuelle barn.
Lille dreng nysgerrig

Mange børn er i dag ikke engang fyldt et år, når de starter i vuggestue. Det stiller store krav til pædagogernes faglighed,  institutionens normering og ikke mindst børnene selv.

Her får du ti gode råd til en tryg og omsorgsfuld indkøring for både børn og deres forældre.

Er forældrene trygge, udstråler de en ro, som barnet kan mærke, og det hjælper barnet til en god start.

Tina Moes, vuggestuepædagog

1) Byd velkommen

Giv forældrene et spørgeskema med hjem med spørgsmål om barnets personlighed og behov. Brug det som udgangspunktet for en velkomstsamtale med forældrene. Tilbyd også en rundvisning i huset.

2) Giv tid

Lad indkøringen tage den tid, det tager, men afsæt typisk mindst 14 dage, hvor forældrene er fleksible, og barnet gradvist komme længere tid i vuggestue – efter de første dage også uden forældrene. Forvent gråd ved farvel, men lad ikke barnet blive utrøsteligt.

3) Start med korte besøg og dage

Tilstræb, at barnet hentes igen, ’mens legen stadig er god’, så barnet ikke er utrygt ved at komme igen dagen efter.

4) Brug overgangsobjekter

Skal barnet sove i vuggestuen, så put barnet med egen dyne eller et tøjdyr med duften hjemmefra de første gange.

5) Vigtigt ved farvel

Forældrene må aldrig gå uden et farvel, men de bør heller ikke trække afskeden ud. En kort, kærlig og tydelig afsked gør det nemmere for barnet at komme videre bagefter.

6) Brug lege

Da børn ved vuggestuestart har en alder, hvor de har opdaget, at mor og far kan blive væk, og er bange for adskillelsen kan forældrene lege borte-tit-tit lege hjemme og øve barnet i at forstå, at forælderen kan forsvinde, men kommer igen.

7) Skærm børnene

Indret det fysiske læringsmiljø, så de små kan skærmes fra de større børn – for eksempel i spisesituationer, hvor ikke mindst et flaskebarn har brug for ekstra ro.

8) Opbyg relationer

Udvælg en primærpædagog, som følger barnet under indkøringen og tager de større samtaler med forældrene. Men lad også barnet tidligt danne relationer til andre voksne, da primærpædagogen ikke kan være der hele tiden.

9) Se barnet

Som pædagog, der skal modtage et nyt barn, skal du kunne rumme og kramme barnet uanset, hvilket barn der kommer. Ingen børn er ens, så du skal kunne justere din adfærd efter det enkelte barns behov og personlighed.

10) Samarbejd med forældrene

Forældrene er eksperter på deres børn, så er der noget, som bare ikke vil lykkes for dig, så brug deres viden om barnet.

Kilde: Tina Moes, vuggestuepædagog i Børnehuset Hyttefadet i Løkken.

Guiden blev første gang bragt i Børn&Unge nr 12/2018. Her kan du læse hele temaet om vuggestuestart

Tilknytningsteori helt kort

  • Hvis et barn oplever, at dets tilknytningsbehov dækkes, vil det have en forventning om, at andre tilknytningsfigurer, det møder i livet, vil være kilde til tryghed og støtte.
  • Et trygt tilknyttet barn vil være undersøgende, når forælderen er i lokalet og vil engagere sig i den fremmede. Når forælderen forlader lokalet vil barnet blive synligt oprevet, og barnet vil være glad for at blive genforenet med forælderen.
  • Et trygt tilknytningsmønster er relateret til veludviklet social og emotionel funktion senere hen.
  • Den amerikanske udviklingspsykolog Mary Ainsworth videreudviklede teorien med en metode til at klassificere kvaliteten af barnets tilknytning som tryg eller utryg. Hun anslog med sin forskning, at 65 procent af de amerikanske børn udviste tryg tilknytning. Den resterende dels utrygge tilknytningsmønster var: ængstelig/ambivalent (10-15 procent), ængstelig/afvisende (20 procent) og for de mest udsatte børn disorganiseret (5-10 procent).

Kilde: Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.