Kvinde 38

Valg af tillidsrepræsentant

På enhver institution kan der vælges 1 tillidsrepræsentant, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere.

Sådan vælger I en tillidsrepræsentant

Her finder du retningslinjer for valg af tillidsrepræsentant, som giver overblik over proceduren. Hvis du er i tvivl om, hvordan valghandlingen skal foregå, kan du rette henvendelse til din lokale fagforening.

OBS!

Vær opmærksom på, at ledere har deres egen overenskomst og derfor kan vælge deres egen TR.
Læs mere om TR for ledere

Underretning om valget

Valget meddeles til BUPL’s lokale fagforening på et valgskema, hvor også deltagerne i valget skriver deres navn, så det kan kontrolleres, at de har været med. Organisationen kontrollerer derefter, at valget er gyldigt, f.eks. at tillidsrepræsentanten er organiseret.

Arbejdsgiveren, kommunen eller bestyrelsen, underrettes derefter skriftligt om valget. Fra dette tidspunkt er pågældende omfattet af tillidsrepræsentantbeskyttelsen.

Arbejdsgiveren har 3 ugers frist til eventuelt at gøre indsigelse mod valget. Arbejdsgiveren kan gøre indsigelse, hvis formkravene ikke er opfyldt. Er der ikke sket indsigelse inden fristen på 3 uger, er valget fuldgyldigt, og tillidsrepræsentanten kan træde i funktion også i forhold til arbejdsgiveren.

Find det skema, der skal bruges i din fagforeningen ved valg af ny tillidsrepræsentant på institutionen:

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.