Bliv arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Hvad vil det sige at være arbejdsmiljørepræsentant? Få svar på, hvilke opgaver og krav der stilles, hvilke muligheder der er, og hvilken støtte du får fra BUPL.

Som arbejdsmiljørepræsentant har du en central rolle på arbejdspladsen i forhold til at forebygge og løse problemer med arbejdsmiljøet og udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Som BUPL medlem får du støtte og vejledning til arbejdsmiljøarbejdet.

Overvejer du at blive arbejdsmiljørepræsentant?

Hvis du overvejer at blive arbejdsmiljørepræsentant, er der både en række udfordringer og muligheder i hvervet.

I folderen “Overvejer du at blive arbejdsmiljørepræsentant” kan du læse mere om, hvad det vil sige at være AMR, hvorfor det er et vigtigt hverv, og hvilken form for støtte og konkrete ydelser BUPL stiller til rådighed.

Se folderen: 

Opgaver om arbejdsmiljø

Det kræver viden om arbejdsmiljøet at være Arbejdsmiljørepræsentant. Viden om arbejdsmiljøet får du til at starte med via den obligatoriske 3 dages uddannelse, som din arbejdsgiver skal give dig senest tre måneder efter, du er valgt.

Herefter kan du f.eks. få kompetenceudvikling via din kommunes/arbejdsgivers supplerende uddannelse. Din kommune/ arbejdsgiver skal tilbyde dig supplerende uddannelsen hvert år, og du har ret til at deltage i den. Derudover kan du gøre brug af de aktiviteter BUPL stiller til rådighed. Kontakt din lokale fagforening og hør mere om deres aktiviteter.

Som arbejdsmiljørepræsentant er din opgave blandt andet at:

 • Have viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejde med indsatser for et bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejde med at løfte det fysiske arbejdsmiljø
 • Være med til at forebygge sygefravær og arbejdsskader
 • Samarbejde med ledelsen i det daglige
 • Samarbejde med tillidsrepræsentanten
 • Være talerør for dine kollegaer
 • Medvirke til at udarbejde Arbejdspladsvurdering (APV)
 • Medvirke til at afholde den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsmiljørepræsentanten udgør sammen med lederen den lokale arbejdsmiljøgruppe. I skal sammen arbejde for at forebygge og udvikle arbejdsmiljøet. Derudover er der mange udfordringer, som også er en opgave for tillidsrepræsentanten, for eksempel i forhold til samarbejde om det psykisk arbejdsmiljø i institutionen.

Når du som arbejdsmiljørepræsentant skal arbejde med arbejdsmiljøet, er det først og fremmest med udgangspunkt i lovgivningen. Der stilles en række krav til, hvordan det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal være.

Du kan læse mere om arbejdsmiljø og opgaver i BUPL’s folder:
Det daglige arbejdsmiljø

Sådan vælger I arbejdsmiljørepræsentant

Til hver arbejdsmiljøgruppe skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Ansatte med ledelsesfunktioner må ikke deltage i valget. Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet på samme måde som tillidsrepræsentanten.

Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af medarbejderne i det område, som de pågældende skal dække. Arbejdsmiljørepræsentanterne repræsenterer medarbejderne, deres viden og erfaring og skal være i kontakt med dem.

Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen ud fra et nærhedsprincip.

Antallet af medlemmer og arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes således, at arbejdsmiljøorganisationen til enhver tid kan løse sine opgaver på tilfredsstillende måde i forhold til:

 • virksomhedens ledelsesstruktur
 • virksomhedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed
 • virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer
 • arbejdets organisering
 • særlige ansættelsesformer
 • andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejdsmiljøorganisationen.

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal fastsættes, så alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter, og så de ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen inden for de ansattes arbejdstid.

Antallet af arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen skal fastsættes, så der sikres viden om virksomhedens produktion og ydelse.

For yderligere information:
Besøg Arbejdstilsynets hjemmeside

Valgt som arbejdsmiljørepræsentant

Alle medarbejdere på institutionen kan blive valgt til arbejdsmiljørepræsentant. Du bliver som udgangspunkt valgt for en toårig periode.

Er du blevet valgt eller genvalgt til arbejdsmiljørepræsentant, så giv besked om valget til BUPL. Så kan vi bedst muligt støtte dig i dit arbejdsmiljø-arbejde. 

Brug linket til formularen "Jeg er blevet tillidsvalgt" nedenfor.

Giv derudover også besked til din arbejdsgiver (ofte din kommune) om valget, da de blandt andet er ansvarlige for din uddannelse til arbejdsmiljørepræsentant.

Spørg BUPL

Hvis du har spørgsmål om det at være arbejdsmiljørepræsentant, om valg til arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøarbejdet i din institution eller kommune, kan du kontakte din lokale BUPL fagforening.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.