Det daglige arbejdsmiljø

Denne pjece handler om arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøopgaverne i daginstitutioner, fritidshjem, skolefritidsordninger og klubber. Pjecen guider dig til de forskellige områder af arbejdsmiljøet og til nogle af de vigtige regler og aftaler, der gælder for arbejdsmiljøgruppens arbejde.

Pjecen er opdelt i tre kapitler

1. Det første kapitel handler om det fysiske arbejdsmiljø. Det er f.eks. indeklima, belysning, pladsforhold, støj, ergonomi, kemisk og biologisk arbejdsmiljø.

2. Det andet kapitel handler om det psykiske arbejdsmiljø. Det er f.eks. trivsel og stress, samarbejde, kollegial støtte, konflikthåndtering, vold og trusler samt andre krænkende handlinger.

3. Det tredje kapitel handler om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet. Det er f.eks. arbejdspladsvurdering (APV), valg af arbejdsmiljørepræsentant, samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen, uddannelse og besøg af Arbejdstilsynet.

Efter hvert kapitel er der en liste med henvisninger til mere viden og værktøjer. Hvis du har spørgsmål til arbejdsmiljøet, kan du altid få vejledning i BUPL. Du kan finde kontaktoplysninger på din lokale fagforening bagerst i pjecen.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.