Syg som vikar

Når du arbejder som vikar, er der risiko for, at du kommer i klemme, hvis du bliver syg, eller hvis du for eksempel har en planlagt operation, som forhindrer dig i at arbejde i en kortere eller længere periode.

Det gælder hvis du:

  • Er tilknyttet et vikarbureau
  • Ikke har aftale om gennemsnitlig ugentlig arbejdstid
  • Ikke har en aftale om opsigelsesvarsel
  • Ikke har pligt til at tage imod vagter

Meld dig ledig på dage uden vikariater

I BUPL er vi opmærksomme på, at du ikke nødvendigvis opfatter dig selv som ledig, bare fordi du har kortere pauser mellem dine vikariater.

Men det er vigtigt, at du sikrer dig, så du kan få sygedagpenge, hvis du bliver syg i pausen mellem vikariaterne.

Det kan du kun, hvis du har meldt dig ledig, inden du bliver syg.

OBS!

Du bør melde dig ledig på jobnet.dk og i a-kassen, hvis du har udsigt til dage uden vikariater. Så er du dækket, hvis du bliver syg.

Hvornår har jeg ret til sygedagpenge?

For at have ret til sygedagpenge skal du have en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du som vikar skal være i et vikariat på din første sygedag for at være berettiget til sygedagpenge.

Hvis du for eksempel bliver syg i weekenden, og derfor er forhindret i at tage din planlagte vagt om mandagen, skal du være opmærksom på dokumentationskravet i sygedagpengeloven.

Det betyder, at du både skal kunne dokumentere, at du var på arbejde om fredagen, før du blev syg, og at du havde en planlagt vagt om mandagen..

Derfor skal du huske:

  • Meld dig syg hos vikarbureauet

  • Gem dokumentation for planlagte vagter (fx mail-, sms-korrespondance eller vagtkalender

  • Henvend dig til bureauet, hvis du ikke selv har modtaget skriftlig dokumentation for fremtidige planlagte vagter.

Hvis du ved, at du har udsigt til sygdom, for eksempel i forbindelse med en planlagt operation, er det afgørende for din mulighed for at få sygedagpenge, at du allerede inden operationen melder dig ledig på jobnet.dk og i a-kassen. 

Hvornår kan jeg få sygedagpenge fra min arbejdsgiver?

Hvis du inden for de seneste 8 uger har været beskæftiget hos samme vikarbureau i mindst 74 timer, skal vikarbureauet udbetale sygedagpenge i op til 30 kalenderdage, men dog kun så længe vikariatet var planlagt til at vare.

Hvis du for eksempel har en planlagt vagt på 3 dage, når du melder dig syg, er vikarbureauet kun forpligtet til at betale sygedagpenge i de 3 dage.

Hvornår kan jeg få sygedagpenge fra min kommune?

Hvis din arbejdsgiver ikke er forpligtet til at udbetale sygedagpenge, eller perioden for arbejdsgivers sygedagpenge er udløbet, skal du henvende dig til din bopælskommune.

For at få sygedagpenge fra kommunen kræver det:

  • at du har arbejdet mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder
  • og at du i mindst 5 af de 6 måneder har arbejdet minimum 40 timer pr. måned.

Hver opmærksom på, at du skal søge din kommune om sygedagpenge senest en uge efter første sygedag.

Kontakt BUPL

Hvis du er i tvivl om reglerne i forbindelse med sygdom, kan du henvende dig direkte til din lokale BUPL-fagforening for at få yderligere råd og vejledning.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.