Sygdom

Bliver du syg, mens du er ledig, skal du melde sygdom på job-net.dk på din første sygedag. Du skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du er syg. Derfor kan du ikke få udbetalt almindelige dagpenge. I stedet kan du få udbetalt enten dag-penge under sygdom fra BUPL-A eller sygedagpenge fra din kommune. Når du igen er rask, skal du raskmelde dig på job-net.dk.

Sygemeldt - og hvad så?

Du kan læse mere om sygdom i BUPL's pjece "Sygemeldt - og hvad så?". Her finder du information om afsked på grund af sygdom, mulighed for personlig assistance, revalidering og fleksjob. 

Meld straks sygdom på jobnet.dk

Når du melder dig syg på jobnet.dk, får både BUPL-A og dit jobcenter besked om, at du er syg. Du kan ikke sygemelde dig med tilbagevirkende kraft. Derfor er det vigtigt, du melder dig syg på din første sygedag. Du kan nemlig først få udbetalt enten dagpenge under sygdom eller sygedagpenge fra det tidspunkt, du har meldt dig syg. 

Når du er sygemeldt, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor skal du ikke søge job, deltage i aktivering eller møder i BUPL-A eller jobcentret. Heller ikke de møder, du er indkaldt til. 

Bemærk dog, at fritagelsen fra rådighedsforpligtelsen først gælder fra det tidspunkt, hvor du har meldt dig syg. 

Hvis du er syg i mere end 14 dage eller arbejder på nedsat tid

Du får som udgangspunkt udbetalt dagpenge under sygdom fra BUPL-A de første 14 dage, du er syg. Hvis du er syg i mere end 14 dage, skal du overgå til at modtage sygedagspenge fra din bopælskommune. BUPL-A giver automatisk din bopælskommune besked. 

Arbejdede du på nedsat tid, da du blev syg, skal du ikke have dagpenge under sygdom. Derimod skal du have sygedagpenge fra din bopælskommune fra første sygedag. 

Når det er din bopælskommune, der skal udbetale sygedagpenge til dig, modtager du et delvist udfyldt sygedagpengeskema, som du skal udfylde og sende til sygedagpengekontoret i din bopælskommune. Kommunen skal have skemaet fra dig senest 8 dage efter din første sygedag. 

Hvis du ikke modtager det nævnte sygedagpengeskema senest 5 uger efter din første sygedag, skal du selv kontakte kommunen og anmode om sygedagpenge. 

Sådan forbruger du dine dagpenge, når du har meldt dig syg

Selvom du ikke modtager dagpenge, når du har meldt dig syg, tæller de første 6 ugers sygdom med som forbrug i din samlede dagpengeperiode. Hvis du får sygedagpenge i mere end 6 uger, vil den 3 års-periode, hvor du kan bruge af din dagpengeret, blive forlænget. Hvis du fx er syg i 10 uger, vil perioden, hvor du kan bruge din dagpengeret, blive forlænget med 4 uger. 

Når du er rask igen

Når du er rask igen, skal du raskmelde dig på jobnet.dk, hvor du i første omgang sygemeldte dig. Du kan ikke raskmelde dig telefonisk eller personligt i dit jobcenter. Først, når du har raskmeldt dig på på jobnet.dk, bliver du automatisk gentilmeldt som ledig og dermed dagpengeberettiget. 

For igen at kunne få udbetalt dagpenge, er det en betingelse, at du igen kan arbejde 37 timer om ugen, hvis du er heltidsforsikret, og op til 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret. Er du ikke rask nok til det, er du ikke rask nok til at kunne få dagpenge.   

Nyuddannet og syg

Har du afsluttet en kompetencegivende uddannelse af mindst 18 mdrs. varighed - og har du meldt dig ind i BUPL-A inden 14 dages-fristen - har du ret til dagpenge. Det betyder, at du også har ret til sygedagpenge, hvis du bliver syg. Er du meldt ledig - og omfattet af en karensperiode - skal du have udbetalt sygedagpenge fra din bopælskommune fra første ledige dag. 

Hvis du er ansat i job med løntilskud eller er i jobrotation

Hvis du bliver syg, mens du er ansat i job med løntilskud eller er i jobrotation, skal du melde sygdom til din arbejdsgiver - og dermed ikke på jobnet.dk. Når du er ansat i et job, hvor din arbejdsgiver får tilskud til din løn, har du enten ret til løn under sygdom fra din arbejdsgiver eller sygedagpenge efter reglerne for øvrigt ansatte. 

Læs mere om reglerne i BUPL-A's pjece "Hvad er aktivering -og hvilke regler gælder?".  

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.