Kvinde sygdom

Sygdom

Bliver du syg, mens du er ledig, skal du melde sygdom på job-net.dk på din første sygedag. Du skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du er syg. Du skal melde dig syg, selv om du kun er syg en enkelt dag.

Find svar om sygdom

BUPL har i samarbejde med en række andre forbund udviklet en hjemmeside, hvor du kan få svar på de fleste spørgsmål om sygdom, og hvordan du skal forholde dig både som ansat og som ledig. Læs mere på hjemmesiden sygeguide.dk

Meld straks sygdom på jobnet.dk

Hvis du bliver syg, skal du straks give os besked om det. Det gør du ved at melde dig syg på jobnet.dk. på den måde får både vi og dit jobcenter besked om, at du er syg. 

Du får som udgangspunkt udbetalt dagpenge under sygdom fra BUPL-A de første 14 dage, du er syg. 

Du kan ikke sygemelde dig med tilbagevirkende kraft, og du kan først få udbetalt dagpenge under sygdom eller sygedagpenge fra det tidspunkt, du har meldt dig syg. 

Når du er sygemeldt, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor skal du ikke søge job, deltage i aktivering eller møder i BUPL-A eller jobcentret. Heller ikke de møder, du allerede er indkaldt til. 

Syg i mere end 14 dage 

Hvis du er syg i mere end 14 dage, skal du overgå til at modtage sygedagpenge fra din bopælskommune. BUPL-A giver automatisk din bopælskommune besked. 

Når det er kommunen, der skal udbetale sygedagpenge til dig, modtager du et delvist udfyldt sygedagpengeskema, som du skal udfylde og sende til sygedagpengekontoret i din bopælskommune. Kommunen skal have skemaet fra dig senest 8 dage efter din første sygedag. 

Hvis du ikke modtager det nævnte sygedagpengeskema senest 5 uger efter din første sygedag, skal du selv kontakte kommunen og anmode om sygedagpenge. 

Arbejde på nedsat tid?

Arbejdede du på nedsat tid, da du blev syg, skal du ikke have dagpenge under sygdom. Derimod skal du have sygedagpenge fra din bopælskommune fra første sygedag. 

Når du er rask igen

Når du er rask igen, skal du raskmelde dig på jobnet.dk, hvor du i første omgang sygemeldte dig. Du kan ikke raskmelde dig telefonisk eller personligt i dit jobcenter. 

Først, når du har raskmeldt dig på på jobnet.dk, bliver du automatisk gentilmeldt som ledig og dermed dagpengeberettiget. 

For igen at kunne få udbetalt dagpenge, er det en betingelse, at du igen kan arbejde 37 timer om ugen, hvis du er heltidsforsikret, og op til 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret. Er du ikke rask nok til det, er du ikke rask nok til at kunne få dagpenge.   

Sådan forbruger du dine dagpenge

Selvom du ikke modtager dagpenge, når du har meldt dig syg, tæller de første 6 ugers sygdom med som forbrug i din samlede dagpengeperiode. 

Hvis du får sygedagpenge i mere end 6 uger, vil den 3 års-periode, hvor du kan bruge af din dagpengeret, blive forlænget. 

Hvis du fx er syg i 10 uger, vil perioden, hvor du kan bruge din dagpengeret, altså blive forlænget med 4 uger. (10-6)

Nyuddannet og syg

Har du afsluttet en kompetencegivende uddannelse af mindst 18 mdrs. varighed - og har du meldt dig ind i BUPL-A inden 14 dages-fristen - har du ret til dagpenge. 

Det betyder, at du også har ret til sygedagpenge, hvis du bliver syg. 

Er du meldt ledig - og omfattet af en karensperiode - skal du have udbetalt sygedagpenge fra din bopælskommune fra første ledige dag. 

Sygedagpenge til nyuddannede

Dagpenge under sygdom (fra a-kassen) og sygedagpenge (fra kommunen) udbetales med din individuelle dagpengesats.

Det betyder også, at du som nyuddannet ikke-forsørger risikerer, at din sats bliver sat ned under din sygdom. Det kan dog ikke ske på et tidspunkt, hvor du modtager sygedagpenge fra kommunen.

Hvis du når et forbrug på 481 ydelsestimer i den periode, vil din sats først blive reguleret, når du igen overgår til at skulle have udbetalt dagpenge under ledighed fra a-kassen.

Læs mere om dagpengesatser for nyuddannede

Er du ansat i job med løntilskud eller i jobrotation

Hvis du bliver syg, mens du er ansat i job med løntilskud eller er i jobrotation, skal du melde sygdom til din arbejdsgiver - og dermed ikke på jobnet.dk. 

Når du er ansat i et job, hvor din arbejdsgiver får tilskud til din løn, har du enten ret til løn under sygdom fra din arbejdsgiver eller sygedagpenge efter reglerne for øvrigt ansatte. 

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.