Indeklima

Indeklimaet har stor betydning for det almene velvære, fordi vi tilbringer så meget tid indendørs. Et godt indeklima har positiv betydning for koncentration og velvære for både voksne og børn. Dårligt indeklima kan på kort sigt give gener og på længere sigt medføre kroniske sygdomme.

Indeklima er en sammensat størrelse og påvirkes af:

 • Temperatur & træk
 • Luftfugtighed
 • Statisk elektricitet
 • Luftkvalitet
  • Det er vigtigt med ordentlig ventilation.
 • Belysning
  • Et sundt indeklima kræver godt lys i rigelige mængder.
  • Dagslys i institutionen skal sikres ved vinduer i alle arbejdsrum.
  • Kunstig belysning har også stor betydning, så opsøg fagfolk inden I skal vælge belysning.
 • Kemiske stoffer
  • Der er særligt to steder, hvor der findes kemiske stoffer i daginstitutioner: I beskæftigelsesmaterialer og i rengøringsartikler.
  • Ved produkter med den Orange advarselsmarkering, skal der tages særlige forholdsregler.
  • Erstat – hvis muligt – et skadeligt middel med et ufarligt eller mindre generende middel.
 • Lyd
  • Støj er et stort problem i daginstitutioner og afhænger af antal børn og rummets akustik.

Årsagen til et dårligt indeklima i daginstitutioner er typisk dårligt vedligeholdte bygninger, skimmelsvamp, for mange personer på for lidt plads og manglende eller dårligt vedligeholdte ventilationsanlæg.

Hvis luften lugter dårligt, hvis man får hovedpine midt på dagen, eller hvis der i det hele taget er risiko for gener eller sygdomme ved at opholde sig i institutionen, så er der indeklimaproblemer.

Hvis du oplever disse gener, bør I tage det op i institutionen eller kontakte arbejdstilsynet, hvis problemerne ikke bliver håndteret.

Sådan får I et bedre indeklima

Et godt indeklima giver bedre trivsel for børn og voksne. Et dårligt indeklima kan give gener og kroniske sygdomme. Læs hvordan du kan forbedre indeklimaet.

Hvad påvirker indeklimaet?

Temperatur: Kroppen reagerer hurtigt på upassende temperaturer. Hvis der er for varmt, bliver du let døsig, utilpas eller får hovedpine. Omvendt spænder du mere i musklerne, hvis der er for koldt.

Fodkulde: At fryse om fødderne er ubehageligt og kan give spændinger i resten af kroppen. Kolde fødder kan skyldes dårligt blodomløb, men hvis I er mange på jobbet, som er generet af kolde fødder, skal I tage det alvorligt.

Træk: Ved træk afkøles kroppen mere nogle steder end andre. Træk føles ubehageligt og kan blandt andet føre til stivhed eller spændinger i nakken, og kan give hovedpine.

Fugt: Problemer med indeklimaet skyldes ofte fugt på vægge, lofter og vinduer, hvilket kan føre til skimmelsvamp. Derfor er det vigtigt med ordentlig ventilation.

Luftkvalitet: Afgasning fra byggematerialer, maskiner og inventar kan forringe luften. Rengøring og fysisk aktivitet spiller også ind på, hvordan I oplever luften.

Belysning: Lys i rigelige mængder fremmer velvære og sundhed. Manglende lys fører blandt andet til anspændthed, hovedpine, træthed og irriterede øjne.

Kemiske stoffer: Findes især i materialer til børnenes aktiviteter og i rengøringsartikler.

Lyd: Støj er et stort problem i daginstitutioner og afhænger af antal børn og rummets akustik.


Væk med den dårlige luft

Dårlig luft kan give hovedpine og gøre det vanskeligt at koncentrere sig. Især rengøring, ventilation og fugt spiller en rolle for luftens kvalitet. Her er, hvad I selv kan gøre for at forbedre luften.

Rengøring

 • Tjek kvaliteten af rengøringen jævnligt. Gå eventuelt rengøringsplanen efter.
 • Sørg for god belysning, når der skal gøres rent.
 • Det er lettest at fjerne støv og partikler fra glatte gulve, mens tæpper opfanger partikler, som hvirvles op igen, når der er bevægelse i lokalet. Tæpper skal holdes effektivt rene og skiftes ud, når de er slidte.
 • God rengøring er et fælles ansvar, så ryd op på reoler, skriveborde, gulve og i vindueskarme, så støv og snavs ikke samler sig. Luk kasser, skabe og reoler, så støvet har færre steder at lægge sig.
 • Ryd op, så rengøringspersonalet kan gøre ordentligt rent på den afsatte tid.
 • Har I aktiviteter, som udløser behov for ekstra rengøring, bør I sige det til rengøringspersonalet

Udluftning

 • Luft ud, når I er ude af et lokale, men pas på, at der ikke bliver for koldt i rummet. I kan også åbne eventuelle døre til andre og bedre ventilerede rum.
 • Mange børn eller voksne i samme lokale påvirker luften. Fordel jer i flere lokaler, så antallet af personer passer bedre til rummets størrelse.
 • Undgå at opbevare nytrykte bøger og papirer i lokalet. Lad dem stå et par dage og lufte i et lokale, hvor I ikke opholder jer.
 • Undgå at bruge luftrensere.
 • Tjek vægge og vinduer for fugt. Fugt kan give skimmelsvamp og dårligt lugt.

Ventilation

 • Ventilationsanlæg skal køre rigtigt. Følg brugsvejledningen for vedligeholdelse af ventilationssystemet.
 • Et stoppet filter renser ikke luften. De fleste kan selv skifte filtre, men de færreste får tjekket ventiler og justeret driftstider. Så indgå en fast serviceaftale med en ekstern installatør.
 • Et ventilationsanlæg med beskidte filtre eller dårlige lejer kan desuden larme.
 • Afgasning fra nye materialer og nyt inventar forringer luften, så sørg for, at ventilationssystemet også kører om natten.

Væk med træk og kulde

Egentlige målinger af indeklimaet skal altid foretages af professionelle, men I kan selv danne jer et indtryk af, hvordan det står til ved hjælp af disse tjeklister:

Kulde

Se efter kolde vægge og vinduer, og tjek facaden for utætheder. Kulde siver eller blæser ind udefra.
Dårligt fungerende varme- og ventilationsanlæg kan føre til kuldeproblemer.
Træk og kulde kan komme fra indgangspartier, især ved megen trafik ind og ud ad dørene.
Kulden kan skyldes store glaspartier, hvor temperaturen på glassets inderside er lavere end i lokalet. Den kolde luft ved vinduet falder nedad, og det sætter luften i lokalet i bevægelse, så den kan opleves som træk.
Hvis I er i tvivl om årsagen, kan teknisk afdeling eller et rådgivningsfirma måle temperaturer og lufthastigheder i lokalerne, undersøge facaden for utætheder og tjekke installationer.

Fodkulde

 • Arbejdstilsynet tillader op til 4 graders forskel mellem gulv og hovedhøjde, men hvis det skal være komfortabelt, må der helst ikke være mere end cirka 1 grads forskel.
 • Læg et termometer på gulvet og mål derefter i hovedhøjde.
 • Få tjekket, om fodkulde skyldes dårligt isolerede vægge, vinduer og gulve eller måske luftstrømninger langs gulvet fra yderdøre.

Træk

 • Etabler en halvvæg mellem den dør, den kolde luft kommer fra, og resten af lokalet.
 • Flyt stillesiddende arbejds- og legepladser væk fra utætte vinduer.
 • Udskift tætningslister eller fugen mellem karm og vindue.
 • Hvis det blæser ind fra ventilationsanlægget, så ændre på indblæsningssted og lokalets indretning, så luftstrømmene bliver mindre generende.

Termisk indeklima

 • Gå alle termostater efter. Dur de, og bruges de hensigtsmæssigt?
 • Tjek om vinduerne har en udluftningskanal. Er den åben?
 • Stemmer styringen af temperaturen overens med flertallets ønsker?

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.