Konflikter er din leders ansvar, men de løses ofte bedst i samarbejde mellem leder, tr og arbejdsmiljørepræsentant. Opdager du en ulmende konflikt, så involvér leder og arbejdsmiljørepræsentant med det samme.

Sådan forebygger du og dine kolleger konflikter

 • Styrk den kollegiale åbenhed og menneskelige støtte
 • Hav fælles ritualer, det giver større styrke til at dele byrderne
 • Skil “skidt fra kanel”
 • Vær åben for fælles følelser, det giver mulighed for at lægge ting bag sig
 • Sørg for, at alle trods alt ikke “smækker med døren”
 • Planlæg med tanke på at samarbejdet brydes
 • Vær fuldstændig afklaret på forhold, der ikke fungerer
 • Lad en konflikt løses på rette organisatoriske niveau
 • Afslut ikke-løsbare konflikter

Sådan forebygger du personligt konflikter, der nærmer sig

 • Begynd med dig selv: Erkend egne fejl
 • Tag en tidlig konfrontation
 • Stil åbne spørgsmål for at forstå, hvad der er sket
 • Luk ikke øjnene for det ubehagelige
 • Få andres syn på, hvad du bør gøre med den konflikt, du er involveret i
 • Tag kontakt med uvildige og ikke-involverede
 • Giv ærlige informationer selektivt i forhold til dem, som kan og vil hjælpe (holder tæt, støtter etc.).
 • Vær klar til at tage konsekvenserne
 • Hav din plan B klar

8 organisatoriske redskaber, som din institution kan bruge til at forebygge konflikter

 • Overskueligt organisationsdiagram med ansvar og kompetence
 • Velfungerende tillidsmandssystem
 • Rettidig information til medarbejderne
 • Klare instruktioner/forventninger
 • Rolleafklaring
 • Fleksibel organisation i forhold til omgivelserne
 • Karrieremuligheder for medarbejderne
 • Medarbejdersamtaler

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.