Disse pædagoger skal tage imod ukrainske flygtningebørn

Folketinget har besluttet, hvordan kommunale skoler og dagtilbud skal modtage ukrainske flygtningebørn. BUPL kalder aftalen fornuftig på kort sigt.
Tilmeld jobbank
Ifølge Udlændingestyrelsen har omkring 6.000 ukrainske flygtninge indtil nu fået opholdstilladelse i Danmark. Heraf cirka 2.400 børn og unge under 18 år.

BUPL kalder aftalen fornuftig på kort sigt, men advarer om, at pædagogmanglen kan vanskeliggøre opgaven. Det problem har BUPL dog flere løsninger på.

Siden krigen i Ukraine brød ud i slutningen af februar er titusindvis af ukrainske mødre og børn flygtet til Danmark.

Det er dog langt fra alle daginstitutioner og skoler, som får del i opgaven med at tage imod de ukrainske børn, som i løbet af disse uger fordeles rundt om i de kommunerne.

Det står klart med en ny aftale, som regeringen netop har indgået sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.

Aftalen lægger nemlig op til, at flygtningebørn på dagtilbudsområdet skal modtages enten i særlige nyoprettede modtageinstitutioner eller på modtagestuer, som oprettes i eksisterende kommunale daginstitutioner.

Også ukrainske børn i skolealderen har udsigt til at komme i særlige skoletilbud målrettet dem. Kommunerne kan dog oprette disse særlige tilbud på eksisterende grundskoler.

Fornuftig løsning – men opgaven kræver fagfolk

BUPL-formand Elisa Rimpler kalder aftalen ’fornuftig’ i lyset af den ekstraordinære situation.

”Vi er voldsomt udfordret i vores daginstitutioner i forvejen på grund af pædagogmangel og dårlige normeringer. Derfor er vi enige i, at modtagedaginstitutioner er en fornuftig midlertidig løsning,” siger hun.

Elisa Rimpler understreger dog, at de særlige modtageinstitutioner, som den nye folketingsaftale åbner for, ikke må blive et discounttilbud. På den baggrund er hun tilfreds med, at de nye institutioner skal tage udgangspunkt i dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan.

De ukrainske børn har brug for et reelt pædagogisk tilbud, hvor de bliver mødt af kvalificerede fagpersoner. Det inkluderer både pædagoger, psykologer, socialrådgivere, tolke, og hvad der ellers er brug for
Elisa Rimpler, Formand BUPL

Samtidig bør kommunerne allerede nu begynde at overveje de ukrainske børns overgang til almene daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler, hvis krigen i Ukraine bliver langvarig, påpeger Elisa Rimpler.

Læs også: Åbner dansk-ukrainsk dagtilbud: Jeg viser børnene hverdagen i dansk børnehave

Pædagogmangel: BUPL-initiativ skal hjælpe kommuner

Aftalen lægger op til, at kommunerne bør ’tilstræbe ansættelse af personale, der har de fornødne pædagogiske og didaktiske kompetencer til at varetage opgaver i de særlige tilbud på dagtilbuds- og grundskoleområdet.’

Men det kan blive en stor opgave for kommunerne. Ifølge Udlændingestyrelsen har omkring 6.000 ukrainske flygtninge indtil nu fået opholdstilladelse i Danmark. Heraf cirka 2.400 børn og unge under 18 år.

Og det antal kan blive mangedoblet i de kommende måneder. De seneste tal indikerer nemlig, at næsten 40.000 ukrainere – heriblandt mere end 15.000 børn og unge – indtil videre har søgt om opholdstilladelse.

Derfor opfordrer regeringen i forbindelse med aftalen til, at kommunerne inddrager eksempelvis pensionerede pædagoger og studerende for at løfte opgaven med modtagelsen af de ukrainske flygtningebørn.

For at hjælpe kommunerne har BUPL sammen med BUPL-A og pædagogernes pensionskasse, PBU, taget initiativ til en ny jobbank for pædagoger på pension eller efterløn, der vil og kan hjælpe til.

Læs også: Pædagogmangel: Pensionister kan tage imod ukrainske flygtningebørn

Stor opgave: Kommuner skal tænke kreativt

Men der er også andre greb, som kan tages i brug med det samme for at skaffe flere pædagogtimer, og BUPL-formand Elisa Rimpler opfordrer kommunerne til at tænke kreativt i forhold til at sikre, at de ukrainske børn bliver mødt af den nødvendige pædagogiske faglighed.

”Det handler om udbetaling af afspadsering og restferie, bonus for at gå op i tid midlertidigt og tage ekstra timer, at sende pædagogiske konsulenter ud på gulvet til børnene og at lade HK’ere aflaste de pædagogiske ledere med de administrative opgaver,” siger hun og opfordrer samtidig regeringen til at sætte tryk på arbejdet med en national rekrutteringsplan og en styrket pædagoguddannelse, så vi kan sikre pædagoger nok til fremtiden.

Nej til usikkerhed om penge: Corona-sporene skræmmer

Regeringen har meldt ud, at der er penge nok til opgaven med at tage imod de ukrainske flygtningebørn. Alligevel havde BUPL gerne set, at politikerne havde valgt en model, hvor pengene fulgte med børnene ud i de enkelte skoler og institutioner med det samme, fortæller Elisa Rimpler.

”Man har valgt samme model som under corona-krisen, og der oplevede vi desværre, at pengene i flere tilfælde aldrig nåede helt ud i daginstitutioner. Derfor er det vigtigt, at de pædagogiske ledere denne gang får en klar melding om, at pengene er der, og at de kan bruge, hvad der er nødvendigt for at løse opgaven,” siger hun.

Læs mere om aftalen her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.