BUPL's politik for ligestilling

Ligestilling mellem kønnene indebærer at mænd og kvinder har lige pligter, rettigheder og muligheder inden for alle væsentlige områder af livet.

Ligestilling kræver bl.a. lige fordeling af magt og indflydelse, samme muligheder for økonomisk uafhængighed, lige vilkår i erhvervsvalg, arbejde og udviklingsmuligheder på arbejdet, lige adgang til uddannelse, samme muligheder for udvikling af personlige interesser, talenter og ambitioner, delt ansvar for hjem og børn og frihed fra kønsrelateret vold. Ligestilling mellem kvinder og mænd er en fundamental værdinorm for et demokratisk velfærdssamfund.

Selv om ligestilling både i Danmark og Europa er anerkendt som en fundamental værdi, og selv om vi er nået langt i forhold til ligestilling, så er der er stadig væsentlige udfordringer og uløste problemstillinger.

Arbejdet for ligestilling indebærer at modvirke enhver form for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn, og at fjerne synlige og usynlige barrierer, der gør, at formelle lige muligheder ikke i praksis fører til reel lighed mellem kønnene.

Med afsæt i BUPL’s rolle som fag- og professionsforening for pædagoger prioriterer BUPL at arbejde med følgende ligestillingsmæssige udfordringer:

Uligeløn mellem mænd og kvinder
BUPL vil arbejde for:

 • At forbedre ligelønslovens regler, så den sikrer ligeløn mellem grupper af kvindelige og mandlige lønmodtagere
 • At forpligte arbejdsgiverne til at foretage kønsneutrale sammenligninger af arbejde på tværs af job og køn og til aktivt at modvirke kønsmæssige skævheder i løndannelsen.
 • At der ved overenskomstforhandlingerne gives særlige lønforbedringer til pædagoger og andre grupper, som er ramt af uligelønnen.

Kønsopdeling på arbejdsmarkedet, i uddannelserne og i karrieren
BUPL vil arbejde for:

 • At modvirke kønsstereotype forestillinger om drenge og piger, mænd og kvinder i daginstitutioner, skoler og uddannelser.
 • At modvirke kønstypiske studie- og erhvervsvalg.
 • At profilere pædagoguddannelsen, så den er lige attraktiv for mænd og kvinder i rekrutteringsforudsætninger, indhold og tilrettelæggelse.
 • At udvikle karriereveje og –muligheder for pædagoger i forhold til kommunal topledelse.

For mange kvinder på deltid
BUPL vil arbejde for:

 • At arbejdsgivernes muligheder for at opslå stillinger på deltid begrænses.
 • At gøre fuldtidsbeskæftigelse mere attraktiv for såvel ansatte som arbejdsgivere.
 • At daginstitutioners, skolefritidsordningers og andre pædagogiske institutioners daglige åbningstider ikke medfører behov for deltidsarbejde hverken blandt de ansatte eller blandt forældrene.

Den ulige fordeling af ansvaret for børn
BUPL vil arbejde for:

 • At fædrenes andel af både den lønnede barsel og den samlede barsel øges.
 • At arbejdsgiverne tager et større ansvar for at få balancen mellem familieliv og arbejdsliv til at fungere for de ansatte på de enkelte arbejdspladser.

Læs mere: 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.