BUPL's politik for institutions- og ledelsesstruktur

Politikken er et konkret bud på, hvordan pædagogisk bæredygtighed bør være omdrejningspunkt for etableringen af nye institutions- og ledelsesstrukturer.

De nuværende institutionsstrukturer i kommunerne er under forandring. I rigtig mange kommuner har man sammenlagt institutioner og indført nye institutionsformer.

Det får betydning for ledelsesopgaven, der gradvis ændrer karakter. Forståelsen af ”ledelse tæt på” bliver udfordret, og i mange kommuner har man allerede gjort sig erfaringer med område- og netværksledelse.

På den baggrund har BUPL formuleret en politik for institutions- og ledelsesstrukturer. Politikken er et konkret bud på, hvordan pædagogisk bæredygtighed bør være omdrejningspunkt for etableringen af nye institutions- og ledelsesstrukturer.

Læs mere: 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.