BUPL's lønpolitik

Lønpolitikken udtrykker BUPL’s opfattelse af, hvordan pædagogers kvalifikationer, kompetencer, opgaver og ansvar bør aflønnes. Lønpolitikken fastlægger principper for, hvordan løn kan bruges til at understøtte udviklingen af det pædagogiske arbejde.

Løn er ikke blot betaling for arbejde. Løn giver status og anerkendelse, og løn har symbolværdi på mange fronter. Lønnen fastlægger rammerne for pædagogers forsørgelsesgrundlag både på kort og på lang sigt. Lønnen skal derfor både aktuelt og gennem pensionsordninger knyttet til ansættelsesforholdet sikre den enkelte pædagog en indkomst, der muliggør en anstændig levestandard gennem hele livet.

Læs mere: 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.