BUPL's arbejdsmarkeds- og socialpolitik

Både arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik er fundamentale elementer i den danske velfærdsmodel.

Velfærdspolitikken er bygget op omkring arbejdets positive betydning for alle, både som vores forsørgelsesgrundlag og vores mulighed for at realisere et godt og rigt liv som en del af fællesskabet. I denne politik forholder vi os til socialpolitik i relation til arbejdsmarkedet.

BUPL’s arbejdsmarkedspolitik forholder sig til pædagogernes vilkår på arbejdsmarkedet hvad angår fx løn, arbejdsmiljø, rekruttering og seniorordninger.

BUPL’s socialpolitik tager udgangspunkt i behovet for en veludviklet velfærdsstat, hvor arbejdet har en positiv betydning for alle, og hvor der er økonomisk tryghed ved ledighed og sygdom.

For BUPL er målet, at vi skaber rammerne for, at pædagoger og pædagogfaglige ledere kan udfolde deres professionelle virke længst muligt, og at der et socialt sikkerhedsnet, der skaber tryghed både i arbejdslivet, og når det er tid til at trække sig tilbage.

Læs mere: 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.