Opråb fra ledere: Vi har brug for flere og dygtigere pædagoger

Giv os nu den pædagoguddannelse, som de studerende – og ikke mindst børnene – fortjener, skriver formand for Lederforeningen i BUPL, Eva Munck Immertreu, i Altinget.
Legende barn

Regeringen har varslet, at den vil præsentere en omfattende reform af pædagoguddannelsen inden for få uger. Det bliver lidt af en skæbnestund for pædagogfaglige ledere i daginstitutioner og fritidsinstitutioner landet over. Hvis vi skal kunne levere den pædagogiske kvalitet, som børn og unge har behov for, så skal vi tiltrække og uddanne flere dygtige pædagoger. Så enkelt er det.

Mange ledere står i dag en situation, hvor de har mere end vanskeligt ved at rekruttere pædagoger til ledige stillinger. Nogle steder har vi stuer helt uden faste pædagoger.

Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL 

Mange ledere står i dag en situation, hvor de har mere end vanskeligt ved at rekruttere pædagoger til ledige stillinger. Nogle steder har vi stuer helt uden faste pædagoger. Samtidig oplever vi en hverdag, der bliver stadig mere kompleks og krævende, fordi antallet af børn med særlige behov vokser. Det stiller store krav til pædagogernes faglighed.

Derfor er min bøn til ministeren og de kommende aftalepartier, at der bliver tale om en reel styrkelse af uddannelsen. Ikke alle mulige strukturelle fiksfakserier, der spytter de studerende hurtigere men ufærdige gennem systemet. Vi har tværtimod brug for dygtige pædagoger, der er solidt rustet til at løse de stadig mere komplekse opgaver, vi står med. 

Det kræver en attraktiv uddannelse, hvor alle studerende oplever, at der bliver investeret i dem, og hvor de bliver klædt på med viden, praktiske færdigheder, refleksion og dømmekraft, der gør dem i stand til at klare den komplekse virkelighed, de møder, som nyuddannede pædagoger. Vi skal hæve kvaliteten af praktikken, men det kan vi kun, hvis vi kan få flere og dygtigere pædagoger, som kan være meduddannere af deres kommende pædagogkolleger.

Der er brug for dygtige pædagoger

Som pædagogiske ledere kan vi mærke konsekvenserne af den udsultning, som pædagoguddannelsen desværre har været udsat for i mange år. Der er blevet længere ikke bare mellem pædagogerne – men også mellem de dygtige pædagoger. Det er et kæmpe problem, når vi i forvejen kæmper med et fagligt underskud i vores institutioner, som følge af en historisk lav pædagogandel, der nu er helt nede på omkring 50 procent.

Derfor er løsningen heller ikke at slække på kravene eller at afkorte uddannelsen for at få bugt med pædagogmanglen, som jeg har hørt nogen hviske om. Set fra et lederperspektiv vil det være en katastrofe. 

Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL 

Eller sagt på en anden måde: Vi har brug for flere pædagoger, men vi har også brug for dygtige pædagoger. Derfor er løsningen heller ikke at slække på kravene eller at afkorte uddannelsen for at få bugt med pædagogmanglen, som jeg har hørt nogen hviske om. Set fra et lederperspektiv vil det være en katastrofe. Vi har brug for at hæve det generelle niveau hos nyuddannede pædagoger. Vi har brug for flyvefærdige pædagoger. 

Og nej, man kan selvfølgelig ikke alting fra dag ét i sit første job som pædagog – men man skal have forudsætningerne for det. Ellers kommer man lynhurtigt til kort. Erfaring gør alle bedre, men den kan ikke erstatte grundlæggende faglighed. Det kræver en solid og helstøbt pædagoguddannelse. 

Så kære regering, kære minister og kære forligspartier. Giv os nu den pædagoguddannelse, som de studerende – og ikke mindst børnene – fortjener. Invester nu i de dygtige pædagoger, som vi har brug for til at skabe de stærke pædagogiske miljøer omkring børnene, som er helt afgørende for deres udvikling og trivsel. Der er brug for mere uddannelse og bedre uddannelse – ikke mindre uddannelse. Og ja, det koster penge, men det koster endnu mere at lade være. 

Ny formand for BUPL’s Lederforening

På Landsmødet den 24. april 2024 valgte Lederforeninen i BUPL ny formand.

Ny formand er Kristine Schroll.

Læs mere om den nye formand og kontakt lederforeningen her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.