Nye overenskomster gør det mere attraktivt at være pædagog

Det er tid til at stemme om overenskomsterne på det kommunale område. Der er flere landvindinger, både når det gælder løn og faglighed, skriver BUPL’s formand Elisa Rimpler.
Foto af Elisa Rimpler, formand for BUPL

Så kom vi i mål med overenskomsterne på det kommunale område. Fire af slagsen, nemlig den store pædagogoverenskomst samt overenskomsten for ledere, særlige stillinger og det forebyggende og dagbehandlende område.

Da jeg gik ind til forhandlingerne, var det med målet om at opnå nogle aftaler, som afspejlede summen af de krav, som hovedbestyrelsen har stillet efter en god, medlemsinddragende proces: En overenskomst, der gør det mere attraktivt at blive og være pædagog og pædagogfaglig leder.

I sidste ende er det dig og kollegerne, der afgør, om I synes, at det mål er indfriet, når vi fra torsdag morgen skal stemme om resultatet. Men som formand og forhandlingsleder vil jeg ikke lægge skjul på, at jeg synes, vi har landet en af de bedste aftaler i mange år.

Den sikrer både pædagoger og ledere en rigtig pæn reallønsfremgang over de næste to år, når vi tæller treparten med. Men der er også flere andre elementer i aftalen, som gør faget mere attraktivt.

Historisk høj ramme

Lad os starte med den økonomiske del af aftalen, som jo alt andet lige er det, der er betalingen for vores arbejdskraft. Den samlede overenskomstramme på 8,8 procent over to år er historisk høj, fordi det er over to år og ikke tre. Og allerede i 2024 kommer de første 5,74 procent ud på lønsedlen. Det er vigtigt efter nogle år, hvor høj inflation har gjort indhug i privatøkonomien for alle lønmodtagere.  

Det kommer næppe bag på nogen, at højere løn stod allerøverst på ønskelisten hos pædagogerne. Vi fik som bekendt et ekstra varigt lønløft ved trepartsforhandlingerne i efteråret som en af meget få faggrupper. Målet med overenskomstforhandlingerne var at bygge oven på med en overenskomstaftaleder gør, at vi følger med lønudviklingen i den private sektor.  

Det synes jeg er lykkedes. Når vi lægger lønstigningerne fra overenskomstforhandlingerne sammen med pengene fra trepartsaftalen, ender vi på en stigning i løn og pension for en gennemsnitlig pædagog på fuld tid på over 5.000 kroner om måneden før skat og inklusive pension.

Erfaring bliver anerkendt

Lederne var ikke omfattet af lønløftet fra treparten. Men det lykkedes dog alligevel at få afsat ekstra 70 millioner kroner til afledte effekter for ledere på det kommunale område. Vores andel er 40 millioner kroner. Sammen med de generelle lønstigninger og penge fra vores egen organisationspulje betyder det, at lederne ligeledes kan se frem til et løft i gennemsnitslønnen inklusive pension på cirka 5.400 kroner om måneden i løbet af overenskomstperioden.

Især vil jeg gerne fremhæve, at vi kom igennem med vores krav om, at mange års pædagogisk erfaring skal anerkendes i form af et ekstra lønløft. Helt konkret ekstra to procent som enten pension eller løn, hvis man har mindst 15 års erfaring. Det er noget, som mange medlemmer har efterspurgt i årevis. 

Vi gør det også mere økonomisk attraktivt at arbejde i vuggestue og børnehave, som har haltet bagefter lønmæssigt. Samtidig er vi kommet i mål med en ny stillingskategori som ”pædagogisk specialist”.  Det er med til at tydeliggøre, at der er forskellige veje at gå, hvis man som pædagog ønsker faglig fordybelse og udvikling  – og at der også følger løn med. Samtidig er der et boost til mellemlederne, så vi også øger incitamentet til at gå ledervejen. 

Forøget fokus på faglighed

Vi gik også denne gang ind i forhandlingerne med et krav om forberedelsestid. KL afviste blankt – som de har gjort tidligere – at skrive det ind i de centrale arbejdstidsregler. Kompromiset blev et fælles forståelsespapir, som fastslår, at pædagogisk faglighed er afgørende for kvaliteten i praksis, og at det forudsætter tid forberedelse, evaluering og udvikling i hverdagen. Det vil vi bruge som løftestang for lokale aftaler om arbejdstid i kommunerne.

På lederområdet ønskede vi at få præciseret, at udgangspunktet for tilrettelæggelsen af ledernes arbejde er en arbejdsuge på 37 timer. Det blev afvist af arbejdsgiverne i KL, der mener, at det står tilstrækkelig tydeligt allerede. Til gengæld er vi enige om, at faglig ledelse er afgørende for at udvikle kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Og derfor fik vi aftalt et nyt projekt, der bl.a. i dialog med lederne skal stille skarpt på betingelserne for at drive faglig ledelse i hverdagen.

Som jeg tidligere har nævnt her i bloggen, rummer overenskomstaftalen også en række andre kollektive forbedringer som udvidet barsel med løn og bedre adgang til tillidsrepræsentanter. Og så har vi jo som noget helt nyt fået indbygget en ekstra forhandling med arbejdsgiverne i 2025, hvor vi kan rette op, hvis det viser sig, at den private lønudvikling stikker af fra os.

Brug din stemme

Forligsmanden har nu samlet alle aftalerne på det kommunale og regionale område i et mæglingsforslag, som vi er klar til at sende til urafstemning fra torsdag 21. marts og frem til 14. april.  Alle regionalt og kommunalt ansatte stemmer nemlig denne gang om mæglingsskitsen - og et samlet flertal af stemmer afgør, om det bliver et ja eller et nej. 

Jeg vil stærkt opfordre dig til at bruge din stemme. Det er vigtigt, at vi med en høj stemmeprocent viser vores arbejdsgivere, at løn og vilkår er helt afgørende for pædagoger og ledere. 

BUPL’s og hovedbestyrelse og jeg anbefaler et ja. Men det er dit og dine kollegers suveræne valg. Hvis du har brug for at læse mere detaljeret om aftalerne på de forskellige overenskomstområder, kan du som altid finde mere på vores hjemmeside. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.