Overenskomst for tjenestemænd

Kommunale tjenestemænd ansættes i henhold til et tjenestemandsregulativ.

Hovedaftale
For tjenestemænd gælder en særlig hovedaftale, som er fælles for de organisationer, der forhandler for tjenestemændene. BUPL har underskrevet hovedaftalen.

Tjenestemandsregulativ
I amterne fandtes tidligere en lille gruppe af socialpædagoger, der var ansat som tjenestemænd. Nogle af disse er i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 blevet overført til BUPL’s område. De overførte tjenestemænd har de samme arbejdstids- og lønregler som alle andre pædagoger inden for BUPL’s område.

Aftale om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte pædagoger fastsættes ved aftale mellem BUPL og KL.
Se aftalen ovenfor.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.