Overenskomst for reglementsansatte

Reglementet er et ansættelsesgrundlag for pædagoger, der stammer fra midten af 1970’erne. Løn- og ansættelsesvilkår for reglementsansatte pædagoger fastsættes ved aftale mellem BUPL og KL.

Reglementsansatte
Løn- og ansættelsesvilkår for reglementsansatte pædagoger fastsættes ved aftale mellem BUPL og KL og på en lang række områder følger de reglementsansatte de samme regler, som gælder for de overenskomstansatte.

Det gælder aflønningsreglerne, arbejdstidsreglerne, feriereglerne (med enkelte afvigelser) mv. Også de lokale aftaler vil være ens for reglementsansatte og overenskomstansatte, med mindre der særskilt er aftalt noget andet, f.eks. om pension af lokale løntillæg.

“Reglement for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte personale ved kommunale daginstitutioner og ved selvejende institutioner, hvormed kommunalbestyrelsen har indgået driftsoverenskomst i henhold til § 69 i lov om social bistand” er et ansættelsesgrundlag fra midten af 1970’erne for de dengang ansatte pædagoger. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.