BUPL's uddannelsespolitik

BUPL har formuleret seks politiske mål for arbejdet med pædagoguddannelsen og pædagogernes
efter- og videreuddannelse.

BUPL vil arbejde for:

  • En pædagoguddannelse med en stærk fælles professionsidentitet
  • Et tæt sammenspil mellem pædagoguddannelsen og pædagogisk praksis
  • At praktikstedet er en stærk uddannelsesinstitution
  • Kompetencegivende og praksisnær efter- og videreuddannelse
  • Målrettet efter- og videreuddannelse for pædagogfaglige ledere
  • Flere uddannede pædagoger

Politikken er en del af BUPL’s samlede professionsstrategiske arbejde, og er udviklet i samarbejde med BUPL’s medlemmer. Det er  vores ambition, at politikken kan være med til at skabe debat om, hvordan vi i fællesskab kan skabe højere kvalitet i uddannelse og efter-  og videreuddannelse til gavn for børn, unge og voksne og til gavn for professionen, ligesom vi ønsker at påvirke lovgivningen omkring pædagoguddannelsen.

Læs mere: 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.