BUPL's uddannelsespolitik

Pædagoger varetager nogle af samfundets vigtigste velfærdsopgaver. Pædagoger skaber værdi og sammenhængskraft i samfundet, og er uundværlige i det vigtige arbejde med at ruste børn og unge til at mestre livet. Både børn, unge og voksne har brug for kompetente pædagoger, som er særlig opmærksomme på deres situation, og som kan hjælpe dem med at blive/forblive en del af et fællesskab.

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse. Hvert år uddannes nye pædagoger til at drage omsorg for børn, unge og voksnes alsidige trivsel, udvikling og læring. Det er samtidig pædagogens opgave at understøtte børn og unges sociale og kulturelle dannelse til selvstændige individer, der aktivt kan deltage i betydningsfulde fællesskaber og blive medskabere af samfundet og kulturer. Det kræver fagprofessionelle kompetencer, dømmekraft og en fælles professionsidentitet. 

Pædagoguddannelsen er fundamentet for det pædagogiske arbejde, som pædagoger udfører i dets mangfoldighed, og den er grundlaget for en fælles professionsidentitet på tværs af arbejdsområder og jobfunktioner. I den daglige praksis arbejder pædagoger sammen med flere andre professioner, og det skal afspejles i uddannelsen, som bør indeholde tværprofessionelle elementer og fælles forløb med andre relevante professionsuddannelser. 

Uddannelsen skal være i samspil med den pædagogiske profession og skabe et solidt fundament for, at pædagoger kan udforske, udvikle og udøve professionens faglighed. Der er – og skal være – høje forventninger til pædagogers arbejde. Derfor er det vigtigt, at pædagoger løbende har mulighed for at udvikle fagligheden gennem kompetencegivende
efter- og videreuddannelse. Det giver professionen en fælles identitet, der hviler på viden og nysgerrighed. 

BUPL’s har formuleret seks politiske mål for arbejdet med pædagoguddannelsen og
pædagogernes efter- og videreuddannelse.

BUPL vil arbejde for:

1. En pædagoguddannelse med en stærk fælles professionsidentitet
2. Et tæt sammenspil mellem pædagoguddannelsen og pædagogisk praksis
3. At praktikstedet er en stærk uddannelsesinstitution
4. Kompetencegivende og praksisnær efter- og videreuddannelse
5. Målrettet efter- og videreuddannelse for pædagogfaglige ledere
6. Uddannelse af flere pædagoger.

Politikken er en del af BUPL’s samlede professionsstrategiske arbejde, og er udviklet i samarbejde med BUPL’s medlemmer. Det er  vores ambition, at politikken kan være med til at skabe debat om, hvordan vi i fællesskab kan skabe højere kvalitet i uddannelse og efter-  og videreuddannelse til gavn for børn, unge og voksne og til gavn for professionen, ligesom vi ønsker at påvirke lovgivningen omkring pædagoguddannelsen.

Læs mere: 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.