Pædagogisk vikaroverenskomst

Er du tilknyttet et vikarbureau, der har indgået overenskomst med BUPL? Så kan du på denne side finde din overenskomst og læse om dine løn - og arbejdsvilkår.

Fornyelse af overenskomsten

Overenskomsten med Dansk Erhverv for pædagogiske vikarbureauer er blevet fornyet for en toårig periode pr. den 1. marts 2023. 

Herunder finder du overenskomsten og de aftalte protokollater.

Vikaroverenskomsten

Løn

Resultatet af overenskomstforhandlingerne i 2023 blev et to-årigt forlig. I forliget indgår både en forhøjelse af timelønnen pr. 1. marts 2023 og pr. 1. marts 2024. I 2025 skal overenskomst forhandles igen 

I forliget indgår både en forhøjelse af timelønnen og en omlægning af din pension. For en timelønnet vikar svarer det til en forhøjelse af timelønnen med 17-18 kroner. 

Pension

Gælder for timelønnede vikarer: 
Din pensionsindbetaling bliver pr. 1. juni 2023 omlagt, så din arbejdsgiver fremover skal betale 8% i pension, og du selv skal betale 1%. Det betyder en forhøjelse af nettolønnen, fordi halvdelen af det beløb, du tidligere betalte ind til din pension, bliver overtaget af arbejdsgiver, og derfor bliver beløbet til rådighed for dig.

Pr. 1. juli 2023 stiger den arbejdsgiverbetalte pension til 8,1 %.

Gælder for månedslønnede vikarer: 
Din pensionsindbetaling bliver pr. 1. juni 2023 omlagt, så din arbejdsgiver fremover skal betale 10,60% i pension, og du selv skal betale 2,30%. Det betyder en forhøjelse af nettolønnen, fordi halvdelen af det beløb, du tidligere betalte ind til din pension, bliver overtaget af arbejdsgiver, og derfor bliver beløbet til rådighed for dig.

Udover forhøjelse af timelønnen og omlægningen af pensionen, er der aftalt en regulering af tillæg ved koloni og andre døgnarrangementer.

Ferie

Det var vigtigt for arbejdsgiverne at få adgang til lokalt at kunne indgå en aftale om at kunne fravige ferielovens § 7 om ferie på forskud. 
Lokalaftalen skal være skriftlig og indgået med en tillidsrepræsentant. Hvor der ikke findes en tillidsrepræsentant, skal aftalen indgås med BUPL’s lokale fagforening. En sådan aftale skal underskrives af de tre forbund – FOA, Socialpædagogerne og BUPL.

Natarbejde

Arbejder du om natten, skal du være opmærksom på, at der er indgået en aftale om at følge anbefalingerne om natarbejde fra Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 

Det vil sige:

  • Højst tre nattevagter i træk
  • Højst 9 timer ad gangen
  • Mindst 11 timer mellem to vagter
  • Gravide må maksimalt arbejde 1 nattevagt om ugen for at mindste risikoen for abort og andre graviditetskomplikationer

Du kan altid kontakte BUPL, hvis du er i tvivl om, hvad anbefalingerne om natarbejde betyder for dig.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.