Uddannelsespulje skal sikre flere meritpædagoger

Længe ventet opkvalificeringspulje giver nu kommunerne en gylden mulighed for at uddanne flere pædagoger og løfte fagligheden i daginstitutionerne, lyder det fra BUPL-formand Elisa Rimpler.
Elisa Rimpler

Børne og undervisningsminister Mattias Tesfaye har nu rammesat den finanslovspulje, der giver kommunerne 196 millioner årligt til at opkvalificere pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter til pædagoger. Det falder på et tørt sted i en tid, hvor hver tredje ledige pædagogstilling ikke kan besættes. 

- Vi mangler akut 4000 pædagoger, og opkvalificeringspuljen giver nu kommunerne en gylden mulighed for at løfte den faglighed, som er så afgørende for vores børn og unges trivsel og udvikling, siger BUPL-formand Elisa Rimpler, som glæder sig over, at kommunerne endelig får adgang til de længe ventede midler.

Puljen skal ifølge Børne og Undervisningsministeriet gå til kompetenceløft af det pædagogiske personale. Det er der i dén grad brug for, mener Elisa Rimpler, som henviser til, at under halvdelen af de ansatte i landets daginstitutioner har en pædagoguddannelse. Hun opfordrer derfor til, at kommunerne i særlig grad bruger pengene på at give erfarne medhjælpere og pædagogiske assistenter en meritpædagoguddannelse.

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 4000 erfarne pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter opfylder kravene til at gå i gang med meritpædagoguddannelsen.

- Der er ingen tid at spilde. Vi ved at både kommuner og professionshøjskoler er klar med flere hold erfarne medarbejdere, der glæder sig til at tage en pædagoguddannelse via merit. Og der bliver hårdt brug for hver og én for at løfte den kvalitet, der betyder så meget for både børnene, men også for kollegerne og deres arbejdsmiljø, siger Elisa Rimpler.   

- De næste ti år kommer der ifølge Danmarks Statistik 60.000 flere småbørn i Danmark. Det kræver 8000 flere pædagoger. Derfor skal merituddannelsen tilbage på sporet, og det har kommunerne nu fået penge til, siger Elisa Rimpler.

 

Læs mere i pressemeddelelsen fra ministeriet her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.