Rekrutteringskrisen fortsætter: Gør det mere attraktivt at være pædagog 

Igen i år kommer der færre nye pædagogstuderende. Politikerne er nødt til at gøre det mere attraktivt at blive og være pædagog for at afværge rekrutteringskrisen, mener BUPL-formand Elisa Rimpler.

Antallet af nye pædagogstuderende falder endnu en gang, mens behovet for pædagoger til vores børn stiger. I år er 5 procent færre nye pædagogstuderende blevet optaget i forhold til sidste år.  

3968 kommende studerende er blevet optaget på pædagoguddannelsen. Det er et fald på 25 procent siden 2016.

”Vi står overfor en decideret velfærdskatastrofe, og den løser ikke sig selv. Det skal blive mere attraktivt at blive og være pædagog, så vi kan sikre pædagoger nok til børnene de kommende år”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler. 

Ifølge en ny prognose fra KL vil der mangle mindst 8.000 pædagoger om ti år, hvor der samtidig vil være 60.000 flere små børn under seks år. Det hænger ikke sammen.  

”Daginstitutionerne døjer allerede nu med massive rekrutteringsproblemer. Hver tredje ledige pædagogstilling bliver slået op forgæves, og mange pædagoger er den eneste med en uddannelse på deres stue. Det er en totalt uholdbar situation, og med endnu et fald i optaget på pædagoguddannelsen, vokser problemet sig kun større”, siger Elisa Rimpler. 

52 procent af de unge, der overvejede pædagoguddannelsen i 2022, valgte den fra, fordi lønnen inden for professionen er for lav, konkluderede Danmarks Evalueringsinstitut i år i en undersøgelse om årsager til unges fravalg af blandt andet pædagoguddannelsen. 

Lønstrukturkomitéens rapport dokumenterede i juni, at pædagoger i gennemsnit tjener omkring 4.000 kr. mindre om måneden end andre offentligt ansatte med en mellemlang videregående uddannelse.

”Pædagogers historiske lønefterslæb får desværre nogle unge til at søge andre veje. Det skal kunne betale sig at tage en uddannelse, og derfor er der brug for en højere løn, hvis vi skal kunne tiltrække flere til faget”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.   

Hun peger også på, at arbejdsvilkårene afholder nogle unge fra at vælge pædagoguddannelsen. 

”Vi har brug for bedre betingelser for at bruge vores faglighed, Der mangler uddannede kollegaer at sparre med på stuerne og bedre tid til at lave god pædagogik. Det er fuldkommen afgørende for, at vi kan sikre børnenes trivsel og udvikling”, siger Elisa Rimpler.

BUPL-formanden ser frem til de kommende trepartsforhandlinger, hvor regeringen har bebudet, at den vil afsætte tre milliarder kroner frem mod 2030 for at løfte lønnen og styrke rekrutteringen til de store velfærdsfag, hvor der mangler fagprofessionelle.

”Vi er nødt til at gøre noget, hvis der skal være pædagoger nok til at sikre børnenes trivsel og udvikling i fremtiden,” fastslår Elisa Rimpler.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.